Godło RP
Liczba całkowita wyników: 182

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach

Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO

Zajmuje się sprawami z województw śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.
Przyjęcia interesantów codziennie w dni robocze:
poniedziałek, środa, piątek 9.00 - 15.00
wtorek 10.00 - 17.00

Adres: ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
tel. (32) 72 86 800

np.: 01/2019
np.: 01/2019
(pozwala na wiele wyborów np. z klawiszem Ctrl)

Interwencja w sprawie antysemickich napisów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Data: 2019-01-16

Na kasie klubu Kalwarianka wiszą od dłuższego czasu antysemickie hasła.

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach po tekście w Gazecie Krakowskiej wszczęło postępowanie wyjaśniające.

RPO zwrócił się o wyjaśnienia do Burmistrza miasta oraz Komendanta Powiatowego Policji. 

Publiczne propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści rasowej jest przestępstwem (art. 256 kodeksu karnego). Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. Wyjątek prawo przewiduje jedynie dla działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.   

BPK.519.3.2019

Rzecznik bada sprawę oburzającego gestu nastolatek przed bramą obozu zagłady

Data: 2019-01-08

Chodzi o skandaliczne zachowanie trzech nastolatek, które bezpośrednio przed bramą byłego obozu koncentracyjnego w Birkenau pokazały nazistowskie pozdrowienie “sieg heil”, a potem umieściły zdjęcie na jednym z portali społecznościowych.

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach poprosił Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu o informację o prowadzonym postępowaniu lub o rozważenie jego wszczęcia. BPK.519.72.2018

 

Dlaczego postępowanie w sprawie gróźb wobec europosłów tak długo trwa? Rzecznik pyta Prokuratora Regionalnego w Katowicach

Data: 2019-01-08

Chodzi o postępowanie wszczęte po tym, kiedy 25 listopada 2017 r. w Katowicach uczestnicy manifestacji „Nie dla współczesnej Targowicy”, na atrapach szubienic, powiesili portrety europosłów, który głosowali za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego. Dotyczyła ona praworządności w Polsce.

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zwrócił się do Prokuratora Regionalnego w Katowicach o zbadanie w ramach nadzoru służbowego prawidłowości prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach postępowania w sprawie gróźb bezprawnych wobec europarlamentarzystów.

Postępowanie we wskazanej sprawie trwa już ponad rok, a nadal nie wydano postanowienia o przedstawieniu komukolwiek zarzutów. Jest to niezwykle niepokojące, z uwagi na kwalifikację prawną z art. 119 k.k., który to przepis penalizuje zachowania oparte na motywach dyskryminacyjnych.                                                                                 

BPK .566.2.2017

 

Interwencja ws zakłócenia zgromadzenia w Krakowie przez hajlujących mężczyzn

Data: 2019-01-08

W Krakowie 6 stycznia  przebrani za osoby duchowne członkowie organizacji „Dość milczenia” protestowali w Krakowie przeciwko pedofilii w Kościele. W pewnym momencie podeszli do demonstrujących mężczyźni, którzy zaczęli niszczyć transparenty i hajlować. Mężczyźni mogą odpowiedzieć za propagowanie faszyzmu, a także zakłócenie zgromadzenia i zniszczenie mienia.

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach na podstawie informacji programu „Interwencja” w Polsat News wszczęło postępowanie wyjaśniające, przedmiot którego stanowi zdarzenie w postaci zakłócenia zgromadzenia, które odbyło się w Krakowie w dniu 6 stycznia 2019 r. i zniszczenia mienia na szkodę organizacji „Dość milczenia” oraz propagowania ustroju faszystowskiego przez osoby, które zakłóciły ww. zgromadzenie.

BPK.519.2.2019

Rzecznik podjął sprawę obywatelki Włoch w koszulce z napisem „Auschwitzland”

Data: 2018-11-15

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę obywatelki Włoch, która w koszulce z napisem "Auschwitzland” brała udział 28 października 2018 r. w Predappio we Włoszech w wydarzeniu mającym upamiętnić Benito Mussoliniego.

Media informowały, że na czarnej koszulce oprócz napisu był też zarys Bramy Śmierci znajdującej się na terenie byłego nazistowskiego obozu Auschwitz II-Birkenau.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza, do której wpłynęło zawiadomienie o przestępstwie. Art. 261 Kodeksu karnego przewiduje grzywnę albo karę ograniczenia wolności  za znieważenie pomnika lub innego miejsca  publicznego urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego.

Postępowanie w tej sprawie z  urzędu wszczęto w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach. Zawiadomiono o tym dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Biuro wystąpiło już do prokuratury o informacje dotyczące  sprawy. Będzie też monitorowało przebieg postępowania karnego.

BPK.519.85.2018

Interwencja Rzecznika w sprawie pobicia kolumbijskich studentów.

Data: 2018-11-13

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika w Katowicach prowadzi postępowanie dotyczące zdarzenia z 6 października br. w Katowicach, gdzie doszło do pobicia studentów pochodzących z Kolumbii.

Sprawa pozostaje w toku. Pełnomocnik czeka na odpowiedź Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

BPK.519.80.2018

Rzecznik bada sprawę pobicia kierowcy przez policjantów

Data: 2018-11-13

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika w Katowicach podjął  sprawę pobicia kierowcy przez funkcjonariuszy Policji podczas kontroli drogowej w Zabrzu. Skierował on wystąpienie do Sądu Rejonowego w Zabrzu z prośbą o przekazanie aktualnych informacji o stanie sprawy.

BPK.519.77.2018

 

Rzecznik bada sprawę kontrowersyjnej gry komputerowej

Data: 2018-11-05

Chodzi o ukraińską animację „promującą grę komputerową znieważającą swoimi obrazami i treściami dobre imię oraz godność Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej”.

Produkcja jest oparta na tym, co działo się w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Rzecznik będzie monitował sprawę.

BPK.505.2.2018

Miasto zwiększa kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami po interwencji Rzecznika

Data: 2018-10-26

Zaczęło się od sprawy matki, która poskarżyła się Rzecznikowi, że zaniżono sposób wyliczenia wysokości kosztów dowozu jej córki na zajęcia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Podkreśliła ona zwłaszcza zbyt niską, określoną w umowie z miastem, stawkę za kilometr na poziomie 33 gr za 1 km i zwrot kosztów tylko za dwa przejazdy, które nie uwzględniają konieczności powrotu rodzica do miejsca zamieszkania, po odwiezieniu dziecka na zajęcia.

Po tym wniosku, Pełnomocnik Rzecznika napisał do prezydenta miasta, wskazując, że zwrot kosztów powinien nastąpić w kwocie odpowiadającej rzeczywistej ich wysokości i dotyczyć czterech przejazdów. Pełnomocnik przypomniał też działania RPO prowadzone w podobnych sprawach i wyroki sądów.

Wiceprezydent Miasta poinformował Pełnomocnika, że ponownie przeanalizował zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Dzięki temu podjęto decyzję o zwiększeniu stawki za 1 km przejazdu z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka.

BPK.7036.2.2017

RPO z urzędu zajął się sprawą "hajlowania" w b. niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau

Data: 2018-10-15

Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął z urzędu postępowanie w sprawie trójki nastolatek, które wykonały gest „Sieg heil” przed bramą byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschitz-Birkenau. Zdjęcie z tym gestem zamieściły na portalu społecznościowym.

W związku z tym skandalicznym i haniebnym zachowaniem Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach poprosił Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu o informację o prowadzonym postępowaniu lub o rozważenie jego wszczęcia. Rzecznik będzie monitorował przebieg postępowania. O fakcie tym RPO powiadomił dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Piotra Cywińskiego.

Według mediów dyrekcja Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu podjęła decyzję o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o przestępstwie z dwóch artykułów Kodeksu karnego.  Art. 256 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 za publiczne propagowanie faszystowskiego ustroju państwa. Według art. 261, kto znieważa pomnik lub miejsce publiczne urządzone dla upamiętnienia zdarzenia historycznego, podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności.

BPK.519.72.2018

Warsztaty dla dzieci w przedszkolu z udziałem myśliwych. Rzecznik podejmuje sprawę.

Data: 2018-10-09

Członkini Polskiego Związku Łowieckiego i prezeska jednego z lokalnych klubów łowieckich zamieściła na swoim prywatnym profilu zdjęcia ze spotkania przeprowadzonego z dziećmi. Na fotografiach widać przedszkolaki głaszczące martwe zwierzęta i przymierzające futrzane czapki.

Rzecznik zapytał Kuratorium Oświaty, czy w tej sprawie zbadało ono, czy przekazywane kilkuletnim dzieciom treści były adekwatne do ich wieku i rozwoju emocjonalnego oraz czy były zgodne z założeniami edukacyjnymi. Poproszono również o wskazanie, czy rodzice dzieci byli uprzedzeni przez dyrekcję przedszkola o prelekcji, w której miały uczestniczyć ich dzieci.

BPK.7037.2.2018

Niebezpieczne zachowania kierowców po wypadku na A1. Rzecznik bada sprawę

Data: 2018-09-24

Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach bada sytuację na autostradzie A1, kiedy kierowcy aut, aby nie czekać w korku z powodu wypadku, jechali tzw. korytarzem życia, zjeżdżali z autostrady skarpą drogową, wjeżdżali pasem zieleni na drogę serwisową.

Pełnomocnik Terenowy RPO poprosił Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy o informacje.

Komendant wyjaśnił, że po konsultacji i w porozumieniu ze służbami ratowniczymi podjęto decyzję o wyprowadzeniu pojazdów tzw. “korytarzem życia” pod prąd od miejsca wypadku do bramy serwisowej (ok. 2 km). Akcja przebiegała pod pełną kontrolą służb.

Kierowcy, którzy opuszczali autostradę korzystając z pasa zieleni, robili to samowolnie, bez jakiegokolwiek przyzwolenia służb będących na miejscu zdarzenia.

Obecnie w Komenda Miejska Policji we Włocławku ustala, którzy z kierowców wykonywali niebezpieczne manewry.

BPK.519.51.2018

Sprawa tęczowego orła na koszulkach i flagach

Data: 2018-09-17

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach poprosił Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach o wyjaśnienia dotyczące legitymowania przez funkcjonariuszy Policji i zapowiedzi dalszych działań wobec osób, które 8 września 2018 r., podczas Marszu Równości w Katowicach, miały na koszulkach i flagach tęczowego orła.

BPK.519.62.2018

Rzecznik interweniuje w sprawie mieszkanek Katowic, którym urzędnicy każą opuścić mieszkanie socjalne

Data: 2018-09-10

Według mediów urzędnicy z Katowic chcą wyrzucić z mieszkania socjalnego schorowaną, 64-letnią kobietę, która opiekuje się córką z niepełnosprawnością. Kobieta utrzymuje się ze 150 zł dodatku pielęgnacyjnego i z renty córki. W mieszkaniu jest jeszcze syn kobiety, który pracuje za najniższą krajową, ale niechętnie dzieli się pieniędzmi z matką. To właśnie te pieniądze sprawiły, że rodzina przekroczyła kryterium dochodowe.

Rzecznik poprosił więc Wiceprezydenta Miasta Katowice o wyjaśnienia.

Sprawa w toku.

BPK.7214.6.2018

Rzecznik bada sprawę egzaminu na prawo jazdy

Data: 2018-09-04

Interesant, działając poprzez swojego pełnomocnika, zwrócił się do Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach z prośbą dotyczącą przeprowadzonego egzaminu na prawo jazdy. W uzasadnieniu wniosku podano liczne przykłady nieprawidłowości dotyczących okoliczności, w jakich przeprowadzony był egzamin. 

Rzecznik Praw Obywatelskich w trakcie postępowania wyjaśniającego będzie badać, czy nie zachodzą okoliczności zawarte w art. 72 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, który pozwala na unieważnienie egzaminu państwowego w drodze decyzji administracyjnej przez marszałka.

W szczególności badane będzie czy nie zachodzi przesłanka unieważnienia egzaminu z art. 72 ust. 1 pkt 2 tej ustawy (przeprowadzenie egzaminu w sposób niezgodny z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik).

BPK.511.57.2018

Kolejna interwencja RPO w sprawie świadczeń rodznnych

Data: 2018-07-30

Interesantka w swoim wniosku zwróciła się ze sprawą dotyczącą świadczeń rodzinnych. Została ona zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Uważa, że decyzja jest wynikiem błędów pracowników załatwiających jej sprawę i nie godzi się na odsetki, które wynoszą ponad połowę wypłaconych świadczeń.  Rzecznik zwrócił się do właściwego organu z interwencją i prośba o wyjaśnienia. Przesłano stosowne wyjaśnienia, a strona w odrębnym piśmie podziękowała za “zajęcie się sprawą i zaangażowanie, gdyż odniosło skutek”. Urzędnik przyznał się do błędu i wycofał z żądania spłaty odsetek.

sprawa BPK.7064.2.2018:

 

 

Czy nad wodą możemy się czuć bezpiecznie? Rzecznik pyta MSWiA

Data: 2018-07-23

Rzecznik zapytał Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Prezesa Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, czy podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych są przygotowane do realizacji zadań określonych ustawą. Poprosił on też o wyjaśnienie, w jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych, gdy lokalny podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego nie będzie w stanie zrealizować założeń znowelizowanej ustawy.

12 lipca 2018 r. Minister odpowiedział, że „do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotychczas nie wpłynęły sygnały od zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi, w tym kąpieliskami nadmorskimi i śródlądowymi, o problemach ze skompletowaniem kadry ratowników wodnych w związku z rozpoczętym sezonem letnim.”

W pozostałym zakresie Rzecznik nie uzyskał wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Przypomnijmy, że 10 maja 2018 r. zmieniła się ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Podmioty współpracujące z Państwowym Ratownictwem Medycznym miały np. osiągnąć gotowość operacyjną w maksymalnie w 30 minut od przekazania powiadomienia o zdarzeniu. Muszą też mieć tylu ratowników, aby zapewnić tę gotowość i mieć środki łączności niezbędne do zapewnienia gotowości.

BPK.7050.1.2018

Jak zapewnić możliwie szeroki dostęp osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności do obiektów użyteczności publicznej i bloków? Powstaną nowe standardy.

Data: 2018-07-12

Zaczęło się od sprawy indywidualnej, w której osoba z niepełnosprawnością ruchową nie mogła dostać się ani do własnego mieszkania, ani do wejścia do budynku. Wieżowiec z wielkiej płyty, w którym mieszkała, miał tyle barier architektonicznych, że nie był on dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W tej sytuacji Rzecznika wystosował wystąpienie generalne do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Rzecznik zapytał on w nim, czy są możliwe takie zmiany legislacyjne, aby osoby z niepełnosprawnościami miały realnie dostęp do obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego oraz czy można wprowadzić narzędzia umożliwiające egzekwowanie takich obowiązków wobec właścicieli i zarządców budynków.

Minister Inwestycji i Rozwoju poinformował, że od 1 stycznia 2018 r. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadzono już zmiany, tj.:

 • zwolnienie z wymagań w zakresie odległości od granicy z działką budowlaną w przypadku budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych,
 • wprowadzenie konieczności dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • dojść do budynków w zakładach karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz budynków w zakładach pracy, niebędących zakładami pracy chronionej,
 • dopuszczenie zbliżenia miejsc postojowych dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, bez ograniczeń do okien budynków.

Poza tym działa zespół doradczy do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kończy też prace nad kolejną edycją „Standardów dostępności budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania - poradnik”.

