Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

samorząd terytorialny

Data: 
2017-09-21
Ludzie na sali kinowej

- Jeszcze nic nie jest stracone. Musicie Państwo zabrać głos w konsultacjach - przekonywali mieszkańców Drawska Pomorskiego samorządowcy i przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z samym rzecznikiem Adamem Bodnarem.

Data: 
2017-07-10
Grafika: domy i brudne powietrze

10 lipca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że z uwagi na zanieczyszczenie powietrza Urząd Miasta Zakopane bezpodstawnie pobrał od turysty opłatę miejscową. Do postępowania w tej sprawie przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. Na razie wyrok jest nieprawomocny.

Data: 
2017-06-05
zdjęcie: telebim, na którym na zielonym tle widnieje biały napis: Gala wręczenia Nagrody Super Samorząd akacja Masz Głos

-Wspólnota mieszkańców raz na jakiś czas wybiera władze samorządowe. Ale to nie oznacza pozbawiania się wpływu na losy tej wspólnoty. Każdy z nas może działać na rzecz dobra wspólnego, nie liczy się przy tym wiek, ilość pieniędzy czy pozycja zawodowa.

Data: 
2017-06-05
Grafika: żaglówka na falach

Przepisy Prawa ochrony środowiska uprawniają radę powiatu do  wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających na określonych zbiornikach wodnych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Data: 
2017-05-31
Grafika: parasol i chmury, z których pada

W Warszawie przy ul. Wenedów( koło mostu Gdańskiego) uruchomiono pierwszą mobilną łaźnię dla osób bezdomnych. Mogą w niej wziąć prysznic, skorzystać z toalety, przyborów do golenia oraz usług fryzjerskich. Dostaną tam też nowe ubrania. Łaźnia jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zlecenie miasta prowadzi ją Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Data: 
2017-05-30
Grafika: symbole różnych srodków masowej komunikacji

Rzecznik Praw Obywatelskich dowiedział się, że 6 maja 2017 r. prezydent Sopotu  Jacek Karnowski miał wziąć udział w programie „Studio Polska” jako przedstawiciel Zarządu Związku Miast Polskich i członek Komisji Wspólnej Rządu oraz Samorządu. Ostatecznie nie został on jednak dopuszczony do wzięcia udziału w tym programie.

Data: 
2017-05-23
Grafika: starsza kobieta i starszy mężczyzna

Prognozy dotyczące starzenia się społeczeństwa, jak również uwarunkowania z nim związane, skłaniają do podejmowania kompleksowych działań w celu przygotowania infrastruktury wsparcia dla osób starszych niezbędnej w nowym układzie demograficznym.

Data: 
2017-05-22
zdjęcie: na auli siedzi kilkadziesiąt osób

 - Wszyscy wiemy, że wciąż przybywa seniorów, ale musimy przede wszystkim pamiętać, że to oni zmieniają Polskę. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu zmieniają społeczności lokalne. A dzieje się to tym szybciej, im skuteczniej funkcjonują polityki senioralne. Jesteśmy tu dziś by dyskutować o tym, jak to się robi – mówił senator Mieczysław Augustyn otwierając konferencję pt. „Lokalna polityka senioralna jako gwarancja realizacji praw osób starszych. Od dobrych praktyk do rozwiązań systemowych”, która odbyła się w Pile.

Data: 
2017-05-16
grafika: na szarym tle widać symbol notatnika i ołówka

Problem zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących procedury dokonywania wpisów do gminnej ewidencji zabytków, w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, był już przedmiotem korespondencji między poprzednim Rzecznikiem Praw Obywatelskich a poprzednimi Ministrami Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostaje on jednak nadal aktualny i wymaga interwencji legislacyjnej ze strony resortu.

Data: 
2017-05-11
zdjęcie: kilkadziesiąt osób siedzi na sali konferencyjnej

W dniach 11-12 maja w Kołobrzegu odbyło się XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Wziął w nim udział zastępca rzecznika praw obywatelskich Krzysztof Olkowicz.

Delegaci dyskutowali m.in. o roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli, zadaniach powiatów w systemie oświaty, kwestiach związanych z zapewnieniem opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej, czy realizacji zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności.

Strony

Subskrybuj samorząd terytorialny