Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

prawa człowieka

Data: 
2017-11-14
zdjęcie: kobieta i mężczyzna stoją przed kilkunastoma osobami

14 listopada w Biurze RPO odbyła się projekcja filmu „Historia Ireny Sendlerowej 1910-2008” w reżyserii Andrzeja Wolfa. Materiał filmowy został poprzedzony wprowadzeniem reżysera. W spotkaniu filmowym z pracownikami Biura RPO wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar oraz zastępczyni RPO Hanna Machińska.

Data: 
Od 2017-11-08 do 2017-12-10
Mem ze zdjęciem, na którym RPO Adam Bodnar podaje mikrofon ludziom

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich kończy w 2017 roku 30 lat.  To dla wolności i praw człowieka w Polsce ważna data.

Data: 
2017-09-27
zdjęcie: dwóch mężczyzn siedzi na krzesłach

Seria pytań – dylematy młodzieży

Jak Pan Rzecznik czuje się w roli bastionu praw człowieka w Polsce biorąc pod uwagę sytuację w Polsce związaną z obecnym Trybunałem Konstytucyjnym, ustrojem sądów i zmianami?

RPO nie jest ostatnim bastionem. Jeśli chodzi o ochronę praw obywatelskich jest wiele instytucji które się tym zajmują. Są jeszcze niezależne sądy, Najwyższa Izba Kontroli, bardzo wiele organizacji pozarządowych, które się zajmują się ochroną praw człowieka. Ale chyba najważniejszym elementem są obywatele, którzy to są takim bastionem.

Data: 
2017-09-21

22 września na forum Rady Praw Człowieka w imieniu Rzecznika Praw  Obywatelskich Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zabierze głos w sprawie rekomendacji dla Polski wydanych przez Radę Praw Człowieka ONZ.

Zalecenia Rady Praw Człowieka ONZ są formułowane przez poszczególne państwa członkowskie m.in. na podstawie raportów instytucji międzynarodowych i organizacji pozarządowych oraz sprawozdania opracowanego przez sam zainteresowany kraj.

Data: 
2017-08-05

W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że nie otrzymał dotychczas informacji dotyczących postępów w pracach nad ratyfikacją Konwencji o statusie bezpaństwowców z 1954 r. oraz Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości z 1961 r. dotyczących praw bezpaństwowców. W kontekście kryzysu migracyjnego w Europie należy uznać, że uregulowanie statusu osób bezpaństwowych, może mieć w przyszłości istotne znaczenie praktyczne.

Data: 
2017-08-04
grafika: pośród rysunków drzew, ręki trzymającej wagę, oka, drukarki, nożyczek, koperty, komputera, flagi Finlandii, lupy, znajdują się fragmenty zdań wypowiedzianych przed Adama Bodnara i Jarosława Gwizdaka podczas rozmowy na Przystanku Woodstock

- Przygotowując propozycje nowych ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym Prezydent musi wiedzieć, że wy patrzycie na ręce, że społeczeństwo obywatelskie czuwa nad tym by odpowiadały one społecznym oczekiwaniom i były zgodne z Konstytucją - mówił Adam Bodnar podczas Akademii Sztuk Przepięknych na 23. Przystanku Woodstock.  O reformie sądownictwa i roli jaką w tym procesie powinno odegrać społeczeństwo obywatelskie rozmawiał z sędzią Jarosławem Gwizdakiem i redaktorem Piotrem Kraśko.

Data: 
2017-08-03
zdjęcie: dwie osoby pokonują prób, jedna z nich ma laskę i zawiązane oczy

2 sierpnia rozpoczął się 23. Przystanek Woodstock. Już od kilku lat są na nim obecni przedstawiciele Biura RPO. W tym roku także można ich spotkać w Namiocie Praw Człowieka na Wzgórzu Akademii Sztuk Przepięknych.

Data: 
2017-06-13
Grafika: sylwetka ludzka

13 czerwca 2017 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników w konkursie na esej „TRZY NAJWAŻNIEJSZE PRAWA CZŁOWIEKA – UZASADNIJ WYBÓR”,  zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów IUSTITIA we współpracy z Fundacją Edukacji Prawnej IUSTITIA pod Honorowym Patronatem RPO Adama Bodnara. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Laureatami konkursu zostali: 

Data: 
2017-06-07

O tym, czym są strategiczne postępowania sądowe prowadzone w Biurze RPO i jaki wpływ mają na zmiany w polskim prawie, podczas konferencji TEDxKatowice mówiła mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – koordynatorka strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opowiedziała o trzech sprawach, którymi zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich:

Data: 
2017-06-06
zdjęcie: mężczyzna w białej koszuli i krawacie stoi pomiędzy ławkami, przy których siedzą uczniowie

350 szkół, 463 prawników i blisko 36 tys. uczniów – to dane podsumowujące trzecią edycję Tygodnia Konstytucyjnego – wydarzenia, podczas którego prawnicy w całej Polsce spotykali się z młodymi ludźmi, by mówić o tym, dlaczego Konstytucja jest ważna w życiu każdego obywatela.

Strony

Subskrybuj prawa człowieka