Poradnik ten podaje prawidłowe rozwiązania dla newralgicznych elementów budynku i jego najbliższego otoczenia z punktu widzenia odbiorcy zmagającego się z różnymi dysfunkcjami. Jednocześnie powstają standardy dostępności dla przestrzeni publicznej, w tym infrastruktury drogowej i kolejowej. Poradnik ten będzie zawierał informacje, jak mają wyglądać elementy w pasie drogowym, elementy infrastruktury kolejowej i inne elementy przestrzeni publicznej, na które użytkownik może napotkać podczas codziennego życia od momentu wyjścia z budynku do miejsca docelowego.

Dodatkowo pracownicy organów nadzoru budowlanego będą się szkolić. Minister Inwestycji i Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER), ogłosił już w kwietniu br. konkurs na realizację projektów, których celem będzie przeszkolenie pracowników organów administracji publicznej, wykonujących zadania dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego i planowania przestrzennego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego. Wybrany beneficjent przedszkoli w ramach tej edycji konkursu 1500 pracowników administracji z całej Polski. Ministerstwo Inwestycji Rozwoju przygotowuje też obecnie zmiany w zakresie wsparcia PO WER dostosowując jego zapisy do programu Dostępność Plus. Jedną z propozycji jest objęcie nie tylko kolejnych urzędników, ale również architektów czy planistów ww. szkoleniami. Planowana ogólna liczba urzędników do przeszkolenia to ok. 5000 w kolejnych latach.

BPK.7215.11.2017

Rok czekania na świadczenie wychowawcze. Rzecznik podejmuje sprawę zdesperowanej matki

Data: 2018-07-05

31 sierpnia ubiegłego roku interesantka złożyła w miejskim ośrodku pomocy społecznej wniosek o świadczenie wychowawcze. Tydzień później MOPS przekazał ten wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Potem wniosek trafił do Wojewody Małopolskiego. A ten 4 czerwca 2018 r. przedłużył termin załatwienia sprawy do 4 sierpnia 2018 r, tłumacząc że przejął sprawy po ROPS i wiele z nich było niezałatwionych, a sprawa interesantki nie jest priorytetowa. Od roku więc kobieta bezskutecznie czeka na ustalenie świadczenia wychowawczego.

 

Rzecznik zamierza wystąpić do właściwych organów z prośbą o wyjaśnienie sprawy.

BPK.7065.10.2018

Czy obywatele mogą się czuć bezpiecznie nad wodą? Rzecznik bada sprawę

Data: 2018-06-27

10 maja 2018 r. zmieniła się ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie jedną ze zmian podmioty współpracująca z Państwowym Ratownictwem Medycznym mają np. osiągnąć gotowość operacyjną w maksymalnie w 30 minut od przekazania powiadomienia o zdarzeniu. Muszą też mieć tylu ratowników, aby zapewnić tę gotowość i mieć środki łączności niezbędne do zapewnienia gotowości.

Dlatego Rzecznik poprosił Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, aby wyjaśniły m.in., czy podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych są przygotowane do realizacji zadań określonych ustawą; i w jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych, gdy lokalny podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego nie będzie w stanie zrealizować założeń znowelizowanej ustawy.

BPK.7050.1.2018

Rzecznik pyta, jak MSWiA ocenia przepisy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Data: 2018-06-19

Rzecznik Praw Obywatelskich kierował kilkukrotnie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo, z pytaniem o to, jak ocenia on zasadność i skuteczność rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r., Nr 628 z późn. zm.).

Do dziś Rzecznik nie dostał informacji o przedstawieniu organom władzy ustawodawczej dokumentu zawierającego ocenę funkcjonowania tych przepisów. Dlatego Rzecznik poprosił o wyjaśnienie, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłożyło ten dokument Sejmowi RP i Senatowi RP.

BPK.519.54.2014 

Rzecznik wyjaśnia sprawę kupców z Soliny

Data: 2018-06-18

Rzecznik poprosił wójta gminy Solina o wyjaśnienie sprawy opisywanej przez media. Chodzi o to, że wójt ten nie przedłużył umowy na zajęcie pasa drogowego siedmiorgu handlowcom, mającym od lat stoiska na miejscowym deptaku, bo nie są mieszkańcami Soliny. Kupcy poczuli się dyskryminowani, nie zlikwidowali swoich kramów i odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. SKO uchyliło zaskarżone decyzje wójta i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

BPK.816.1.2018

Czy blokady samochodowe zakładane przez prywatne firmy są legalne? Dalszy ciąg sprawy.

Data: 2018-06-11

Przypomnijmy. Chodzi o zakładanie blokad na samochody przez prywatną firmę.

Firma ta miała dbać o ład i porządek na jednym z osiedli, w tym na parkingach. Dodatkowo zakładała ona blokady na samochody klientów firm i sklepów, a potem żądała, by udowodnili, że faktycznie mieli oni do załatwienia swoje sprawy.

Kto takich dokumentów nie miał, musiał zapłacić 150 zł za zdjęcie blokady. Często pomimo okazania paragonów czy dokumentów firma nie zdejmowała blokady. A jeśli zdejmowała, to nawet przez półtorej godziny.

Na policję zgłoszono 200 przypadków nielegalnego blokowania aut na tym osiedlu.

Działania firmy są niedopuszczalne, dlatego Rzecznik poprosił Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby zdecydowało o połączeniu projektu z procedowanym w MSWiA projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń.

Dlatego MSWiA zwróciło się do Komendy Głównej Policji o przygotowanie wstępnego projektu nowego tekstu aktu prawnego, uwzględniającego decyzję Kierownictwa MSWiA. Trwają prace nad projektem.

BPK.501.2.2016

Prawa dziecka na Dzień Dziecka

Data: 2018-06-01
Pracownicy Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach wzięli udział w organizowanym przez Urząd Marszałkowski i ZHP Dniu Dziecka, “Śląskie. Dla Dzieci - I marszałek był kiedyś dzieckiem”. Prawie 1500 dzieci z całego województwa bawiło się w ośrodku harcerskim w Parku Śląskim. Były dziesiątki atrakcji - od seansu w Planetarium Śląskie i zwiedzaniu Stadionu Śląskiego, po przejażdżki kucykami, szaleństwa na dmuchańcach, warsztaty z architektami, malowanie buzi, ozdabianie bawełnianych toreb, po pokazy policji, strażaków i ratowników medycznych. Do tego zabawy z harcerzami, warsztaty z InCorpore i Muzułmańską Fundacją Pomocy.  Spore zainteresowanie wzbudził test wiedzy na temat praw dziecka.
 
 
 
 

 

Nierozwiązywalny problem leku na nadciśnienie z instrukcją wyłącznie po bułgarsku

Data: 2018-05-29

Chodzi o Isoptin SR 120 mg sprzedawany w aptekach w opakowaniach i z ulotkami wyłącznie po bułgarskuPo roku wymiany pism Rzecznik ustalił, że mimo precyzyjnych przepisów zakazujących wprowadzania na rynek lekarstw bez informacji po polsku, takie leki można w Polsce sprzedawać, a żadna z instytucji odpowiedzialnych za obrót lekami nie poczuwa się do odpowiedzialności. Teraz zaś okazało się, że Ministerstwo Zdrowia nie widzi też potrzeby zmiany przepisów.

 

Zaczęło się od informacji o tym, że Do Polski sprowadzono do 2015 r. 20 tys. opakowań Isoptin SR 120 mg bez informacji po polsku. Rzecznik rutynowo poprosił o wyjaśnienie Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

Ten poinformował, że podmiot, który dostał zgodę na wprowadzenie produktu do obrotu na terytorium RP poprosił wszystkich klientów hurtowych, którzy zakupili Isoptin SR 120 mg w opakowaniach w języku bułgarskim, o poinformowanie w odbiorców o dostępności ulotki dla pacjenta w języku polskim pod linkiem internetowym.

Link do wyjaśnienia na stronie, której nie ma

Problem – czego nie zauważyło Ministerstwo – polegał jednak na tym, że link podany przez importera w piśmie do Ministerstwa – nie prowadził do ulotki po polsku, ale do komunikatu Spółki Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. o sprzedaży jej części innemu przedsiębiorstwu. Zawierał też dalsze odesłanie kolejnej strony. Ale i tam nie było tam ulotki Isoptin SR 120 mg dla pacjenta po polsku.

Leki bez ulotek po polsku można sprzedawać tylko w wyjątkowych okolicznościach. – Czy zatem sprawa Isoptin SR 120 mg nie wymaga interwencji ze strony instytucji państwowych? – zapytał RPO.

UOKiK uznał się za organ niewłaściwy

22 lutego 2017 r. zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał się za organ niewłaściwy w sprawie i odesłał Rzecznika do Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Inspekcja Farmaceutyczna też nie jest właściwa

P.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego uznał też, że Główny Inspektor Farmaceutyczny, nie jest tu organem właściwym (24 czerwca 2017 r.).

Sprawą powinien zająć się Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, bo to on ma prawo wydawać zgody na brak ulotek po polsku (w drodze wyjątku opisanego w art. 4 c 2001 r. Prawo farmaceutyczne, tzn. w sytuacji, gdy na rynku brakuje takiego lekarstwa).

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych nie jest odpowiedzialny

Zdaniem Urzędu sprawa leku po bułgarsku nie jest jednak w jego właściwościach. Bowiem lek pojawił się na rynku bez informacji po polsku mimo, że na rynku go nie brakowało i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie wydawał zgody na lek bez polskiej ulotki zgody.

Minister Zdrowia nie sprawdza wyjaśnień firmy

Jak widać, albo żaden organ nie uznał się za właściwy w tej sprawie, albo nie ma organu właściwego do kontroli dostępności ulotki dla pacjenta w języku polskim dla leków o kategorii dostępności Rp, wprowadzonych do obrotu w trybie art.4 ust.8. Prawa farmaceutycznego.

Minister Zdrowia nie wykazał, jak zweryfikował zapewnienie podmiot wprowadzający lek do obrotu „poprosi wszystkich klientów hurtowych” o poinformowanie odbiorców o dostępności ulotki leku w internecie, a odbiorcy ci, rzeczywiście informację taką przekazali pacjentom.

Strona internetowa nie działała. Pacjenci nie mogli więc zapoznać się z ważnymi informacjami na temat leku. Mogło to być niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjentów.

RPO pyta o zmianę przepisów

Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich zapytał Ministra Zdrowia, czy widzi potrzebę doprecyzowania obowiązujących regulacji, by uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości.

18 maja 2018 r. Minister Zdrowia nadesłał identyczną odpowiedź, jak pismo Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia z 23 września 2016 r. W piśmie nie odniósł się on do przedstawionych problemów ani merytorycznego stanowiska w sprawie.

BPK.7013.7.2015

II Bieg Konstytucji w Skarżysku Kamiennej tylko dla obywateli polskich. Rzecznik interweniuje

Data: 2018-05-22

Chodzi o bieg z 3 maja 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej pod patronem Prezydenta Miasta. W regulaminie biegu pojawił się zapis, że mogą w nim wziąć udział tylko osoby narodowości polskiej. Taki zapis, zdaniem Rzecznika, mógł naruszyć zasadę równego traktowania. Dlatego Rzecznik poprosił Prezydenta Miasta, aby wyjaśnił, dlaczego tak brzmi regulamin i czy zapis ten został zmieniony.

Po interwencji Rzecznika zapis regulaminu imprezy, dotyczący nagradzania zmieniono w ten sposób, że w biegu mogły mogli pobiec „uczestnicy posiadający obywatelstwo polskie”.

Rzecznik ponownie napisał do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, prosząc o zorganizowanie II Biegu Konstytucji z poszanowaniem zasady równego traktowania.

Rzecznik wyraźnie wskazał, że takie zapisy łamią zasadę równego traktowania, której przestrzeganie Konstytucja RP nakazuje władzy publicznej. Współorganizatorem imprezy był Urząd Miasta, a Prezydent Miasta objął ją patronatem. Rzecznik podkreślił też, jak ważne jest przeciwdziałanie coraz częstszym aktom agresji o podłożu ksenofobicznym, rasistowskim i antysemickim.

2 maja 2018 r. zastępca Prezydenta Miasta odpowiedział Rzecznikowi, że z uwagi na zbliżający się termin Biegu, zmiana zapisów regulaminu nie było możliwa. Wziął on jednak pod uwagę sugestie Rzecznika i podjął działania mające na celu uhonorowanie i nagrodzenie pucharami zawodników bez obywatelstwa polskiego, a biorących udział w biegu. Zapewnił też, że organizując kolejną edycję Biegu Konstytucji w przyszłym roku, organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby regulamin został zmieniony, zgodnie z przedstawionymi przez Rzecznika uwagami.

Rzecznik nie zakończył na tym sprawy. Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach będzie monitorować organizację przyszłorocznego Biegu Konstytucji pod kątem poszanowania zasady równego traktowania.

BPK.814.1.2018

O prawach dzieci i nie tylko – stoisko RPO w Parku Śląskim z okazji Dnia Dziecka.

Data: 2018-05-17

Czy wodną rakietą uda się wylecieć na orbitę? Czy hełm strażaka jest wygodny? Jak ze starej puszki i odrobiny grochu zrobić prawdziwy instrument muzyczny? Jakie prawa mają dzieci?

Tego wszystkiego (i wiele więcej) dowiedzą się uczestnicy wojewódzkich obchodów Dnia Dziecka – już 30 maja na terenie Ośrodka Harcerskiego w Parku Śląskim.

Od 9.00 do 14.00 Ośrodek Harcerski zmieni się w ogromny plac zabaw. Na dzieci w wieku od 3 do 13 lat będzie czekało kilkanaście stoisk, gdzie będzie można wziąć udział w warsztatach architektonicznych, plastycznych, muzycznych. Na stoisku Rzecznika Praw Obywatelskich dzieci będą mogły wpisywać swoje prawa i wziąć udział w teście wiedzy. Na stoisku Izby Administracji Skarbowej będzie można zobaczyć okazy gatunków fauny i flory zagrożonej wyginięciem, razem z pracownikami Planetarium – zrobić wodną rakietę, a z harcerzami – balonowe zwierzątko i gigantyczne bańki! Fani sportu będą mogli zobaczyć Stadion Śląski, zaś dzieci zafascynowane kosmosem – wybiorą się na seans do Planetarium.

Jeszcze nie zgłosiłeś swojej grupy przedszkolnej lub szkolnej? Możesz to zrobić wysyłając maila na adres rejestracja@slaskie.pl. Zostały już ostatnie miejsca!:)

 

 

Zasiłek rodzinny do zwrotu z dużymi odsetkami. Sprawa nr BPK.7064.2.2018

Data: 2018-05-17

Interesantka pobierała zasiłek rodzinny na swoją córkę. W rok po przyznaniu prawa do tego zasiłku otrzymała decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu. W piśmie skierowanym do wiadomości Rzecznika, podaje ona, że wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego powinien być zweryfikowany w trakcie postępowania wyjaśniającego, a obecnie przez błąd urzędnika zmuszona jest zwrócić świadczenie wraz z wysokimi odsetkami. Sprawa pozostaje w toku, Rzecznik oczekuje na odpowiedź Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Marsz narodowców w Katowicach. Rzecznik podejmuje sprawę.BPK.519.32.2018

Data: 2018-05-17
BPK.519.32.2018 18
 
10 maja Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę wydarzeń z 6 maja związanych z przemarszem Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego przez centrum Katowic. Marsz nie doszedł do skutku, gdyż został zakłócony przez kontrmanifestację. Demonstrację rozwiązano z interwencji Prezydenta Katowic, policja użyła siły i gazu, zatrzymano kilka osób.

