Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

POLECAMY !

Data: 
2016-09-19
Na  obrazku logo Koalicji Karat w formie napisu Coalition Karat Gender equality

Raport z monitorowania wdrażania konwencji CEDAW w Polsce, efekt kilkunastomiesięcznej pracy Koalicji na rzecz CEDAW, został przedstawiony na konferencji prasowej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 31 maja br. Raport powstał w ramach projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji”. 

Data: 
2016-07-15
grafika: litery eucpn wpisane w niebieskie koło, na okręgu 3 żółte kropki

Konkurs Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości dot. projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy względem osób starszych

Data: 
2016-05-18
grafika: biała okładka książki, duża waga, pod którą siedzi kobieta, na szalach zawieszone słowa milczeć? mówić?

"Wiem i powiem. Ochrona sygnalistów i dziennikarskich źródeł informacji" - przewodnik opublikowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka

Data: 
2016-04-29
 grafika: czerwona wstążka na pomarańczowym tle

Raport „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-2014”

Biała okładka publikacji z logo RPO i czarnym tytułem

Polecamy opracowanie poświęcone Anieli Steinsbergowej - wybitnej postaci polskiej palestry, szczególnie zasłużonej w walce o wolności i prawa człowieka, wspołzałożycielce KOR. Autorem publikacjii jest historyk prof. Andrzej Friszke, członek Kolegium IPN

Data: 
2016-03-14

Wspólnie przeciw dyskryminacji
Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania.

Pomarańczowa grafika. Ręka z kciukiem do góry

Z inicjatywy Rzecznika zebraliśmy przy okrągłym stole wiele osób szukających sposobów przeciwdziałania nienawiści w internecie. Wspólnie zastanawiamy się, jak zaradzić problemowi. Jeśli macie Państwo pomysły, napiszcie do nas. Warto się też dzielić materiałami, które już są dostępne.

Strony