Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

prawo karne

Data: 
2018-03-14
Uczestnicy seminarium eksperckiego na temat zwolnienia z tajemnicy adwokackiej i radcowskiej

Tajemnica adwokacka chroni nie adwokata, ale jego klienta, który w kontakcie z nim oczekuje realizacji swych praw i wolności - podkreślano podczas zorganizowanego w Biurze RPO seminarium eksperckiego w sprawie praktyki zwalniania z tajemnicy adwokackiej i radcowskiej.

Sądy w 67 proc. zgadzały się w 2017 r. na takie zwolnienia - wynika z zaprezentowanych badań.  Może to prowadzić do naruszenia fundamentalnego prawa jednostki: prawa do obrony. A tajemnica adwokacka to obowiązek prawnika, a nie jego prawo.

Załączniki: 
Data: 
2018-02-06
Grafika: budynek i ludzie
  • Jeśli pokrzywdzony nie korzysta z pomocy pełnomocnika, może pozostawać w przekonaniu, że oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego będzie mógł złożyć po wezwaniu go przez sąd na rozprawę główną. Jednak żadne przepisy nie nakazują poinformowania go o tym, że postępowanie przed sądem może zostać zakończone wyrokiem nakazowym, a więc bez rozpoczynania takiego przewodu.
  • W tej sytuacji pokrzywdzony nie może złożyć sprzeciwu od wyroku nakazowego.
Data: 
2017-12-09
zdjęcie: kilka osób siedzi przy okrągłym stoliku

Chciałbym, byśmy patrzyli jako prawnicy i sędziowie na problem bezpośredniego stosowania Konstytucji bez aspektu politycznego. Takie powinno być prawnicze rozumowanie - sędzia Stanislaw Zabłocki. Relacja z panelu

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: kilka osob siedzi na czerwonych krzesłach

„Stoimy w takim momencie ustrojowym, że każdy z nas może stać się obywatelem K. z „Procesu” Franza Kafki”. Przeczytajcie relację z panelu

Data: 
2017-12-05

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w zakresie rejestracji przebiegu czynności dowodowych dokonywanych w toku postępowania przygotowawczego Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że kwestia ta była przedmiotem dyskusji podczas organizowanych przez Rzecznika spotkań regionalnych na początku listopada br. Konkluzje tych debat jednoznacznie wskazują na zasadność utrwalania dźwięku podczas przesłuchań prowadzonych przez prokuratora lub Policję.

Data: 
2017-12-04
grafika: postacie symbolizujące rodziców i dziecko

W stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje zagadnienie ustanowienia kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w którym oskarżonym jest jeden z rodziców małoletniego. Podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie jest konieczne w celu wykonania postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r.

Data: 
2017-11-27

Przeprowadzona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich analiza przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjnoporządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (dalej: regulamin lub rozporządzenie), wykazała niezgodność zamieszczonego tam § 25 ust. 1 pkt 2 z regulacją art. 217c § 1 pkt 1 Kodeksu karnego wykonawczego.

Data: 
2017-11-17
zdjęcie: na scenie stoi mężczyzna w garniturze, przed nim siedzi kilka osób, po prawej stronie stoi dwóch fotografów

- Kościół katolicki odważniej reaguje na przejawy pedofilii, przedstawia oficjalne stanowiska, wprowadzono też procedury postępowania w takich przypadkach. Na dzisiejszej konferencji jest także jezuita o. Adam Żak, którego Konferencja Episkopatu Polski powołała koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży. To pokazuje, że jest wola do rozmowy o tych trudnych tematach – zauważył rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas Konferencji na rzecz Przeciwdziałania Pedofilii w Kościele „Przerwać milczenie”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Nie lękajcie się".

Data: 
2017-11-03
Grafika: budynek i ludzie

W zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje zagadnienie publicznego ogłaszania wyroków nakazowych w postępowaniu karnym (art. 418a Kodeksu postępowania karnego), w szczególności, czy instytucja wyroku nakazowego jest zgodna z Konstytucją, przewidującą, że wyrok ogłaszany jest publicznie.

Data: 
2017-10-31

Aktualna treść przepisu art. 147 Kodeksu postępowania karnego konstytuuje możliwość prowadzenia rejestracji dźwięku albo obrazu i dźwięku czynności protokołowanych w postępowaniu karnym - po wcześniejszym uprzedzeniu o tym fakcie osób uczestniczących w danej czynności. Co do zasady, decyzja należy do sędziego prowadzącego postępowanie sądowe lub danego prokuratora prowadzącego lub nadzorującego śledztwo na etapie postępowania przygotowawczego.

Strony

Subskrybuj prawo karne