Zmiana miejsca przyjęć w Katowicach

Data: 2018-05-14
Od 14 maja 2018 r. przyjęcia interesantów w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach w  będą prowadzone w pokoju nr 126 (parter) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Godziny przyjęć pozostają bez zmian tj.:
 • poniedziałek, środa, piątek od godz. 9:00 do godz. 15:00
 • wtorek od godz. 10:00 do godz. 17:00
 • czwartek – dzień bez przyjęć
 

Sąd Najwyższy: kasacja RPO zasadna - internet jest „miejscem publicznym”

Data: 2018-04-17
 • Internet jest miejscem publicznym w rozumieniu prawa - potwierdził Sąd Najwyższy
 • Uwzględniając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich, SN nakazał ponowne zbadanie sprawy Mateusza S.
 • Lidera stowarzyszenia Duma i Nowoczesność obwiniono o umieszczenie w miejscu publicznym (czyli w internecie) nieprzyzwoitych napisów i rysunków

W 2017 r. sąd umorzył sprawę Mateusza S. za opublikowanie w sieci naklejek z tzw. „zakazem pedałowania”. Uznał bowiem, że internet nie jest „miejscem publicznym”. Skutecznie zakwestionował to RPO.

Za co odpowiadał Mateusz S. 

Opublikowane obrazki były stylizowane na drogowe znaki zakazu. Przedstawiały m.in. dwa ludziki w pozycji sugerującej seks analny, z tekstem m.in. „Zakaz pedałowania, homoseksualiści wszystkich krajów, leczcie się”.

Policja postawiła Mateuszowi S. zarzut z art. 141 Kodeksu wykroczeń. Za umieszczenie nieprzyzwoitych rysunków i napisów w miejscu publicznym przewiduje on karę ograniczenia wolności, do 1,5 tys. zł grzywny albo karę nagany.  

W 2017 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim umorzył  sprawę. Przyznał, że rysunki przez część odbiorców mogą zostać uznane za nieprzyzwoite. Stwierdził jednak, że umieszczenie ich w sieci nie wypełnia znamion wykroczenia, gdyż internet nie jest miejscem publicznym w myśl art. 141 Kw. Według sądu wszystkie treści dostępne w sieci stanowią jedynie „zapis danych w komputerach”.

RPO złożył kasację 

W kasacji na niekorzyść Mateusza S. Adam Bodnar dowodził, że sąd błędnie przyjął, iż internet nie jest miejscem publicznym - w efekcie niezasadne umorzył postępowanie.

W kasacji Rzecznik podkreślał, że działanie w miejscu publicznym musi być podjęte w przestrzeni dostępnej dla ogółu, do której nieograniczony dostęp ma  nieokreślona liczba ludzi. Skoro zatem osoba przekazuje w sieci treści do nieokreślonego kręgu podmiotów, to strona internetowa jest miejscem publicznym w rozumieniu art. 141 Kw. "Wbrew przekonaniu wyrażonemu przez sąd rejonowy, internet nie jest jedynie zapisem danych w komputerach, lecz stanowi on ogólnoświatową sieć, system" - napisał Adam Bodnar.  

RPO wniósł by SN uchylił umorzenie i zwrócił sprawę Mateusza S. sądowi w Wodzisławiu Śląskim.

SN podzielił stanowisko Rzecznika

SN podzielił stanowisko RPO, że w rozumieniu art. 141 Kw internet jest miejscem publicznym. Wskazał, że zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego nie było uzasadnione w sposób rzetelny. Argumenty, na które powoływał się sąd, umarzając postępowanie, SN uznał za anachroniczne.

Według SN treści publikowane w internecie, choć fizycznie rzeczywiście znajdują się na dyskach twardych, to jednak tworzą „pewną przestrzeń”. Jeśli są zaś dostępne na stronie internetowej, na którą każdy bez ograniczeń może wejść, to tym samym jest to miejsce publiczne. 

Zarazem SN zwrócił uwagę, że nie każda strona internetowa może być traktowana jako przestrzeń publiczna. „Dostęp do niektórych treści wymaga np. zalogowania się i w takich sytuacjach pojawić się może wątpliwość czy mówimy o przestrzeni publicznej” - wyjaśniał sędzia sprawozdawca.

SN uchylił postanowienie o umorzeniu sprawy i zwrócił ją sądowi rejonowemu do ponownego rozpoznania.

Duma i Nowoczesność stała się znana, gdy w lesie pod Wodzisławem w 2017 r. jej członkowie świętowali rocznicę urodzin Adolfa Hitlera, co sfilmowała ukryta kamera TVN24. Zarzuty propagowania nazistowskiego ustroju usłyszało w tej sprawie siedem osób, w tym Mateusz S. W oddzielnym trybie sąd zbada wniosek starosty wodzisławskiego o rozwiązanie stowarzyszenia.

Komentarz Marka Łukaszuka, dyrektora zespołu prawa karnego w Biurze RPO:

Następstwem wykładni językowej terminu internet musi być uznanie, że strona internetowa jest miejscem publicznym w rozumieniu art. 141 Kw. W orzecznictwie SN wyraźnie wskazuje się, że miejsce publiczne jest miejscem dostępnym dla nieokreślonej liczby osób i że może być nim także internet.

RPO w pełni identyfikuje się też z poglądem Trybunału Konstytucyjnego, który we wrześniu 2015 r. stwierdził, że za miejsce publiczne w myśl Kodeksu wykroczeń należy uznać także internet.   

Dzisiejszy wyrok wspiera dotychczasowe orzecznictwo. Ma też swoisty walor edukacyjny. Tym rozstrzygnięciem sąd wypełnia swoją rolę, określoną w ustawie o SN, a dotyczącą kształtowania orzeczeń sądów powszechnych, nie tylko w tej konkretnej sprawie.

BPK.511.37.2017

Czy gmina odstąpi od żądania zwrotu bonifikaty przy wykupie mieszkania?

Data: 2018-04-16

BPK.7000.6.2018

Matka pana Jana darowała mu mieszkanie, które wcześniej wykupiła od gminy. Pan Jan sprzedał je i za otrzymane pieniądze rozbudował swój dom. W domu tym mieszkają z nim matka i brat, którymi pan Jan się opiekuje.

Problem w tym, że pan Jan sprzedał mieszkanie przed upływem 5-letniego terminu od jego nabycia od gminy. Dlatego gmina domaga się od niego zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie mieszkania jego matce.

Rzecznik poprosił już Burmistrza Miasta i Gminy W. o udzielenie wyjaśnień i wskazanie, czy mając na uwadze sytuację rodziny i fakt przeznaczenia środków pieniężnych w całości na rozbudowę domu, aby móc sprawować opiekę nad członkami rodziny, można byłoby odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty.

 

Kto powinien zwrócić interesantce koszty postępowania egzekucyjnego?

Data: 2018-04-03

Sąd nadał klauzulę wykonalności przed uprawomocnieniem się orzeczenia sądowego. Potem wierzyciel wszczął na tej podstawie przeciwko interesantce-dłużniczce egzekucję. Komornik wyegzekwował od interesantki zasądzone przez sąd koszty i dodatkowo koszty postępowania egzekucyjnego. Kiedy interesantka się poskarżyła na takie działanie komornika, sąd zwrócił jej koszty postępowania sądowego, ale odmówił zwrotu kosztów prowadzonej egzekucji. Zdaniem sądu obowiązek ich zwrotu obciąża komornika sądowego.

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach poprosił więc sąd wyższej instancji o zbadanie tej sprawy w trybie nadzoru.

BPK.510.47.2017

Rzecznik wyjaśnia sprawę wulgaryzmów wobec obywateli Ukrainy.

Data: 2018-03-23

BPK.540.2.2018

Chodzi o opisywane w prasie zachowanie funkcjonariusza Straży Granicznej wobec obywateli Ukrainy. 13 marca br. przekraczali oni granicę w Medyce. Usłyszeli wtedy pod swoim adresem niecenzuralne słowa.

Sprawa wymaga zbadania m.in. pod kątem realizacji zasady równego traktowania. Rzecznik skierował już do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wniosek o udzielenie informacji o powziętych w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustaleniach. 

Nietypowa interwencja policjantów. Rzecznik wyjaśnia sprawę.

Data: 2018-03-13

Chodzi o interwencję, do której miało dojść w sierpniu ubiegłego roku. Poskarżył się na nią mężczyzna, do którego została wezwana Policja.

Z polecenia dyżurnego policjanci pojechali do znajdującego się na ulicy nagiego, nietrzeźwego mężczyzny. Funkcjonariusze początkowo chcieli zawieźć mężczyznę do domu. Ten jednak oświadczył, że mieszka sam i nie ma kluczy. Policjanci zdecydowali więc, że odwiozą go do Izby Wytrzeźwień. Funkcjonariusze próbowali uzyskać od Straży Miejskiej ubrania dla skarżącego. Ci jednak nie mogli mu przekazać żadnej odzieży. Zamiast tego mężczyzna dostał worek, aby okryć nim intymne części ciała.

W Izbie Wytrzeźwień nie było miejsc, więc policjanci przetransportowali interesanta do szpitala na badanie, a następnie do pomieszczeń dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji, aby wytrzeźwiał.

W trakcie transportu i wykonywanych w stosunku do niego czynności mężczyzna miał na sobie tylko wspomniany wcześniej worek

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Naczelnika Wydziału Kontroli KWP, w związku ze stwierdzeniem w toku postępowania kontrolnego nieprawidłowego udokumentowania użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji udzielono im odpowiedniego instruktażu. Ponadto zaplanowano omówienie tego zdarzenia, w tym stwierdzonych nieprawidłowości i przypomnienie obowiązujących regulacji prawnych co do dokumentowania czynności służbowych podczas narady całego stanu Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji. Poza tym Komendant Miejski Policji podjął działania zaradcze na przyszłość. Nawiąże on współpracę z Dyrektorem Noclegowni dla osób bezdomnych, jeśli chodzi o udostępnianie odzieży z tej placówki osobom niekompletnie ubranym, zatrzymanym przez funkcjonariuszy Policji.

BPK.517.60.2017

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach uznał zarzuty Rzecznika

Data: 2018-02-28

Chodzi o sprawę dwóch kobiet, które odbywają kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. 28 lipca 2017 r. osadzone zabarykadowały się w celi mieszkalnej. Funkcjonariusze Służby Więziennej zastosowali środki przymusu bezpośredniego.

Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach zbadało sprawę. Przeprowadzono rozmowy z osadzonymi i z Dyrektorem Zakładu Karnego w Lublińcu oraz z wybranymi funkcjonariuszami. Dokonano również analizy zapisu monitoringu, utrwalonego w trakcie stosowania środków przymusu bezpośredniego. Zwrócono uwagę na sposób przeprowadzenia kontroli osobistej przed umieszczeniem osadzonych w celi zabezpieczającej.

Zastrzeżenia wzbudziło przeszukanie przez funkcjonariuszkę w obecności funkcjonariuszy płci męskiej, przytrzymujących osadzone za ręce. Z nagrania wynika, że przeszukiwane kobiety były zawstydzone obecnością mężczyzn i prosiły o możliwość dokonania przeszukania wyłącznie przez funkcjonariuszki. W trakcie rozbierania osadzonych przez funkcjonariuszkę, jeden z funkcjonariuszy nie odwrócił wzroku. Dlatego Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach poproszono o zbadanie sprawy.

23 lutego 2018 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej poinformował Rzecznika, że w toku postepowania wyjaśniającego stwierdzono nieprawidłowości w przebiegu kontroli osobistej osadzonej. Nie powinno się przeprowadzać takich czynności w obecności funkcjonariuszy płci męskiej. Wobec osób winnych zaniedbań wyciągnięto konsekwencje dyscyplinarne, a materiał zgromadzony w sprawie posłuży jako element dydaktyczny, wykorzystywany w procesie szkolenia funkcjonariuszy.

 

BPK.517.49.2017 

Czy interesantka musi zwrócić świadczenie rodzinne? Rzecznik zbada sprawę.

Data: 2018-02-21

Interesantka otrzymała z urzędu pismo, że ma zwrócić nienależnie pobrane świadczenie rodzinne. W swoim wniosku do Rzecznika napisała jednak, że jej zdaniem decyzja jest wynikiem błędów pracowników załatwiających jej sprawę. Nie godzi się ona na odsetki, które wynoszą ponad połowę wypłaconych świadczeń.

Sprawa jest w toku, a Rzecznik zwróci się do właściwego organu z prośbą o wyjaśnienia i informacje w sprawie (BPK.7064.2.2018)

Jak dostać się na rehabilitację na trzecim piętrze, kiedy winda nie działa? Interwencja Rzecznika w Dąbrowie Górniczej.

Data: 2018-02-15

W Dąbrowie Górniczej w budynku centrum rehabilitacji notorycznie psuje się winda. Utrudnia to osobom z niepełnosprawnościami i rodzicom z małymi dziećmi dotarcie na zajęcia rehabilitacyjne na trzecim piętrze.

Pisma pacjentów i mieszkańców miasta do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej, nie odniosły skutku.

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach zwrócił się o udzielenie wyjaśnień do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza (BPK.7215.1.2018)

Rodzina zmarłego nie mogła ustalić, kto powinien stwierdzić zgon. Rzecznik podejmuje sprawę.

Data: 2018-02-15

Miasto Mysłowice podpisało umowę o powołaniu koronera z Mysłowickim Centrum Zdrowia. Mimo tego rodzina z Mysłowic przez kilka godzin próbowała ustalić, kto powinien przyjechać i stwierdzić zgon ich krewnego.

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach poprosił o wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mysłowice (BPK.7010.8.2017).

“Nie dla kopalni cynku i ołowiu” – sprawa Stowarzyszenia z Zawiercia.

Data: 2018-02-05

Przedstawiciele Stowarzyszenia “Nie dla kopalni cynku i ołowiu” z Zawiercia poprosili Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w sprawie z aktualizacji planu zagospodarowania wodami.

Chodzi w szczególności o wprowadzenie do niego inwestycji o nazwie ”Budowa podziemnej kopalni w celu wydobycia rud cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie 3”.

W trakcie spotkania z Pełnomocnikiem Terenowym RPO w Katowicach dr Aleksandrą Wentkowską przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili swoje stanowisko i argumenty przemawiające przeciwko powstaniu kopalni. Zapewniono ich, że sprawa będzie monitorowana, a w ramach prowadzonego przez Rzecznika postępowania skierowane zostaną wystąpienia do właściwych organów.

BPK.7201.2.2017

Sytuacja Ślązaków na Górnym Śląsku po wojnie.

Data: 2018-02-05

Do Rzecznika napisał interesant, który opisał represje, jakie spotkały Ślązaków ze strony polskich władz na Śląsku po 1945 r. Prosił on o odpowiedź na kilkanaście pytań, m.in. dlaczego Ślązakom nie wolno było zajmować kierowniczych stanowisk, dlaczego w latach 1945-1946 wyrzucano Ślązaków z mieszkań w ciągu 30 minut.

Rzecznik poinformował interesanta, że są organizacje, których zadaniem jest np. upowszechnianie prawdy o Górnym Śląsku z poszanowaniem dorobku minionych wielonarodowościowych pokoleń tej ziemi oraz ludności napływowej z innych regionów kraju.

