Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

prawa osób chorujących psychicznie

Data: 
2018-06-19
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle
  • Za kierowanie do ośrodka w Gostyninie osób niespełniających kryteriów tzw. „ustawy o bestiach” odpowiadają sądy, a nie jego kierownik, który nie może odmówić przyjęcia danej osoby
  • Tak dyrektor ośrodka odpowiedział na uwagę ekspertów RPO, że przebywa w nim osoba chorująca na schizofrenię, która powinna trafić do szpitala psychiatrycznego
Data: 
2018-06-14
Grafika: biało-czerwona kula
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich decyzje obciążające pensjonariusza domu pomocy społecznej kosztami pobytu za kilka miesięcy - kiedy już w nim nie przebywał

  • Sąd uznał, że decyzje o uchyleniu odpłatności za DPS i skierowania do niego mają podawać datę zawiadomienia skarżącego o rezygnacji z dalszego w nim pobytu  

Data: 
2018-05-08
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle
  • Kilkanaście rekomendacji - to efekt wizytacji ekspertów RPO w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

  • Za ograniczanie praw pacjentów uznano m.in. kontrole wszystkich wysyłanych do nich listów, zakazywanie zakupów lub udziału w zajęciach sportowych 

  • Ośrodek nie jest właściwym miejscem dla osób chorujących psychicznie - powinni oni być w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem w ośrodku przebywa osoba cierpiąca na schizofrenię

Data: 
2018-01-05
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle
  • Osoby skazane za najcięższe przestępstwa seksualne, które mogą stwarzać zagrożenie nawet po odbyciu wieloletnich kar więzienia, trafiają do Ośrodka w Gostyninie, gdzie są pozbawione wolności już jako pacjenci.
  • Przepisy, na podstawie których to następuje, zawierają luki – a cywilizowane społeczeństwo nie może nawet największych zbrodniarzy traktować w sposób niezgodny z prawem.
  • Problem dotyczy 43 osób.
Data: 
2017-12-19
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

Zagadnienie legalności i prawidłowości osadzenia osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie objęte jest stałą kontrolą sędziów penitencjarnych. Nie ogranicza się ona jedynie do osób skazanych w warunkach przepisów Kodeksu karnego, lecz również do bieżącej kontroli zasadności pobytu skazanych w jednostkach penitencjarnych, zarówno w aspekcie prawidłowości oceny ich poczytalności, jak i aktualnej możliwości pobytu (ze względów zdrowotnych) w warunkach detencji.

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: kilka osób siedzi przy okrągłym stoliku, przed nimi kilkanaście osób

- Instytucja ubezwłasnowolnienia jest zła z punktu humanitarnego i z punktu widzenia całego systemu praw człowieka – wskazywał prof. Roman Wieruszewski. Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: kilkanaście osob siedzi na sali

"Dać nadzieję i uwolnić tych, którzy być może nie są jeszcze na to gotowi ". Przeczytajcie relację z panelu

Data: 
Od 2017-10-12 do 2017-10-14
zdjęcie: mężczyzna w garniturze mówi do mikrofonu, na pierwszysm planie widać kobiete, która robi mu zdjęcie

Krzysztof Olkowicz Główny Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wziął udział w I Pomorskim Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego,  które odbywa się w Gdyni. Wydarzenie potrwa do 13 października.

Data: 
2017-10-10

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Problemy tej grupy pacjentów są niestety w naszym kraju od lat marginalizowane. Zdaniem ekspertów współpracujących z Biurem RPO stan ochrony zdrowia psychicznego wymaga pilnych zmian. Tym bardziej, że według  szacunków tego typu problemy dotyczą w Polsce – w różnym stopniu – około 5-8 mln osób.

Kluczowe wydają się być trzy obszary działania.

Strony

Subskrybuj prawa osób chorujących psychicznie