Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

wydarzenie

Data: 
2017-06-21

Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk wziął udział w panelu ekspertów "Nieodpłatna pomoc prawna - założenia a praktyka" organizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Podczas spotkania omówił zagadnienia związane z konstytucyjnymi gwarancjami prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Tekst wystąpienia Stanisława Trociuka:

Data: 
2017-06-20

W ramach warsztatów o prawach człowieka i kompetencjach Rzecznika Prawa Obywatelskich 20 czerwca odwiedzili nas uczniowie szkoły podstawowej z Mszczonowa, w której dyrektorką jest Agnieszka Walczyńska – Łoś.  

Data: 
2017-06-14

- Od 2008 roku przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur pojawiają się w Państwa placówkach. Ale wiemy, że podczas wizytacji nie zawsze jest czas na rozmowę, przedstawienie wszystkich wątpliwości. Właśnie dlatego organizujemy debaty regionalne KMPT, by móc otwarcie dyskutować z Państwem o problemach, które dostrzegacie w swojej pracy, by wspólnie zastanawiać się, jak je rozwiązywać – mówił zastępca rzecznika praw obywatelskich Krzysztof Olkowicz podczas IX debaty regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, która odbyła się w Opolu.

Data: 
2017-06-13

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływały skargi nabywców lokali mieszkalnych dotyczące realizacji promes bezobciążeniowego wyodrębnienia lokali mieszkalnych, wydanych przez SK Bank (Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie). Nabywcy lokali byli zaniepokojeni możliwością niezrealizowania przez Syndyka Masy Upadłości SK Banku tych promes. W opinii obywateli, odmowa realizacji promes w sytuacji wywiązania się przez nich z umowy i wpłaty pełnej ceny za mieszkanie spowodowałaby naruszenie konstytucyjnych standardów ochrony prawa własności.

Data: 
2017-06-12

Po raz drugi zastępca RPO Krzysztof Olkowicz odwiedził Ośrodek Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” w Warszawie. Tym razem w spotkaniu z Magdaleną Kamińską - prezes Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” Oddział w Warszawie Tomaszem Samselem - kierownikiem Ośrodka „Dom Patronatu” oraz Kamilą Czewińską - pracownicą Ośrodka wziął udział również prof. Marek Konopczyński – wiceprzewodniczący Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Data: 
2017-06-08

„Kształtowanie dojrzałości społecznej poprzez promowanie mediacji rówieśniczych w szkołach” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Fundację Europejskie Centrum Mediacji Consensius oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach. W wydarzeniu wziął udział zastępca RPO Krzysztof Olkowicz.

Data: 
2017-06-07

O tym, czym są strategiczne postępowania sądowe prowadzone w Biurze RPO i jaki wpływ mają na zmiany w polskim prawie, podczas konferencji TEDxKatowice mówiła mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – koordynatorka strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opowiedziała o trzech sprawach, którymi zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich:

Data: 
2017-06-07

W społeczeństwach demokratycznych jednym z przejawów poszanowania autonomii pacjenta i jego prawa do samodecydowania  w obszarze kontaktów ze służbą zdrowia jest instytucja zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Data: 
2017-06-06

- W jednym ze znanych teleturniejów doskonale widać, jak ważną rolę odgrywa telefon do przyjaciela. Państwo są właśnie takim telefonem do przyjaciela, pomagacie obywatelom nawet w najtrudniejszych sytuacjach – powiedział zastępca RPO Krzysztof Olkowicz otwierając kolejne z cyklu szkoleń w ramach Koalicji Infolinii.

Data: 
2017-06-05

Zastępca RPO, Krzysztof Olkowicz w ośrodku readaptacyjnym „Mateusz” w Toruniu spotkał się z byłymi więźniami, wśród których były panie, które kilka dni temu opuściły więzienie w Grudziądzu. Spotkanie odbyło się 3 czerwca.

Rozmawiano  o trudnościach adaptacyjnych po odzyskaniu wolności. O potrzebie wsparcia i konieczności utworzenia nowych domów readaptacyjnych. O kłopotach, ale i wielkiej radości z pracy mówił Waldemar  Dąbrowski, założyciel Domów, psychoterapeuta i przyjaciel tych którzy potrzebują pomocy zarówno za kratami jak i po wyjściu na wolność.

Strony

Subskrybuj wydarzenie