BPK.816.1.2017

Kasacja Rzecznika na niekorzyść lidera stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Internet jest miejscem publicznym.

Data: 2018-01-24

Już 27 lipca 2017 r. Rzecznik zaskarżył do Sądu Najwyższego prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z 26 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II W 33/17). Sąd umorzył wtedy sprawę o wykroczenie przeciwko Mateuszowi S. z ruchu Duma i Nowoczesność.  

Pod koniec 2016 r. DiN opublikowało w internecie serię naklejek z nieprzyzwoitymi i obraźliwymi napisami stylizowanymi na znaki zakazu. Obrazki przedstawiały m.in. dwa „ludziki” w pozycji sugerującej seks analny i były opatrzone napisem: „Zakaz pedałowania, homoseksualiści wszystkich krajów, leczcie się”. Policjanci z Wodzisławia ustalili, że naklejki opublikował lider DiN. Przedstawiono mu więc zarzut umieszczania w miejscu publicznym nieprzyzwoitych napisów oraz rysunków. To wykroczenie, za które grozi grzywna lub ograniczenie wolności.

Sąd w Wodzisławiu Śląskim przyznał, że rysunki „przez część odbiorców mogą zostać uznane za nieprzyzwoite”, ale umieszczenie ich w internecie nie wypełnia znamion wykroczenia.

Zdaniem Rzecznika sąd błędnie przyjął, że: „internet nie jest miejscem publicznym” i w konsekwencji, że czyn zarzucony obwinionemu nie jest wykroczeniem. Skutkiem tego było niezasadne umorzenie postępowania przeciwko Mateuszowi S.

Strona internetowa jest miejscem publicznym w rozumieniu art. 141 k.w. Działanie „w miejscu publicznym” musi być podjęte w przestrzeni dostępnej dla ogółu, do której nieograniczony dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi. Oznacza to, że w internecie nie można bezkarnie publikować wszystkiego, co się chce. Właściciele stron internetowych i wydawcy portali odpowiadają za pojawiające się tam treści.

BPK.511.37.2017

Mężczyzna z niepełnosprawnością ruchową otrzyma windę. Pozytywne zakończenie sprawy BPK.815.8.2017.

Data: 2018-01-22

36-letni mężczyzna, po urazie rdzenia kręgowego, ma czterokończynowe porażenie, przeczulicę skóry i spastyczność mięśni. Nie może on funkcjonować samodzielnie, a całe jego życie toczy się w jednym pokoju. Po wyjściu opiekunki, mężczyzna aż do następnego dnia nie może nawet zmienić pozycji ciała. Jego matka, zajmująca parter domu, ma problemy zdrowotne. Jej pomoc ogranicza się do podania synowi posiłków z MOPS-u. Gdyby w domu była winda, ich życie mogłoby wyglądać inaczej. Kosztuje ona około 80 tysięcy złotych. Na zakup windy mężczyzna mógłby dostać dofinansowanie nawet do 95% kosztów z PFRON. Pieniądze przeznaczane przez Urząd Miasta Katowice na likwidację barier architektonicznych w domach niepełnosprawnych są znacznie niższe. Możliwa kwota dofinansowania to 8 tysięcy złotych. Przy rencie w wysokości 1 tysiąca złotych, zakup jest dla mężczyzny niemożliwy.

Rzecznik interweniował w tej sprawie u Prezydenta Miasta Katowic. Dzięki temu pracownik socjalny skontaktował się z niepełnosprawnym mężczyzną, aby ustalić jego potrzeby. Miasto zaczęło też szukać wolontariusza, który mógłby pomóc interesantowi. Zaproponowano mu również udział w programie jednej z fundacji „Akademia życia”, której celem jest pomoc w usamodzielnianiu się osób z niepełnosprawnościami. Mężczyzna mógł też skorzystać z bezpłatnej porady prawnej w domu. Interesant złożył wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem, a także o przeszkolenie w programie „Aktywny Samorząd”. Celem tego programu jest udzielenie beneficjentowi z zaburzeniami ruchu obu kończyn górnych pomocy do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie mu włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.

Miasto dofinansowało mężczyźnie zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Wniosek o przeszkolenie w programie „Aktywny Samorząd” też został pozytywnie oceniony, a umowa będzie zawarta, jak tylko PFRON będzie miał dodatkowe pieniądze.

Natomiast wniosek o dofinansowanie zakupu windy został zakwalifikowany do realizacji. Złożono zamówienie na zakup platformy dźwigowej wraz z dostawą u producenta. Środki z PFRON zostały zarezerwowane na ten cel w maksymalnej możliwej wysokości do 95 % kosztów. MOPS podjął wszelkie działania, aby zrealizować to przedsięwzięcie i udzielił pomocy finansowej. Dodatkowo środki na pokrycie wkładu własnego są gromadzone przez Fundację, a pomoc finansową zadeklarował również proboszcz pobliskiej Parafii. MOPS w Katowicach wystąpił też o pomoc w sfinansowaniu inwestycji do instytucji zewnętrznych i fundacji.

Wiceprezydent Miasta Katowice zapewniła Rzecznika, że interesant ma wsparcie przy wykonywaniu codziennych czynności i nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem.

Rzecznik bada sprawę warunków, w jakich przebywa ciężko chory osadzony

Data: 2018-01-16

Osadzony jest w tymczasowym areszcie. Cierpi na przepuklinę oponowo-rdzeniową, wodogłowie, przykurcze stawów skokowych, zakotwiczenia rdzenia kręgowego, nietrzymanie moczu i stolca. Wykonano u niego również cystostomię – w związku z zarośnięciem starego otworu nowy wykonano skalpelem na pogotowiu ratunkowym przed aresztowaniem. Nosi cewnik, który jest wymieniany co trzy tygodnie. Stwierdzono u niego również HCV.

W grudniu 2017 r. pracownik BPT RPO w Katowicach spotkał się z nim w zakładzie karnym. Tymczasowo aresztowany wskazał, że dużym utrudnieniem jest dla niego brak materaca przeciwodleżynowego. Nie ma on w celi ciepłej wody. Z powodu zapowietrzenia kaloryfera w celi do 12 grudnia 2017 r. w jego celi było bardzo zimno.

W celi tej jest niezabudowany do pełnej wysokości kącik sanitarny i odrapana lamperia na ścianach. Łaźnia, w której osadzony się kąpie (indywidualnie), wyposażona została w kilka stanowisk prysznicowych nie oddzielonych przegrodami.

W związku z tymi ustaleniami, w sprawie planowane jest wystąpienie do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej (BPK.517.68.2017)

Rzecznik interweniuje w sprawie hotelu w Zakopanem

Data: 2017-12-19

BPK.7006.16.2017

Jeden z hoteli w Zakopanem stwarza zagrożenie dla swoich gości. O sprawie zaalarmowały media. Dziennikarze dotarli do wniosków z raportu pokontrolnego straży pożarnej z marca. Okazuje się, że hotel przyjmuje gości w częściach, które dobudował bez zezwoleń i wciąż nie uzyskał pozwolenia na ich użytkowanie.

W sprawie tej Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach czeka aktualnie na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zakopanem. Po otrzymaniu informacji od tego organu podejmie kolejne działania.

Znaczenie ma nie tylko litera, ale także duch prawa – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy wydania karty parkingowej

Data: 2017-12-13

Przepisy, którymi w 2014 r. zmieniono zasady wydawania kart parkingowych spowodowały, że większość ich dotychczasowych użytkowników musiała starać się o wydanie nowych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (potwierdzających, że spełniają nowe, zaostrzone warunki uzyskania kart). Od tej zasady ustawodawca wprowadził jednak pewien wyjątek, dotyczący osób, co do których nie może być wątpliwości, że mają (jak stanowią przepisy po nowelizacji) „znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”. Osoby te mogą uzyskać nową kartę parkingową na podstawie starego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale pod warunkiem, że: legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności i przyczyną niepełnosprawności są schorzenia narządu ruchu lub schorzenia neurologiczne, a dotychczasowe orzeczenie zawiera informację (tzw. „wskazanie”), że spełniały warunki do uzyskania karty parkingowej na dotychczasowych zasadach.

Pani A. S. wystąpiła do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. z wnioskiem o wydanie karty parkingowej na powyższych zasadach. Jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, a przyczynami jej niepełnosprawności są choroby narządu ruchu i neurologiczne. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. odmówił jednak wydania karty parkingowej, a Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Wnioskodawczyni na tę odmowę. Powodem było to, że przedłożone przez nią orzeczenie o niepełnosprawności nie zawierało „wskazania” o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na dotychczasowych zasadach.

Problem polegał na tym, że w czasach, z których pochodziło (nadal ważne) orzeczenie o niepełnosprawności Wnioskodawczyni (1999 r.), nie zamieszczano jeszcze „wskazań” o uprawnieniu do karty parkingowej. Ten element formalny orzeczenia wprowadzono dopiero w 2002 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na tę okoliczność we wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skardze kasacyjnej. W wyroku wydanym 13 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Rzecznikowi. Stwierdził, że w takiej sytuacji – skoro z treści orzeczenia o niepełnosprawności jednoznacznie wynika, że Wnioskodawczyni spełnia przesłankę „znacznie ograniczonych możliwości poruszania się” – nie można odmawiać wydania karty parkingowej. Zarówno wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak i akt Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o odmowie wydania karty parkingowej zostały uchylone.

Mieszkańcy ulicy Słonecznej nie mogą na niej parkować samochodów dłużej niż kwadrans. Rzecznik interweniuje.

Data: 2017-12-12

Przy ulicy Słonecznej stoi znak zakazu postoju powyżej 15 minut. Drogą tą mieszkańcy dojeżdżają wyłącznie do posesji. Zakaz postoju powoduje duże utrudnienia, bo dojazd do miejscowości możliwy jest jedynie pojazdami prywatnymi. Także dla rolników, znak ten stanowi poważne utrudnienie w trakcie ich codziennej pracy. Jak wskazują, podobnych znaków nie ma na innych ulicach w miejscowości.

W sprawie tej Rzecznik oczekuje na stanowisko Wójta Gminy. Poinformowano go, że po zbadaniu sprawy Rzecznik podejmie decyzję, co do dalszego biegu postępowania.

Uprawnienia Rzecznika wskazane są w art. 14 u.r.p.o. Umożliwiają one m.in. skierowanie przez Rzecznika wystąpienia do organu nadrzędnego z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych prawem (art. 14 pkt 2 u.r.p.o.). Zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach (wojewoda) może nakazać zmianę ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

Badana będzie również możliwość podjęcia działań związanych z sądowoadministracyjną kontrolą zatwierdzania organizacji ruchu drogowego.

BPK.7000.34.2017

Dlaczego konduktor nie sprzedał biletów osobom z niepełnosprawnościami? Rzecznik wyjaśnia sprawę.

Data: 2017-12-06

Konduktor w Kolejach Śląskich odmówił sprzedaży biletów dwóm osobom z niepełnosprawnościami narządów wzroku i słuchu. Stwierdził on, że po wejściu do pociągu powinny one go same znaleźć i poinformować o zamiarze zakupu biletu. Sprawę opisano w prasie.

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach poprosił więc Marszałka Województwa Śląskiego o wyjaśnienia. Sprawa jest w toku. 

 

BPK.815.12.2017

Złe warunki pracy w Zakładzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Rzecznik interweniuje.

Data: 2017-12-05

Pracownicy PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach zaalarmowali Rzecznika, że pracują w bardzo zatłoczonych pokojach, w pomieszczeniach na poddaszu i w baraku przy ul. Oświęcimskiej. Dlatego Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach zwrócił się do Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach z prośbą o zbadanie warunków, w jakich wykonywana jest praca w budynku przy ul. Nakielskiej 3 w Tarnowskich Górach.

Po przeprowadzonej kontroli inspektor pracy nakazał poprawić stan techniczny pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Częstochowskiej w terminie do 29 grudnia 2017 r. Jeśli chodzi o pomieszczenia na poddaszu w budynku przy ul. Nakielskiej, inspektor stwierdził, że pomieszczenia te nie spełniają wymogów dotyczących pomieszczeń, w których wykonywana jest praca stała (min 2,5 m). Dlatego zobowiązał on pracodawcę do zapewnienia w pomieszczeniach pracy stałej minimalnej wysokości 2,5 m lub uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na odstępstwo od powyższego obowiązku.

Aktualnie pracodawca oczekuje na rozpatrzenie przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie odwołania od decyzji Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o braku zgody na użytkowanie pomieszczeń nie spełniających wymogów. W związku z powyższym inspektor pracy wyznaczył nowy termin wykonania nakazu na 31 marca 2017 r.

BPK.7044.3.2017

Brak interwencji Policji w sprawie narodowców wieszających portrety europosłów w Katowicach. Rzecznik interweniuje.

Data: 2017-11-27

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie ewentualnego naruszenia praw i wolności obywatelskich podczas zdarzenia opisywanego w prasie (BPK.566.2.2017).

Chodzi o publikację z 25 listopada 2017 r. na portalu wyborcza.pl „Narodowcy powiesili na szubienicach zdjęcia europosłów Platformy Obywatelskiej. Policja: Nie było powodu do interwencji”.

Pełnomocnik Terenowy zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach i do Prokuratora Okręgowego w Katowicach o informację, czy jednostki organizacyjne podległe Prokuraturze Okręgowej w Katowicach prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie zdarzenie opisywanego przez środki masowego przekazu (powieszenie na szubienicach portretów europosłów oraz czy wszczęto postępowanie przygotowawcze w sprawie powieszenia na szubienicach portretów europosłów i na podstawie, którego artykułu kodeksu karnego, postępowanie to jest prowadzone.

 

Czy można zaskarżyć odmowę przyjęcia na studia podyplomowe?

Data: 2017-11-21

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę dotycząca możliwości zaskarżenia decyzji szkoły wyższej o odmowie przyjęcia na studia podyplomowe (BPK.7033.1.2017).

Zgodnie z obowiązującym art. 207 Prawa o szkolnictwie wyższym od decyzji podjętych w sprawach studentów i doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

Przepis ten nie dotyczy jednak studiów podyplomowych i kandydaci na słuchaczy takich studiów mogą być pozbawienia prawa do zaskarżenia decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

Kwestia możliwości takiego zaskarżenia nie jest więc wyraźnie uregulowana przez prawo, chociaż w orzecznictwie sądowym – ale jedynie w drodze odpowiedniej wykładni – dopuszcza się możliwość zaskarżenia, wskazując, że przedmiotowa odmowa to decyzja administracyjna (np. postanowienie WSA w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 r., II SA/Wa 66/13).

Bezprawne blokowanie kół pojazdów na terenie prywatnym. Dalszy ciąg sprawy.

Data: 2017-11-15

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach kontynuuje czynności podjęte w sprawie kilkudziesięciu skarg dotyczących zablokowania kół pojazdów w celu wymuszenia opłaty za parkowanie na terenie prywatnym (BPK.565.6.2017) .

Kiedy pokrzywdzeni proszą Policję o interwencję, ta odmawia podjęcia działań. Przyzwolenie na takie bezprawne działania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powoduje poczucie bezkarności. Tego nie da się tego pogodzić z wymogiem ochrony praw i wolności innych osób.

Dlatego 3 listopada 2017 r. Rzecznik wystąpił do Komendanta Głównego Policji w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie działań, których następstwem będzie ustalenie w drodze aktu o charakterze wewnętrznym jednolitej procedury postępowania przez funkcjonariuszy Policji w takich przypadkach.

