Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

smog

Data: 
2018-02-12

12 lutego o godz. 10.00 Naczelny Sąd Administracyjny ma ogłosić wyroki w dwóch sprawach dotyczących kompostowni na warszawskim Radiowie, a także tamtejszego składowiska odpadów komunalnych. O czyste powietrze walczą okoliczni mieszkańcy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Data: 
2017-09-13
Grafika: domy i brudne powietrze

Jedną z głównych przyczyn powstawania smogu jest spalanie w domowych piecach węgla złej jakości. Zaradzić temu miało przyjęcie rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Z docierających do Rzecznika sygnałów od organizacji ekologicznych wynikało jednak, że przygotowany w Ministerstwie Energii projekt nadal pozwoli na obrót węglem złej jakości. Temu problemowi było poświęcone wystąpienie Rzecznika, skierowane do Ministra Energii.

Data: 
2016-10-25
Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi poprosiła Rzecznika o przyłączenie się do sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. Dotyczy ona uchwały Rady Miasta w Zakopanem określającej Zakopane jako miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.

Głównym zarzutem skarżących jest brak podstawy prawnej do podjęcia uchwały przez Radę Miasta z powodu przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza.

Data: 
2016-08-09
Grafika: domy i brudne powietrze

W piśmie z 29 lipca 2016 r. Minister Środowiska zgodził się z diagnozą Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawioną w wystąpieniu generalnym z 24 marca 2016 r. w sprawie konieczności podjęcia dodatkowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Data: 
2016-03-30
Grafika: domy i brudne powietrze

Zanieczyszczenie środowiska jest tematem coraz częściej poruszanym w skargach do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także podczas spotkań Rzecznika z mieszkańcami w różnych regionach Polski.

Problem ten, znany jest najlepiej na przykładach Krakowa (i szerzej – zachodniej i południowej części województwa małopolskiego) oraz konurbacji górnośląskiej, ale dotyczy (w różnym natężeniu) większości obszaru naszego kraju.

Subskrybuj smog