Treść strony

wydarzenie

Data: 
2017-01-19
zdjęcie: przy stole po lewej stronie siedzi kobieta, która mówi do mikrofonu, obok niej siedzi mężczyzna, który notuje

„Bezpieczeństwo pacjenta – prawo i praktyka” to tytuł seminarium, które 19 stycznia odbyło się w Biurze RPO. Zostało zorganizowane z okazji 25-lecia członkostwa Polski w Radzie Europy.

Data: 
2017-01-17
zdjęcie: na pierwszym planie tyłem siedzą męzczyźni w mundurach, w dole sali widać stół i pulpit za którym stoi mężczyzna w garniturze

- To już piąta debata regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji. Chcemy zorganizować szesnaście takich spotkań we wszystkich miastach wojewódzkich, aby dyskutować o problemach osób pozbawionych wolności i o tym, jak wypracowywać dobre praktyki działania wszystkich placówek, w których takie osoby przebywają – mówił Przemysław Kazimirski zastępca dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur otwierając spotkanie we Wrocławiu.

Data: 
Od 2017-01-15 do 2017-01-30
Zdjęcie: męzczyzna w tłumie ludzi

15 stycznia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku dochód ze zbiórki zostanie przekazany na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.

Po raz kolejny do akcji przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Data: 
2017-01-14
zdjęcie: kilka osób siedzi przy kwadratowym stole, mężczyzna w granatowym garniturze stoi przed nimi

W dniach 13 -14 stycznia odbył się IX Zjazd Ambasadorów RPO. To wyróżniający się studenci prawa, którzy podczas praktyk w Biurze Rzecznika wykazywali się szczególnym zaangażowaniem, a po ich zakończeniu kontynuują współpracę z Biurem RPO. Podczas dwóch dni spotkań i warsztatów młodzi ludzie rozwijali m.in. swoje umiejętności komunikacyjne. Dzięki temu będą skuteczniej wypełniać zadania Ambasadorów RPO.

Data: 
2017-01-12
zdjęcie: za białymi stołami siedzi kilka osób

12 stycznia 2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się drugie posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Zdrowia. Tematem wiodącym posiedzenia była kwestia czasu pracy lekarzy i jego wpływu na bezpieczeństwo pacjentów.

Data: 
2017-01-05
zdjęcie: po lewej stronie widać kamerę, po środku na pomarańczowym tle stoją dwie kobiety, po prawej stronie stoi mężczyzna w brązowej marynarce

- Rzecznik Praw Obywatelskich zwykle opiera swoje wystąpienia o krajowy i międzynarodowy porządek prawny, ale mam wrażenie że dziś nie ma potrzeby, by cytować odpowiednie przepisy. Dziś jest nam potrzebna szczególna wrażliwość wszystkich osób, które mogą w tej trudnej sytuacji pomóc wszystkim potrzebującym. Musimy uruchomić  powszechny społeczny monitoring osób potrzebujących pomocy – apelował zastępca RPO Krzysztof Olkowicz podczas konferencji prasowej w Biurze RPO poświęconej m.in. sytuacji osób w kryzysie bezdomności.

Data: 
2017-01-05
Grafika: budynek i ludzie

Pani M.M. wprowadziła w błąd Konsula RP, zadeklarowała bowiem nieprawdziwy cel swojego wjazdu do Polski, aby uzyskać wizę dla siebie i swojego syna. Sąd w postępowaniu nakazowym uznał ją za winną i wymierzył karę grzywny. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył w tej sprawie kasację.

Data: 
2017-01-04
Grafika: okulary i książki

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne wnioski, listy otwarte oraz petycje, w których obywatele wyrażają obawy związane z przygotowywaną reformą oświaty. W listopadzie 2016 r. RPO  przedstawił Minister Edukacji Narodowej wątpliwości dotyczące proponowanych zmian oraz modyfikacji organizacji i funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Mimo istotnych obaw, wyrażanych przez część społeczeństwa co do zakresu i tempa planowanych zmian, a także braku konsultacji społecznych, 14 grudnia 2016 r. uchwalone zostały przepisy wprowadzające reformę systemu oświaty.

Data: 
2016-12-30

W dniu 30 grudnia 2016 r. doszło do spotkania Reprezentantów Miasteczka Protestu „UWOLNIĆ MIERNIKA” Adama Słomki i Pawła Lenartowicza z zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisławem Trociukiem oraz Cezarym Walendzikiem, naczelnikiem Wydziału Przyjęć Interesantów. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące osadzenia więźnia „niekryminalnego” Zygmunta Miernika oraz koniecznością zajęcia się przez Rzecznika Praw Obywatelskich Jego sprawą, a w szczególności osadzenia:

Data: 
2016-12-16
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi przy białych stołach

- Niewątpliwie staniemy przed dużym wyzwaniem, które będzie wymagało szerszego  spojrzenia na mandat Krajowego Mechanizmu Prewencji. Ale już od przyszłego roku rozpoczniemy wizytacje prywatnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym i starszym – mówiła dr Aleksandra Iwanowska z KMP podczas drugiego posiedzenia Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Strony

Subskrybuj wydarzenie