Dofinansowanie zakupu windy dla niepełnosprawnego syna.

Data: 2017-11-14

36-letni mężczyzna w wyniku urazu rdzenia kręgowego ma czterokończynowe porażenie. Cierpi też na przeczulicę skóry i spastyczność mięśni. Mężczyzna nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Całe jego życie toczy się w jednym pokoju. Po wyjściu opiekunki mężczyzna aż do dnia następnego nie jest w stanie nawet zmienić pozycji ciała. Jego matka zajmująca parter domu z uwagi na problemy zdrowotne nie sprawuje opieki nad synem. Jej pomoc ogranicza się jedynie do podania posiłków, które otrzymuje z MOPS-u. Codzienne funkcjonowanie mężczyzny pomogłaby usprawnić winda. Urządzenie kosztuje około 80 tysięcy złotych. Na jej zakup mógłby dostać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przepisy mówią, że dofinansowanie może stanowić nawet do 95 procent kosztów danego przedsięwzięcia, a wkład własny to jedynie 5 procent. Jak wynika jednak z reportażu, kwoty przeznaczane przez Urząd Miasta Katowice na likwidację barier architektonicznych w domach osób z niepełnosprawnosciami są znacznie niższe. Możliwa kwota dofinansowania to 8 tysięcy zł. Przy świadczeniu rentowym w wysokości 1 tysiąc zł, które otrzymuje mężczyzna, jej zakup staje się całkowicie niemożliwy.

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach zwrócił się do Prezydenta Miasta Katowic o odniesienie się do informacji dotyczących braku możliwości udzielenia realnego wsparcia na likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu interesanta (BPK.815.8.2017). Poprosił również o wskazanie, jaka pomoc jest obecnie udzielana mężczyźnie, ewentualnie rozważenie możliwości zwiększenia jej zakresu, mając na uwadze fakt, iż istniejące niepełnosprawności w sposób całkowity uniemożliwiają mężczyźnie godne życie.

Wiadomo już, że pracownik socjalny skontaktował się z mężczyzną w celu ustalenia jego sytuacji i rozeznania potrzeb. Z uwagi na sytuację mężczyzny urzędnicy rozważają odstąpienie od przyjętych zasad i przyznanie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych na najwyższym 95 % poziomie wartości inwestycji. Ponadto trwają poszukiwania wolontariusza, który mógłby pomagać interesantowi. Zaproponowano również udział w programie jednej z fundacji „Akademia życia”, który to program ma za zadanie pomóc w usamodzielnianiu się osób z niepełnosprawnościami. Interesant rozważa przyjęcie propozycji Fundacji. Prezydent Miasta wskazał również, że umożliwiono mężczyźnie skorzystanie z bezpłatnej porady prawnej w miejscu zamieszkania. 

Rzecznik interweniuje w sprawie podopiecznego MOPS w Sosnowcu.

Data: 2017-11-07

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach bada z urzędu sprawę starszego mężczyzny, który wegetował w nieludzkich warunkach. MOPS mu nie pomógł, chociaż pracownik pomocy społecznej był u niego codziennie (BPK.7064.6.2017)

Pełnomocnik ustali przede wszystkim, dlaczego tak się stało i jak MOPS w Sosnowcu realizował zadania z zakresu pomocy społecznej wobec jednego ze swoich podopiecznych. 

Dezubekizacja. Interwencja Rzecznika w sprawie ciężko chorego mieszkańca Kielc, który ma rentę po ojcu.

Data: 2017-11-06

Sprawa dotyczy 62-letniego mieszkańca Kielc, który ma pierwszą grupę inwalidzką i który był synem funkcjonariusza służby więziennej. W wyniku przebytej choroby Heinego Medina w dzieciństwie pan ten jest całkowicie sparaliżowany. Potrzebuje całodobowej opieki.

Ustawa „represyjna” z 16 grudnia 2016 r. obniżyła mu rentę rodzinną, którą otrzymuje po zmarłym ojcu. Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach poprowadzi tę sprawę z urzędu (BPK.7060.41.2017)

Ustawą „represyjną” objęci zostali funkcjonariusze, którzy zdaniem ustawodawcy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa (ustawa wskazuje jednostki organizacyjne, w których praca staje się teraz podstawą do obniżenia świadczeń, nie przewiduje sprawdzania, co dana osoba robiła konkretnie – stąd objęci nią zostali np. programiści, sekretarki lub sportowcy zatrudniani w klubach sportowych na etatach z MSW). Przepisy te dotyczą też rent rodzinnych odziedziczonych po tych osobach.

Pamiętamy! Kwiaty na grobie śp. Janusza Kochanowskiego, rzecznika praw obywatelskich

Data: 2017-10-31

26 października przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich złożyli w Częstochowie kwiaty na grobie śp. dr. Janusza Kochanowskiego, rzecznika praw obywatelskich, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

 

Pamiętamy! Kwiaty na grobie śp. Tadeusza Zielińskiego, rzecznika praw obywatelskich

Data: 2017-10-31

31 października przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich złożyli w Krakowie kwiaty na grobie śp. prof. Tadeusza Zielińskiego, zmarłego w 2003 r. rzecznika praw obywatelskich w latach 1992-1996.

Wznawia działanie punkt przyjęć interesantów RPO w Krakowie Następne przyjęcia - 30 listopada, potem co dwa miesiące

Data: 2017-10-31

Gdzie?

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, II piętro, sala 201 (winda od poziomu I piętra, od parteru platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową).

Kiedy?

W każdy ostatni czwartek miesiąca, co drugi miesiąc w godzinach 9-14. 

31.10 wyjątkowo punkt zaczyna działanie o godzinie 11, a nie o 9. Następne przyjęcia o godzinie 9. Następne przyjęcia - 30.11.2017, potem - co dwa miesiące

Kto będzie przyjmował?

Prawnik z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach.

 

Czekamy na Państwa w Częstochowie, w Punkcie Przyjęć Interesantów RPO

Data: 2017-10-26

Gdzie?

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
pokój 108

Pracownicy z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach. Przyjmują tu co drugi miesiąc w ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 10:00 do 14:00

Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. Czy jest realna szansa na dostosowanie ustawy do potrzeb społeczeństwa?

Data: 2017-10-19

BPK 519.54.2014

Rzecznik Praw Obywatelskich pisze w sprawie ustawy od wielu lat, do wielu instytucji.

Zastosowanie wobec jednostki środków przymusu bezpośredniego i broni palnej to poważna ingerencja w prawa i wolności obywatelskie. Wymaga ono zagwarantowania, że kontrola zasadności i legalności ich stosowania będzie skuteczna.

Nieproporcjonalne stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy może być przecież nieludzkim lub poniżającym traktowaniem. Wynika to z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Rzecznik zapytał więc Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy ocenił już zasadność i skuteczność rozwiązań z ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej i czy przedstawił tę ocenę Sejmowi i Senatowi RP.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnił, że ta ocena jeszcze trwa.

Nad rekomendacjami do tej oceny pracuje zespół do spraw analizy przypadków naruszenia prawa przez funkcjonariuszy Policji. Analizuje on przypadki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Dotyczy to głównie zdarzeń, w których doszło do śmierci osoby albo nastąpiło jej zranienie lub wystąpiły inne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby. Zdaniem MSWiA te działania wskażą, gdzie i jak należy zmienić przepisy.

Trudny przejazd strażaków do auta płonącego na A4. Rzecznik podejmuje sprawę.

Data: 2017-10-17

BPK.7107.2.2017

Pojazdy uprzywilejowane mają problem z przejazdem przez bramki na autostradzie A4. Według „Gazety Krakowskiej”, wozy strażackie – jadące na sygnale do płonącego pojazdu muszą czekać na przejazd przez bramki dwóch aut. A potem jeszcze na cykl podniesienia i opuszczenia szlabanu. Jak ustaliła gazeta, tylko prawa skrajna bramka może być cały czas otwarta. Pozostałe bramki nie mają takiej opcji.

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach prowadzi teraz z urzędu tę sprawę. 

Spotkanie z okazji 10-lecia Biura Terenowego RPO w Katowicach

Data: 2017-10-16

Biuro Terenowe RPO w Katowicach została powołana decyzją śp. RPO Janusza Kochanowskiego. To jedno z trzech biur terenowych - pozostałe są w Gdańsku i Wrocławiu.

Biuro w Katowicach prowadzi przyjęcia obywateli także w Częstochowie i Kielcach, a wkrótce - w Krakowie.

Aktywnie współpracuje z organizacjami społecznymi zajmującymi się prawami człowieka.

Opieszałe śledztwo w sprawie uszkodzenia twarzy dwóch kobiet nabiera tempa.

Data: 2017-10-09

Przypominamy sprawę uszkodzenia twarzy dwóch młodych kobiet przy pomocy rozbitej butelki i opieszałego działania organów ścigania.

Do zdarzenia doszło na początku kwietnia 2017 roku w centrum Katowic. Wtedy to pokrzywdzone kobiety zawiadomiły Policję o całym zajściu. Policja co prawda przyjechała na miejsce, ale to same ofiary musiały ustalić sprawcę przestępstwa. Prokuratura dostała akta sprawy od Policji po prawie dwóch miesiącach. Sprawę opisała lokalna prasa, a Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach postanowił zbadać sprawę (BPK.519.24.2017).

Przede wszystkim zwrócił się on do Prokuratora Okręgowego w Katowicach i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o udzielenie informacji i wyjaśnień do sprawy.

Potem skierował wystąpienie do Prokuratora Regionalnego w Katowicach, pisząc że zarzuty wobec organów ścigania opisywane w prasie są zasadne. Dlatego też Rzecznik poprosił o zbadanie sprawy przez Prokuraturę Regionalną w trybie nadzoru służbowego.

We wrześniu 2017 r. Pełnomocnik Terenowy Rzecznika dowiedział się od Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Katowicach, że w maju 2017 r. Prokurator Okręgowy podjął decyzję o przejęciu sprawy do prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach.

Przeprowadzone badanie wykazało wiele uchybień i zaniedbań popełnionych przez funkcjonariuszy Policji prowadzących postępowanie, rzutujących na dalszy jego tok. Zostaną one wyjaśnione w postępowaniach dyscyplinarnych.

Prokurator wszczął śledztwo o czyny z art. 158 §1 k.k. i art. 159 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k., art. 156 § 1 pkt 2 k.k. oraz art. 157 § 2 k.k. Niezwłoczne podjęcie działań przez Prokuraturę – jak wskazał Prokurator Regionalny w Katowicach - pozwoliło na wyeliminowanie nieprawidłowości zaistniałych na wcześniejszym etapie postępowania.

Tym samym Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach zakończył postępowanie wyjaśniające. 

96-letni najemca nie musi już płacić za jedyną drogę do domu. Skuteczna interwencja Rzecznika.

Data: 2017-10-03

Sprawę opisał portal internetowy GazetaKrakowska.pl w artykule. „Chcą, żeby płacił za ścieżkę. Innej drogi do domu nie ma”. Z publikacji wynikało, że 96-letni najemca mieszkania opiekuje się niepełnosprawnym synem. Mężczyzna jest bardzo schorowany, z trudnością wiąże koniec z końcem. Jako były pracownik kolei mieszka od przeszło sześćdziesięciu lat w budynku należącym do PKP. Zajmowany przez niego budynek jest zimny, zawilgocony i nie był remontowany od lat. Za takie warunki płaci on wysoki czynsz. Niedawno otrzymał od PKP Polskich Linii Kolejowych SA pismo informujące, że powinien zawrzeć umowę najmu przejazdu kolejowego łączącego jego dom ze światem. Mężczyzna, jako najemca przejazdu, musiałby ponadto o niego zadbać (wycinać krzewy, drzewa, odśnieżać przejazd, sprzątać i czyścić rowy).

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika w Katowicach poprosił Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe o sprawdzenie, czy istnieje możliwość pozytywnego załatwienia sprawy starszego najemcy (BPK.7000.22.2017)

W odpowiedzi poinformowano, że z uwagi na wiek i sytuację bytową mężczyzny Spółka przejęła na siebie nałożone wcześniej na najemcę obowiązki związane z utrzymaniem omawianego przejazdu. Dodatkowo z uwagi na fakt, że najemca jest byłym pracownikiem kolei Spółka obejmie go coroczną pomocą socjalną wypłacaną jednorazowo.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową będą mogły korzystać z przejścia podziemnego przy Placu Bohaterów Getta w Krakowie także po godzinie 19

Data: 2017-10-02

W Krakowie przy Placu Bohaterów Getta jest przystanek, na który przechodzi się przez przejście podziemne. Dla osób poruszających się na wózku specjalna platforma jest obsługiwana przez pracownika szaletu miejskiego tylko do godziny 19.00.  Sprawę opisały lokalne gazety. Pełnomocnik Rzecznika poprosił o wyjaśnienie sytuacji Dyrektora Naczelnego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. (BPK.815.1.2017).

Dyrektor ZIKiT wyjaśnił, że obsługę platformy dla osób z niepełnosprawnością zapewnia pracownik szaletu, przy czym od dnia 1 lutego 2017 r. godziny funkcjonowania szaletu są wydłużone od 7.00 do 20.00. Kolejnym pismem Dyrektor ZIKiT w Krakowie poinformował, że jest już podpisana umowa na ochronę obiektu wraz z obsługą platformy dla osób z niepełnosprawnościami w przejściu podziemnym. Wykonawca umowy ma zapewnić obsługę dwóch platform dla osób z niepełnosprawnością w godzinach nocnych od 20.00 do 7.00. 

Wyjaśnienie sprawy odmowy wypłaty świadczenia 500+

Data: 2017-09-26

Po jednym z programów interwencyjnych Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach na poczatju maja zajął się sprawą odmowy wypłaty świadczenia w ramach realizacji programu „Rodzina 500+”.

Chodzi o sytuację rodziny państwa G. Są oni spokrewnioną rodziną zastępczą dla dziecka z niepełnosprawnością. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  W. nie wypłaciło pieniędzy, chociaż już cztery miesiące temu zapadł korzystny dla państwa G. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

18 maja Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w W. przyznał dodatek wychowawczy. Okazało się, że wyrok sądu dotarł do niego dopiero 15 maja.  Rzeczywiście wyrok zapadł 12 stycznia, ale klauzulę wykonalności nadano mu dopiero 25 kwietnia 2017 roku. 

Zaniepokojeni rodzice pytają RPO, czy szkoła ich dzieci przetrwa

Data: 2017-09-26

Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie wniosku interesantki zajął się sprawą likwidacji Społecznej Zintegrowanej Szkoły Sportowej w B., będącej  placówką oświatową przystosowaną do nauczania i wychowania zarówno dzieci pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnościami, jedyną szkołą w Polsce o statusie szkoły niepublicznej, całkowicie nieodpłatnej (BPK.7036.1.2017).

Marszałek Województwa Śląskiego wyjaśnił, że Województwo Śląskie odstąpiło od planów zbycia nieruchomości, na której terenie mieści się szkoła i podjęło działania zmierzające do zapewnienia Społecznej Zintegrowanej Szkole Sportowej możliwości kontynuowania działalności w dotychczasowej siedzibie. 

Sprawa przymusu bezpośredniego wobec osadzonych

Data: 2017-09-18

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach podjął tę sprawę po informacji telefonicznej i pismach matki oraz ojczyma dwóch kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Lublińcu (BPK.517.24.2017).

