Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

patronaty

Data: 
2018-03-15

15 marca 2018 r. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie wspólnie z Polską Radą Ekumeniczną planuje zorganizować w swej siedzibie sympozjum naukowe pt. „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych". Przedsięwzięcie to wiąże się z perspektywą wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

Data: 
2018-03-15

II Festiwal Praw Człowieka jest kolejną edycją projektu zapoczątkowanego w zeszłym roku szkolnym przez II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu. Do projektu zostały zaproszone placówki oświatowe z terenu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.

Głównym celem projektu jest:

Data: 
2018-03-08

8 marca 2018 roku Instytut Nauk Politycznych UW, Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizują seminarium naukowe pn „Kobiety i Bezpieczeństwo".

Celem seminarium jest ukazanie praktycznego i teoretycznego wymiaru bezpieczeństwa uwzględniając perspektywę kobiecą. Przedmiotem dyskusji staną się m. in. następujące zagadnienia; udział kobiet w instytucjach bezpieczeństwa, główne problemy i wyzwania dla funkcjonariuszek, kobiety na misjach oraz rola kobiet w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.

Data: 
2018-01-09

9 stycznia o godzinie 18:45 w sali A3 w Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4) odbędzie się spotkanie z cyklu "Na gruncie Uniwersytetu". 

Data: 
Od 2017-12-07 do 2017-12-08

W dniach 7-8 grudnia 2017 r w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się VI Kongres Prawa Medycznego orgaznizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego.

Data: 
Od 2017-12-07 do 2017-12-08

W dniach 7-8 grudnia UMK w Toruniu wraz z innymi uczelniami regionu organizuje ogólnopolską konferencję na temat bezpieczeństwa studiowania „Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych”. Organizatorzy chcą, żeby było to ważne wydarzenie skupiające wokół problemu różne środowiska. Celem spotkania jest wypracowanie optymalnych rozwiązań wymiernie podnoszących poziom bezpieczeństwa studentów w Polsce.

Data: 
2017-12-06
Grafika: cztery małe ptaszki

„Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” to temat przewodni tegorocznej Konferencji Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która odbywa się 6 grudnia 2017 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Jednym z gości honorowych jest rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Wydarzenie obywa się też pod honorowym patronatem RPO.

Data: 
Od 2017-12-01 do 2017-12-10

XI edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans” organizowana jest przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Konkurs ma na celu wyłonienie kolejnych dobrych praktyk wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego, odpowiadających standardom wynikającym z KPON w różnych obszarach. Warto zauważyć, że priorytetowe w bieżącej edycji konkursu są: niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja, działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami; działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami; dostępne wybory.

Data: 
2017-11-30

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego organizują XII Edycję Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu. Zgłoszenia do Konkursu będą zbierane do końca lipca 2017 r. Ogłoszenie wyników planowane jest na listopad br.

Strony

Subskrybuj patronaty