Interesanci zgłosili, że wobec osadzonych zastosowano przymus bezpośredni. Odniosły one obrażenia i nie otrzymały pomocy medycznej.

Dlatego 11 sierpnia 2017 r. do Zakładu Karnego w Lublińcu pojechali pracownicy Biura Pełnomocnika. Na miejscu rozmawiali oni z obiema osadzonymi kobietami, dyrektorem zakładu, psychologiem i przedstawicielką służby zdrowia. Zapoznali się też z dokumentacją i zabrali do analizy zapis video dotyczący zastosowania środków przymusu bezpośredniego.

14 sierpnia 2017 r. do Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach przyszła matka i ojczym jednej z osadzonych. Podziękowali za podjęte działania oraz poinformowali, że z relacji córki wynika, ze zachowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej w stosunku do niej "uległo poprawie" i że jest traktowana z szacunkiem.

Sprawa jest dalej badana.

Po remoncie do mojej klatki schodowej nie mogę sama wejść. Poruszam się na wózku

Data: 2017-09-15

Starsza osoba (92 lata) z niepełnosprawnością poprosiła Rzecznika o interwencję, bo nie może wejść do swojej klatki schodowej bez pomocy innych osób. Wspólnota mieszkaniowa przeprowadziła remont otoczenia bloku. Obudowała m.in. studzienkę kanalizacyjną i między wejściem do klatki a chodnikiem powstał stopień. Pomimo próśb lokatorki o podjazd umożliwiający wjazd do budynku na wózku, zarządca wspólnoty mieszkaniowej odmówił jego wykonania.

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach 5 września 2017 r. zajęło się tą sprawą – chodzi o brak dostosowania wejścia do budynku wielorodzinnego (bloku) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. (BPK.815.10.2017)

Rzecznik podejmuje sprawę syna prokuratora

Data: 2017-09-13

Chodzi o sprawę z reportażu w Faktach TVN z 9 września 2017r. pt. „Syn prokuratorów skatował sąsiada pozostaje na wolności. Jak wynika z informacji prasowych, 25-latek został skatowany za to, że wezwał policję do hałaśliwych sąsiadów. Jednym z napastników był syn prokuratora.

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i do Prokuratora Okręgowego w Gliwicach o udzielenie informacji dotyczących podjętych oraz planowanych działaniach w sprawie.  BPK.519.47.2017

Mieszkanie komunalne nie dla więźnia. Rzecznik pyta dlaczego.

Data: 2017-09-13

Interesant aktualnie przebywa w Zakładzie Karnym. Urząd Miasta w Chorzowie odmówił mu przesłania formularzy wniosku o wynajęcie mieszkania z zasobów komunalnych. Urzędnicy powołali się przy tym na przepis Uchwały Rady Miasta, z którego wynika, że wynajem w pierwszej kolejności następuje na rzecz osób trwale związanych z miejscowością Chorzów przez pobyt stały lub pracę zawodową przez okres minimum ostatnich dwóch lat.

Kilka lat temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność jednego z przepisów powyższej Uchwały (sygn. akt II SA/Gl 302.12). Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach poprosił o stanowisko Dyrektora Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta w Chorzowie.

BPK.7000.19.2017 

Reklamacja klienta SKOK uwzględniona. Skuteczna interwencja RPO.

Data: 2017-09-13

Skarżący był członkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej A. w D. z przerwami od 2001 r. 8 listopada 2012 r. założył on lokatę na pół roku. „Przetrzymał" ją do dnia ogłoszenia upadłości SKOK-u. 28 czerwca 2016 r. skarżący dostał od syndyka SKOK-u w upadłości wezwanie do uiszczenia opłat za prowadzenie indywidulanego konta spółdzielczego. Skarżący nie wiedział, że ma otwarty rachunek w SKOK-u. Niezrozumiałym dla niego było, dlaczego przez 2,5 roku SKOK nie poinformował go o powstającym zadłużeniu. Według skarżącego domaganie się przez SKOK opłat było nadużyciem.

W tej sprawie Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach poprosił Rzecznika Finansowego o podjęcie stosownych działań. Na skutek interwencji, po rozpatrzeniu reklamacji i ponownym jej przeanalizowaniu sprawa zakończyła się pozytywnie - opłata za prowadzenie konta IKS została umorzona.

BPK.7000.7.2017

Znęcanie się na 7-letnim kolonistą. Rzecznik podejmuje sprawę.

Data: 2017-09-12

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach prowadzi sprawę opisaną przez media 6 września 2017 r. „Chłopiec wrócił z kolonii. Na plecach penis, pod okiem siniak, w głowie „cwel” (gliwice.wyborcza.pl). Chodzi o siedmioletniego chłopca, który był ofiarą znęcania się psychicznego i fizycznego podczas kolonii w Łazach (BPK.518.4.2017).

Pełnomocnik napisał do Śląskiego Kuratora Oświaty i Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach prośbę o informację na temat podjętych oraz planowanych działaniach Kuratorium w sprawie.

Mandat za wyprowadzanie psa na zapas piachu do posypywania chodników? WSA zgadza się z Rzecznikiem

Data: 2017-08-28

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zajął się sprawą mieszkańca Częstochowy, który dostał mandat od Straży Miejskiej za wyprowadzanie psa w miejscu zabaw dla dzieci. Sprawa trafiła do sądu. Jak się okazało, owym „miejscem zabaw” był zapas piachu przygotowany przed zimą do posypywania chodników.

Rada Miasta Częstochowy nałożyła na osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązek powstrzymywania się od wprowadzania ich do budynków użyteczności publicznej, sklepów, lokali gastronomicznych, na place zabaw dla dzieci oraz na teren innych obiektów, w których właściciel bądź użytkownik taki zakaz wprowadził.

Jednak, zdaniem Rzecznika (BPK.511.8.2016), rada gminy nie może stanowić o obowiązkach adresatów aktu prawa miejscowego w sposób dowolny i nieograniczony, co znalazło odzwierciedlenie w wielu wyrokach sądów.

Sądy uznawały, że ustawodawca nie upoważnił rady miasta do formułowania zakazów wprowadzania zwierząt domowych na określone tereny, ale jedynie do ustalenia sposobu postępowania ze zwierzętami domowymi w taki sposób, aby ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom.

Władze Częstochowy nie zgodziły się z Pełnomocnikiem Rzecznika. Sprawa trafiła więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który wyrokiem z dnia 19 lipca 2017 roku stwierdził częściową nieważność zaskarżonej uchwały

Aktualizacja: WSA stwierdził, iż ustanowienie zakazu wprowadzania zwierząt domowych na określone tereny nie jest właściwym środkiem chroniącym przed stwarzanym przez zwierzęta zagrożeniem czy też uciążliwością dla ludzi, a także przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku. Ponadto uznał, iż  ustawodawca nie upoważniał rady gminy do formułowania zakazu wprowadzania psów i kotów na określone tereny, a jedynie do takiego ustalenia sposobu postępowania ze zwierzętami domowymi, by ich pobyt na terenie przeznaczanym do wspólnego użytku nie był uciążliwy ani nie zagrażał przebywającym tam osobom. Ponadto WSA zwrócił także uwagę, iż redakcja kwestionowanego przepisu całkowicie uniemożliwia korzystanie z psów przewodników osobom niepełnosprawnym, pozbawiając ich tym samym wstępu do sklepów, parków czy budynków użyteczności publicznej. 

Bezpieczeństwo i płynność ruchu na jednym z osiedli w Kielcach

Data: 2017-08-28

Na dyżur prawnika RPO w Kielcach przyszedł interesant, który opisał problem bezpieczeństwa i płynności ruchu na jednym z osiedli. Zaproponował zmianę programu sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie jednostronnego zakazu parkowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich przesłał te propozycje zarządcy dróg. P.o. Dyrektora Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Kielce (BPK.565.4.2017)

Ten zbadał stan bezpieczeństwa na wskazanych fragmentach dróg. Ustalił, że sygnalizacja działa poprawnie, jednak na jednym z odcinków możliwe jest wprowadzenie jednostronnego zakazu parkowania (znak B-35).

Najblizszy dyżur eksperta RPO w Kielcach planowany jest 31 sierpnia.

Dlaczego służby nie ostrzegły mieszkańców o możliwym skażeniu w czasie sobotniego pożaru fosforu w Chorzowie?

Data: 2017-08-22

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, podjęło z urzędu do prowadzenia sprawę  pożaru fosforu, który wybuchł w nocy z soboty na niedzielę 20/21 sierpnia 2017 r. w zakładzie w Chorzowie.

Istniało ryzyko zaistnienia skażenia na terenie Chorzowa, Siemianowic i Piekar Śląskich. Jednak syreny alarmowe nie zostały włączone, a mieszkańcy nie dostali ostrzeżeń z Regionalnego Systemu Ostrzegania (może wysyłać SMSy do komórek na danym terenie i ostrzeżnia, które pokażą się na ekranach telewizorów odbierających z konkretnych nadajników telewizji naziemnej)) i media. Pełnomiocnik Terenowy RPO zwrócił się o wyjaśnienai do Wojewody Śląskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Sprawa w toku (BPK.7203.3.2017).

Ministerstwo Sprawiedliwości zgadza się z RPO: trzeba poprawić przepisy, by ofiary gwałtów nie musiały czekać na przesłuchanie w sądzie więcej niż 14 dni

Data: 2017-08-16

W przypadku gwałtów ważne jest to, by ofiarom nie przysparzać dodatkowych cierpień z powodu przedłużającego się i źle zorganizowanego postępowania. Ofiary zgwałcenia powinny być przesłuchane w sądzie raz (a nie wiele razy) i to w miarę szybko, bo oczekiwanie w takich sytuacjach jest dodatkową udręką.

Przepisy wskazują więc, że w takich przypadkach przesłuchania należy przeprowadzić ze szczególnym poszanowaniem praw pokrzywdzonych (art. 185c  kodeksu postępowania karnego). Problem w tym, że w przepisach tych nie ma mowy o terminie, w jakim powinno się odbyć przesłuchanie. W efekcie – jak wynika z badań przeprowadzonych przez RPO - bardzo często od przestępstwa do chwili przesłuchania upływają nawet trzy miesiące.

RPO alarmował w tej sprawie już na początku 2016 r. Dla przykładu.: 

 • od momentu zawiadomienia do czasu posiedzenia sądowego minęło przeszło 90 dni (np. sygn. akt 1 Ds. 212/14 Prokuratury Rejonowej Katowice – Północ w Katowicach: zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zostało złożone w dniu 28 lipca 2014 r. – posiedzenie sądu odbyło się w dniu 31 października 2014 r.); 
 • od momentu zawiadomienia do czasu posiedzenia sądowego minęło przeszło 60 dni (sygn. akt 3 Ds. 72/15 Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim: zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zostało złożone w dniu 15 stycznia 2015 r. a posiedzenie sądu odbyło się w dniu 24 marca 2015 r.); 
 • od momentu zawiadomienia do czasu posiedzenia sądowego minęło przeszło 50 dni (sygn. akt 2 Ds. 1017/14 Prokuratury Rejonowej w Będzinie: zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zostało złożone w dniu 11 lipca 2014 r. a posiedzenie Sądu odbyło się w dniu 3 września 2014 r.;sygn. akt 1 Ds. 2119/14 Prokuratury Rejonowej Bielsko Biała Południe w Bielsku–Białej: zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zostało złożone w dniu 20 grudnia 2014 r. a posiedzenie sądu odbyło się w dniu 17 lutego 2015 r.). 

Stąd wielokrotne wystąpienia RPO o taką zmianę przepisów, która poprawiłaby sytuację ofiar.

Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na pismo Rzecznika (BPK.518.5.2015) zgodziło się właśnie, że rozwiązanie problemu wymaga zmian ustawowych. Resort podjął więc prace nad zobligowaniem sądów do przeprowadzenia przesłuchania pokrzywdzonych przestępstwami z art. 197-199 k.k. nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

- Projekt – jak napisał wiceminister Marcin Warchoł - znajduje się na zaawansowanym etapie prac koncepcyjnych.

BPK.518.5.2015

Kalkulacja wydania warunków na podłączenie się do wodociągu/kanalizacji zakwestionowana

Data: 2017-08-07

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, wyrokiem z dnia 25 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Ke 229/17, po rozpoznaniu skargi mieszkańca gminy na uchwałę Rady Gminy Górno z dnia 23 lutego 2016 r. Nr XV/164/2016, orzekł o niezgodności z prawem uchwały Rady w przedmiocie zatwierdzenia cennika usług Zakładu Usług Komunalnych w Górnie w zakresie załącznika nr 1 kalkulacja wydania warunków na podłączenie się do wodociągu/kanalizacji wraz z uzgodnieniem projektu i odbiorem przyłącza.

Tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem jest dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (www.orzeczenia.nsa.gov.pl ). Orzeczenie to wg stanu na dzień 13 lipca 2017r. jest nieprawomocne.

BPK.7220.1.2017

PFRON dofinansuje przenośny koncentrator tlenu. Udana interwencja Rzecznika.

Data: 2017-08-07

O sprawie było głośno w mediach. Chodziło o 61-letnią kobietę, która od 3 lat nie mogła wychodzić ze swojego mieszkania w Wadowicach, bo nie stać ją było na kupno lekkiego przenośnego urządzenia – koncentratora tlenu. Kobieta oddychała tylko dzięki stacjonarnemu koncentratorowi tlenu, który jest ciężki i nie ma agregatu prądotwórczego. Niestety Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach odmawiało kobiecie sfinansowania kosztów zakupu przenośnego urządzenia.

Rzecznik interweniował więc u Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Ten wyjaśnił, że wniosek kobiety o dofinansowanie zakupu przenośnego koncentratora tlenu dostał negatywną opinię odpowiedniej komisji. Sprzęt, o który prosiła zainteresowana jest urządzeniem medycznym, a nie sprzętem rehabilitacyjnym czy barierą techniczną. Skarżąca złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, a ono uchyliło zaskarżoną decyzję, przekazało ją do ponownego rozpatrzenia i zobowiązało PCPR do rozpatrzenia sprawy w formie decyzji administracyjnej.

W styczniu znowu odmówiono skarżącej dofinansowania przenośnego koncentratora tlenu ze środków PFRON z takim samym uzasadnieniem, jak wcześniej.

Od tej decyzji kobieta ponownie wniosła odwołanie i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzją z 14 marca 2017 r. (znak: SKO.NP/4115/3/2017) uchyliło w całości zaskarżoną decyzję i orzekło co do istoty sprawy, przyznając dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przenośnego koncentratora tlenu w wysokości 8.720 zł  tj. 90%  kwoty brutto.

 

BPK.7013.1.2017

 

Czy wielodzietnej rodzinie z pustostanu uda się uzyskać mieszkanie? Rzecznik pomaga

Data: 2017-08-02

Interesanci RPO są rodziną wielodzietną. Wychowują dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęli jeden z pustostanów w gminie, ponieważ trzeba bardzo długo czekać na przydział lokalu komunalnego. Mieszkanie samodzielnie wyremontowali i ponoszą opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu.

Mają jednak sprawę o eksmisję. Interesanci chcieli zawrzeć z gminą ugodę. Przecież regularnie, tak jak dotychczas, będą ponosić opłaty za mieszkanie. Gmina mówi im, żeby pieniądze z 500+ przeznaczyli na najem lokalu mieszkalnego na wolnym rynku. Jednak interesanci wydają te pieniądze na potrzeby dzieci. Koszty te z powodu ich niepełnosprawności są bardzo wysokie.

Rodzina jest w trudnej sytuacji. Dlatego poprosili Rzecznika o pomoc.

Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach napisało więc wniosek do Prezydenta Miasta, aby ponownie zbadał sytuację i rozważył możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny.

BPK.7214.3.2017

Byli pracownicy zakładu energetycznego bez dopłaty do prądu. Rzecznik podejmuje sprawę.

Data: 2017-08-01

Chodzi o utratę dofinansowania kosztów korzystania z energii elektrycznej dla emerytów i rencistów, byłych pracowników przedsiębiorstwa energetycznego w związku z przejęciem zakładu pracy przez inny podmiot w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

Po przejęciu spółki przez inną i wygaśnięciu porozumienia zbiorowego pracownicy przestali  dostawać dofinansowanie kosztów korzystania z energii elektrycznej. Poprosili  więc Rzecznika o wyjaśnienie, czy nowy pracodawca ma rację i o wskazanie ewentualnych środków prawnych dochodzenia  świadczeń.

Rzecznik zbada sprawę w kontekście przepisów regulujących kwestie zawierania i obowiązywania układów zbiorowych pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zachowania przez pracowników oraz byłych pracowników uprawnień przyznanych dotychczasowymi układami w razie przejścia zakładu pracy lub jego zorganizowanej części na innego pracodawcę
w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

BPK.7042.5.2017

Biopsja szpiku kostnego u dzieci bez znieczulenia. Rzecznik interweniuje.

Data: 2017-07-17

Jak wynika z informacji prasowych, ten szczególnie bolesny zabieg przeprowadzany był bez znieczulenia ogólnego. Rodzice małych pacjentów mówią, że naraziło to ich dzieci na traumatyczne przeżycia. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało przeprowadzenie kontroli. BPK.7013.3.2017

W tej sytuacji Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach zajęło się sprawa przeprowadzania w niektórych placówkach medycznych w Polsce zabiegu biopsji szpiku kostnego u dzieci bez znieczulenia ogólnego.

Biuro poprosiło Ministerstwo Zdrowia o przedstawienie wyników przedmiotowej kontroli. 

 

Pociągi nad morze nie dla osób z niepełnosprawnością korzystających z wózków elektrycznych? Rzecznik wyjaśnia sprawę.

Data: 2017-07-04

Interesant jest starszą osobą z niepełnosprawnością. Porusza się w domu o kulach, a poza domem na elektrycznym wózku inwalidzkim. Chce jechać nad morze pociągiem relacji Katowice-Ustka. Kiedy kupował bilet, mimo że zapłacił za przewóz wózka, powiedziano mu, że nie może przewieźć wózka w tym składzie. Dowiedział się on też, że może jechać pociągami niskopodłogowymi na trasie Katowice - Ustka, z trzema przesiadkami.

Na skutek telefonicznej prośby interesanta o pilną interwencję, Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach 21 czerwca 2017 r. podjęło sprawę dotyczącą braku dostosowania składu pociągu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (BPK.815.7.2017)

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpił o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie do przewoźnika kolejowego spółki PKP Intercity S.A. Sprawa w toku. 

Seniorka prosi o pomoc Rzecznika w sprawie mieszkaniowej

Data: 2017-06-27

Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach bada już sytuację mieszkaniowej interesantki (BPK.7215.8.2017).

Rzecznik zapytał Urząd Miasta i władze Miasta, czy można jakoś pozytywnie załatwić sprawę.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji umorzyła abonentowi zaległości w opłatach abonamentowych wraz z odsetkami. Udana interwencja Rzecznika.

Data: 2017-06-20

Na początku 2013 r. interesant poprosił KRRiT, żeby umorzyła mu zaległy abonament RTV. Dlaczego? Bo interesant jako bezrobotny był ustawowo zwolniony z abonamentu. Na kolejne dwa pisma Rada jednak nie odpowiedziała, więc interesant poprosił Rzecznika o interwencję (BPK.512.25.2016). Pismo Rzecznika okazało się skuteczne. Krajowa Rada umorzyła abonentowi zaległości w opłatach abonamentowych wraz z odsetkami.

Interesant w odrębnym piśmie podziękował Rzecznikowi, wskazując, że jego sprawa “dobitnie świadczy, jak bardzo potrzebne i niezbędne dla obywateli jest Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Sprawa Austriaka zmarłego na komisariacie. Rzecznik podejmuje sprawę

Data: 2017-06-14

Obywatel Austrii zmarł na komisariacie policji w Częstochowie 27 maja, wkrótce po tym, jak został zatrzymany wraz z żoną najpierw przez ochroniarzy, a potem przez policję. Okoliczności śmierci nie są jasne. Sprawa została przez media ujawniona dopiero teraz,

Austriak przyjechał do Polski z żoną na pogrzeb jej ojca. Już po uroczystościach pogrzebowych małżonkowie przechodzili w pobliżu miejsca koncertu plenerowego, gdzie, jak twierdzą austriackie media, zostali zatrzymani.

Rzecznik poprosił więc o szczegółowe wyjaśnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Prezydenta Miasta w Częstochowie i Prokuraturę Rejonową w Częstochowie (BPK.519.26.2017) .

Sprawą zajmuje się Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach. 

Sprawa nierównego traktowania adiunktów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Data: 2017-06-14

Adiunkci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie uważają, że są nierówno traktowani przez władze uczelni. Chodzi o to, że od 2014 r. rozwiązywano stosunki pracy z adiunktami, którzy nie uzyskali stopnia naukowego doktora habilitowanego mimo ich mianowania na czas nieokreślony. Osoby te, po przeprowadzeniu konkursów były zatrudniane na stanowiskach asystentów na czas określony. Procedura zwalniania i ponownego zatrudniania była przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Rektora nr 56/2013. Ustanowiony w nowej umowie czas świadczenia pracy był zróżnicowany dla poszczególnych osób: dla niektórych 2 lata, dla innych 3 lata; były także osoby, które po 2 letnim zatrudnieniu na stanowisku asystenta otrzymały umowy na czas nieokreślony.

W grudniu 2016 r. wprowadzono nowe Zarządzenie 74/2016. To spowodowało przerwanie zwolnień; w odniesieniu do adiunktów nieposiadających habilitacji przyjęto rozwiązanie zgodnie z ww. wyrokiem SN (zatrudnienie do dnia 30 września 2012 r.). Nowe zarządzenie nie objęło osób zwolnionych ze stanowiska adiunkta w okresie od 2014 r. do 2016 r. i zatrudnianych na stanowisku asystenta. W grudniu 2016 r. zwrócono się z pismem do Rektora, w którym poproszono go o jednolite podejście do wszystkich pracowników Uczelni zatrudnionych na stanowisku adiunkta przed 1 października 2013 r., którzy nie uzyskali stopnia naukowego doktora habilitowanego. Pismo to pozostało bez odpowiedzi, podobnie jak i kolejne pismo z lutego 2017 r. Na spotkaniu władz Uczelni z grupą ww. asystentów zapowiedziano, że po upływie okresów zatrudnienia (w 2017 i 2018 r.) zatrudnienie tych osób nie będzie przedłużane, jeżeli w tym czasie nie złożą habilitacji. Zdaniem wnioskodawców stanowi to kolejny przejaw nierównego traktowania pracowników Uczelni, wobec faktu, że w roku 2016 z kilkoma osobami, pracującymi również od 2 lat na stanowisku asystenta, ponowne zatrudnienie zostało zawarte na czas nieokreślony, mimo niezłożenia przez nie habilitacji.

Wnioskodawcy uzyskali poparcie Senatu Uniwersytetu Rolniczego oraz związków zawodowych.

Problem dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowisku adiunkta przed 1 października 2013 r., którzy nie uzyskali stopnia naukowego doktora habilitowanego, a wobec których nie zastosowano wykładni przepisu art. 120 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, potwierdzonej wyrokiem Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2016 r., II PK 195/15, zgodnie z którym okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta powinien trwać do 30 września 2012 r., bowiem w tej dacie upłynie okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 120 Prawa o szkolnictwie wyższym.

Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpi do władz Uniwersytetu Rolniczego z prośbą o wyjaśnienia. BPK.7044.2.2017

Dlaczego więzień nie może się starać o lokal socjalny? Rzecznik wyjaśnia sprawę.

Data: 2017-06-14

18 lutego 2018 r. interesant opuści zakład karny. Po wyjściu z więzienia nie będzie miał gdzie mieszkać, więc napisał on do Urzędu Miasta w Chorzowie prośbę o przesłanie formularzy dotyczących wynajęcia lokalu z zasobów miasta. Urzędnicy odmówili mu jednak przesłania takich druków. Wedle Uchwały Rady Miasta Chorzów XIII 236/03 z 30 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów, wynajem lokali w pierwszej kolejności następuje na rzecz osób trwale związanych z Chorzowem przez pobyt stały lub pracę zawodową przez okres minimum ostatnich dwóch lat. Interesant twierdzi, że od sierpnia 2010 r. do czerwca 2015 r. mieszkał w Chorzowie, ale potem poszedł do więzienia.

W sprawie tej Rzecznik wystąpi do Prezydenta Miasta Chorzów (BPK.7000.19.2017).

Terapia komórkami macierzystymi. Rzecznik podejmuje sprawę

Data: 2017-06-05
BPK.7018.1.2017 
 
Dlaczego eksperymentalna terapia komórkami macierzystymi prowadzona przez zespół badaczy z Collegium Medicum UJ dla dzieci chorujących na padaczkę lekooporną została bez żadnych wyjaśnień wstrzymana? Tego spróbuje się dowiedzieć Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach. Zbada on sprawę opisaną 27 maja 2017 r. w Gazecie Krakowskiej w artykule „Chore dzieci bez leczenia, UJ milczy”.
Z artykułu wynika, że pacjentom chorym na padaczkę lekooporną pomaga eksperymentalna terapia komórkami macierzystymi, która była prowadzona w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. Jak wskazuje jeden z rodziców, pomimo pisemnej gwarancji odstępów w podawaniu dawek, co trzy miesiące - obecnie, bez żadnych wyjaśnień - terapia została wstrzymana, a dzieci uczestniczące w projekcie, od miesięcy nie otrzymują kolejnych dawek komórek macierzystych.
Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach zwróci się w tej sprawie o udzielenie wyjaśnień do Dyrektora Naczelnego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.
Sprawa w toku.

 

Mężczyzna w centrum Katowic poranił rozbitą butelką twarze dwóch kobiet. Rzecznik interweniuje.

Data: 2017-06-05
BPK.519.24.2017
 
BPT w Katowicach wyjaśnia tragiczne zdarzenie z centrum Katowic. Jak donoszą media, sprawca przy pomocy rozbitej butelki uszkodził twarze dwóch młodych kobiet.
Z publikacji wynika też, że między Policją a Prokuraturą nie było wystarczającej komunikacji.
Rzecznik zbada więc, czy sposób prowadzenia czynności przez te organy nie naruszył praw i wolności człowieka i obywatela.
 
 

Opłata miejscowa w Zakopanem – sprawa toczy się dalej

Data: 2017-06-01

BPK.7201.1.2016

11 maja Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie w sprawie opłaty miejscowej w Zakopanem i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

O jakie orzeczenie chodzi? O postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 13 grudnia 2016 r. Sąd zawiesił wtedy postępowanie sądowe w sprawie ze skargi B. Achimescu na uchwałę Rady Miasta Zakopane z 27 marca 2008 r, XXII/250/2008 w przedmiocie ustalenia miejscowości w której pobiera się opłatę miejscową. W uzasadnieniu sąd pierwszej instancji wskazał, że zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przepisy stanowią podstawę prawną kontrolowanej uchwały, zatem kwestia ich konstytucyjności ma zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy sądowoadministracyjnej. Skoro więc przepisy te zostały poddane kontroli Trybunału Konstytucyjnego, to od rozstrzygnięcia o ich zgodności z Konstytucją uzależnione jest prawidłowe ich zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, wobec tego  zawiesił postępowanie w sprawie.

W piśmie procesowym z 13 lutego 2017 r., Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości bowiem w jego ocenie „jest one nieuzasadnione i narusza prawa i wolności człowieka i obywatela”.

Ok. 500 pracowników spółki Praktiker Polska bez wynagrodzeń. BPT w Katowicach podejmuje sprawę

Data: 2017-05-25

Jak donosi prasa, Praktiker nie ma płynności finansowej i dlatego nie reguluje należności wobec pracowników. Dotyczy to bieżących wynagrodzeń i odpraw dla pracowników zwalnianych ze zlikwidowanych sklepów. Pracownikom nie wręczono dotąd wypowiedzeń. Zarząd spółki tłumaczy to tym, że zatwierdzony przez sędziego-komisarza plan restrukturyzacji zakładał funkcjonowanie przedsiębiorstwa złożonego z trzynastu placówek handlowych i nie przewidywał dalszych zwolnień grupowych pracowników spółki.  W praktyce więc pracownicy zamkniętych marketów przychodzą codziennie rano do pracy tylko po to, by podpisać listę obecności. Nie mogą oni też zarejestrować się  w Urzędzie Pracy, ani podjąć innego zatrudnienia.

Dlatego Rzecznik podjął interwencję. Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach poprosiło Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach o informację. Sprawa w toku (BPK.7044.1.2017).

Przypomnijmy, że w listopadzie 2016 r. wszczęto wobec spółki Praktiker Polska postępowanie sanacyjne, umorzone przez Sąd Rejonowy w Warszawie w połowie kwietnia 2017 r. na wniosek zarządcy. Praktiker nie mógł bowiem realizować planu restrukturyzacji, a sytuacja finansowa była coraz gorsza. W lutym 2017 r. komornik zajął 9 z 13 działających sklepów.

Odmowa wypłaty 500+ dla rodziny zastępczej z niepełnosprawnym dzieckiem. Rzecznik interweniuje

Data: 2017-05-22

Po jednym z programów interwencyjnych Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach prowadzi sprawę odmowy wypłaty świadczenia w ramach realizacji programu „Rodzina 500+”.

Chodzi o sytuację rodziny państwa G. Są oni spokrewnioną rodziną zastępczą dla dziecka z niepełnosprawnością. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  W. nie wypłaciło pieniędzy, chociaż już cztery miesiące temu zapadł korzystny dla państwa G. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach poprosi o wyjaśnienia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i  starostę (BPK.7067.2.2017). 

Czy przedsiębiorcom wolno blokować koła samochodów zaparkowanych na ich terenie? Prokuratura prowadzi sprawę dalej

Data: 2017-05-18

BPK. 565.1.216

Zdaniem Rzecznika blokowanie przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w celach zarobkowych kół pojazdów osób parkujących na terenie prywatnym jest bezprawne. Przypomnijmy, że w październiku 2016 r. Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach złożył do Prokuratury Okręgowej w Katowicach zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a w styczniu 2017 r. Prokuratura Rejonowa Katowice - Południe w Katowicach odmówiła wszczęcia dochodzenia. W lutym 2017r. Rzecznik złożył zażalenie na to postanowienie i wniósł o jego uchylenie. Rzecznik uzasadniał, że wydane postanowienie jest przedwczesne i błędne pod względem prawnym. Poza tym godzi ono w prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, w zasady współżycia i sprawiedliwości społecznej. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach podzielił stanowisko Rzecznika, uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę prokuraturze do dalszego prowadzenia. Sąd zauważył, że w sprawie nie zostały przeprowadzone czynności mogące służyć za podstawę przyjętych przez prokuratora twierdzeń mających wpływ na odmowę wszczęcia dochodzenia w sprawie, w szczególności nie przesłuchano pokrzywdzonych. Prokuratura ma teraz przeprowadzić postępowanie dowodowe i ustalić fakty.

Rzecznik poprosił też Prokuratora Krajowego o objęcie nadzorem tego postępowania, aby zapewnić ochronę praw i wolności człowieka i obywatela osób pokrzywdzonych. Sprawa jest w toku.

Zmiany w procedurze administracyjnej – konferencja w Krakowie

Data: 2017-05-16
12 maja 2017 roku Magdalena Sobas z BPT Katowice uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Reforma Służby Zdrowia – progres czy regres w ochronie praw pacjentów?” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rozmawiano na niej o sytuacji pacjenta i ochronie jego praw po zmianach w ustawodawstwie. Debatowano m.in. nad prawem pacjenta do leczenia bólu jako fundamentalnego prawa człowieka, dwubiegunowością zmian praw pacjenta czy wdrożeniem ustawy o sieci szpitali. Mówiono też o tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta w świetle nowych regulacji, czy ochronie danych medycznych pacjenta według rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych. Wystąpienie Magdaleny Sobas było poświęcone realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej na gruncie ustawy o prawach pacjenta i RPP. Po każdym z paneli prowadzona była dyskusja, w której udział wzięli praktycy reprezentujący różne podmioty medyczne. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ. 

Zmiany w procedurze administracyjnej – konferencja w Katowicach

Data: 2017-05-16

11 maja 2017 r. Marcin Pachota z BPT Katowice wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nowelizacja KPA przyniesie wiele nowatorskich zmian w całej procedurze administracyjnej, takich jak uregulowanie mediacji, uporządkowanie kwestii kar administracyjnych, możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej, a także wprowadzenie pojęcia decyzji prawomocnej i milczącego załatwienia sprawy. W konferencji uczestniczyli studenci i doktoranci uczelni wyższych, pracownicy naukowi wydziałów prawa, praktycy z wieloletnim doświadczeniem: pracownicy urzędów administracji, radcowie prawni, członkowie SKO i sędziowie WSA. Organizatorami konferencji były Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego WPiA UŚl oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego. 

Czym jest państwo prawne i jakie są skutki łamania prawa? Wykład prof. Andrzeja Zolla w Katowicach.

Data: 2017-05-11

Prof. Andrzej Zoll, przewodniczący Komisji do spraw etyki w nauce PAN, prezes Trybunału Konstytucyjnego (1993–1997), rzecznik praw obywatelskich (2000–2006) wygłosił we wtorek na Wydziale Prawa Administracji UŚ wykład pt. „Istota państwa prawnego i konsekwencje jego łamania”.

Profesor mówił nie tylko do prawników, ale też do całego środowiska akademickiego. Zidentyfikował pojawiające się obecnie zagrożenia praworządności i jakie mają one negatywne skutki społeczne i jednostkowe. 

O wyzwaniach gospodarczych dla Polski. Udział przedstawicieli RPO w 9. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Data: 2017-05-10

Kongres potrwa 3 dni. Będzie na nim mowa o energetyce krajowej i europejskiej, o ważnych dla Polski tzw. Planie Junckera i programów wdrażanych przez polski rząd, jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czy program Mieszkanie Plus.

Szczególnie ważne będą dla przedstawicieli Rzecznika panele poświęcone sytuacji szpitali, energetyce, stanowi górnictwa czy sytuacji obywatela.

Głównymi tematami są też przemiany polityczne w Unii; gospodarka po Brexicie; kryzys w postrzeganiu liberalnego kapitalizmu; hierarchia wartości w gospodarce w dobie nowych pokoleń pracowników; IV rewolucja przemysłowa – jak rozwijać przemysł z wykorzystaniem najnowszych technologii; inwestowanie w czasach niestabilności – ryzyko, bariery, odwaga, profity. W programie są też liczne sesje poświęcone finansom, innowacjom, technologii i człowiekowi, energetyce i surowcom, górnictwu i hutnictwu, zarządzaniu, samorządności i polityce regionalnej, infrastrukturze, rynkowi zdrowia, transportowi i logistyce, budownictwu i nieruchomościom oraz globalnej współpracy gospodarczej. 

Sąd odrzucił sprzeciw od nakazu zapłaty, bo starsza kobieta nie złożyła go na urzędowym formularzu

Data: 2017-04-24

Interesantka poskarżyła się Rzecznikowi, bo uważa, sąd działa niezgodnie z zasadami współżycia społecznego. Podnosi ona, że jest starszą, bardzo schorowaną osobą, nie ma wiedzy prawniczej, więc sąd nie powinien jej tak traktować. Interesantka otrzyma wyjaśnienia (BPK.510.15.2017).

Atak na lokal gastronomiczny w Katowicach – podłoże rasistowskie

Data: 2017-04-07

Z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich podjęto w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach sprawę dotyczącą zaistniałego w Katowicach incydentu o podłożu rasistowskim.

Dwaj mężczyźni zaatakowali lokal gastronomiczny serwujący kebaby. Niezadowoleni z otrzymanego posiłku zachowywali się w sposób agresywny. Wulgarnie zwracali się do obsługi lokalu, a na koniec wybili kamieniem szybę.

Biuro Pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach wystąpiło z pismem do Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

Otrzymane w odpowiedzi informacje wskazują, że postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzi pod nadzorem Prokuratury Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.  

Postępowanie w toku. BPK.518.2.2017

Błąd w sztuce lekarskiej. Oskarżona prawomocnie skazana. Rzecznik monitorował sprawę.

Data: 2017-04-07

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach na wniosek interesanta monitorowało przebieg postępowania karnego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w R.Ś. a następnie Sąd Okręgowy w O. w sprawie błędu w sztuce lekarskiej, który w konsekwencji doprowadził do śmierci pacjentki. Po wieloletnim procesie oskarżona została skazana.

Wyrok sądu odwoławczego jest prawomocny. BPK.514.3.2015

Chorzy mieszkańcy G. nie będą eksmitowani do odległego lokalu socjalnego

Data: 2017-03-28

Dwoje mieszkańców G. miało się wyprowadzić do lokalu socjalnego. Gmina G. zaoferowała im jednak mieszkanie położone w bardzo odleglej dzielnicy, gdzie nie będą mogli korzystać ze swojej przychodni zdrowia. Dlatego Rzecznik poprosił Miasto G., aby rozważyło przyznanie eksmitowanym lokalu socjalnego położonego w dogodniejszej dla nich lokalizacji.

Zastępca Prezydenta Miasta G. poinformował, że z uwagi na stan zdrowia mieszkanki  wierzyciel odstąpił od wykonania eksmisji do lokalu socjalnego. W konsekwencji eksmitowani mieszkańcy nie muszą przeprowadzać się do daleko położonego mieszkania. Nr sprawy BPK.7214.12.2016

Prawo do zapoznania się z dokumentami w lokalu urzędu centralnego. Luka prawna w KPA?

Data: 2017-03-14

Chodzi o art. 73 § 1 i § 1 a Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który zapewnia stronie postępowania prawo do zapoznania się z treścią zgromadzonych w jego toku dokumentów w lokalu organu administracji publicznej. Ale co z urzędami w Warszawie?

Wnioskodawca, który napisał do Rzecznika, zwrócił uwagę, że w przypadku organów centralnych z siedzibą wyłącznie w Warszawie, osoby z niepełnosprawnością, w trudnej sytuacji materialnej są praktycznie pozbawione tego prawa. Bowiem organ odmawia stronie przesłania kopii zgromadzonego materiału dowodowego, a osobiste stawienie się w siedzibie organu, z przyczyn wskazanych wyżej jest dla strony bardzo utrudnione.

Problem ten został dostrzeżony przez Rzecznika Praw Obywatelskich BPK.520.2.2016.  Zespół Prawa Cywilnego BRPO przygotowuje pytanie prawne do NSA w kwestii, która wywołała rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, a mianowicie, czy w ramach obowiązku udostępniania stronie akt postępowania administracyjnego organ ma obowiązek na żądanie strony sporządzić na jej koszt i doręczyć jej odpisy z tych akt, jeżeli strona nie ma możliwości osobistego zapoznania się z zawartością akt na miejscu.

Prawo do emerytury pomostowej dla pracowników wykonujących pracę w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (technik RTG).

Data: 2017-03-13

Do Biura Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zwróciła się laborantka prosząc o pomoc w uznaniu, że jej praca jest wykonywana w szczególnych warunkach. To uprawniałoby ją do nabycia emerytury pomostowej.

Interesariuszka pracuje na stanowisku technika RTG od 1 września 1982 r. Przepisy, które uznawały jej pracę za uciążliwą, wygasły w wyniku reformy emerytalnej. Zgodnie z przepisami przejściowymi laborantka mogłaby skorzystać z emerytury pomostowej, gdyby prawa do niej uzyskała do końca 2008 r.

Rzecznik zbadał sprawę i wyjaśnił, że w tym przypadku prawo do emerytury pomostowej nie może przysługiwać (BPK.7060.1.2017). Sprawą zajmował się zresztą Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 3 marca 2011 r. (sygn. K 23/09) stwierdził, że zmiany w regulacjach dotyczących emerytur pomostowych były zgodne z Konstytucją. Nie odebrały też ludziom prawa do emerytury, a tylko pewne przywileje i to w taki sposób, że osoby długo pracujące w starym systemie zachowały swoje prawa, a zmiany dotknęły tylko osoby młodsze.

Chodzi o reformę emerytalną sprzed 18 lat. W 1999 r. fundamentalnie zmienił się bowiem w Polsce sposób obliczania emerytur. Dotychczasowy nie był w stanie dalej funkcjonować (w starzejącym się społeczeństwie pracujący nie byliby w stanie złożyć się na emerytury na dotychczasowych zasadach).

Najważniejsza zmiana polegała na tym, że wysokość emerytury zaczęła być ustalana na podstawie zebranych przez pracującego składek, a nie wysokości jego ostatnich zarobków. Oznaczało to także zlikwidowanie przywilejów dla niektórych grup zawodowych (bo nie idą za nimi wyższe składki) i ujednolicenie wieku emerytalnego ubezpieczonych (bowiem w tym systemie wcześniejsza emerytura byłaby emeryturą niższą ze względu na mniejszą liczbę wpłaconych składek - chyba że uznałoby się, że tę różnicę należy dopłacić ze składek innych pracujących).

Reforma przewidziała okres przejściowy – i w przypadku prawa do emerytury pomostowych założyła, że takie prawo nie zostanie zniesione od razu, ale będzie przysługiwało do końca 2008 r..

Ustawa zmieniła też wykaz prac uznawanych za szczególnie szkodliwe. Ustawodawca wyszedł m.in. z założenia, że niektóre prace, które kiedyś uchodziły za szkodliwe, teraz już takie nie są, bo mamy lepsze zabezpieczenia, badania lekarskie itd.

18 lat od reformy emerytalnej i 9 lat od końca obowiązywania przepisów przejściowych nie da się tego zmienić – chyba, że tak zdecydowałyby parlament (oceniając wcześniej, że państwo jest w stanie wypłacać takie dodatkowe świadczenia). 

Drastyczne zdarzenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Rzecznik bada sprawę na miejscu.

Data: 2017-03-01

Pracownicy Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach przeprowadzili wizytację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Z. Badali oni, jak doszło pobicia wychowanków i podpalenia palców u stóp jednego z wychowanków (BPK.552.1.2017).

Rozmawiali z wychowankami placówki i członkami personelu. Analizowali dokumentację dostępną na miejscu i obejrzeli ośrodek. Szczegółowe ustalenia przedstawią oni w raporcie.

Interwencja RPO w sprawie osadzonego.

Data: 2017-03-01

Pracownicy Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach zbadali sytuację jednego z osadzonych w Zakładzie Karnym w K. Zachodziło podejrzenie, że chodzi o osobę z niepełnosprawnością umysłową (BPK.517.4.2017).

Wizytujący ustalili jednak, że osadzony dobrze radzi sobie w warunkach izolacji penitencjarnej i jego stan zdrowia nie wymaga interwencji RPO. Okazało się jednak, że jeden ze współosadzonych traktuje go w sposób agresywny. Pracownicy RPO przekazali to psychologowi i poprosili Dyrektora Zakładu Karnego o zbadanie sprawy oraz podjęcie czynności koniecznych do zapewnienia osadzonemu bezpieczeństwa. 

Wykład eksperta RPO w Częstochowie w ramach kampanii informacyjnej w sprawie kredytów "frankowych"

Data: 2017-02-23

I tym razem zainteresowanie wspólną kampanią informacyjną RPO i RF było ogromne.

Do Urzędu Miasta w Częstochowie, gdzie RPO ma punkt przyjęć interesantów, przyszło ponad 100 osób, chcących dowiedzieć się czegoś więcej o tym, czy i co mogą zrobić ze swoimi kredytami „frankowymi” i jak może im pomóc Rzecznik Finansowy. Dopisali nie tylko Częstochowianie, ale też osoby z tak odległych miast jak Poznań.

Podobnie jak w poprzednich miastach, gdzie była akcja, zorganizowaliśmy dwa wykłady-seminaria z możliwością zadawania pytań. Wykłady prowadziła ekspertka z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO.

Po doświadczeniach z innych miast, wiemy, że taka forma przekazania informacji o pomocy Rzecznika Finansowego, kiedy mamy zastrzeżenia do naszej umowy kredytowej we frankach, jest najlepsza.

Na każdym spotkaniu w ramach akcji przypominamy, że pomoc Rzecznika Finansowego jest możliwa tylko dla osób, które złożyły reklamację w banku i dostały na nią odpowiedź.

Na wykładzie-seminarium rozdajemy materiały informacyjne m.in. ulotki Rzecznika Finansowego, gdzie jest wyjaśnienie, jakiej pomocy i w jaki sposób może on udzielić; jak się dodzwonić na infolinię Rzecznika Finansowego.

 

Dużą popularnością wśród uczestników spotkań cieszą się też wzory wniosków do Rzecznika Finansowego i raport Rzecznika Finansowego (dostępne w formie elektronicznej na naszej stronie i na stronie Rzecznika Finansowego).

Jakie możliwości mają kredytobiorcy

 • Przede wszystkim powinni rozważyć złożenie reklamacji do banku (instytucji finansowej, która udzieliła „frankowego” kredytu hipotecznego). To warunek konieczny, gdyby ktoś szukał potem pomocy Rzecznika Finansowego. W reklamacji trzeba po prostu napisać, jakie są nasze wątpliwości i zastrzeżenia (można się posiłkować raportem RF – ale to nie musi być specjalistyczne pismo). Mnóstwo pytań w czasie wykładu i po nim dotyczyło tego, jak taką reklamację napisać.
 • Jeśli w wyniku reklamacji bank nie zmienił stanowiska, możemy zwrócić się do Rzecznika Finansowego, by wystąpił w naszej sprawie do banku z postępowaniem interwencyjnym. Wniosek jest bezpłatny. Eksperci RF przygotowują argumentację, która może przekonać instytucję finansową do zmiany stanowiska. Rzecznik Finansowy nie ma jednak możliwości wydania decyzji wiążącej dla podmiotu rynku finansowego.


UWAGA! Dzięki współpracy rzeczników w czasie akcji informacyjnej osoba, która miała już za sobą etap reklamacji, mogła złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego na miejscu za pośrednictwem RPO.

 • Jeśli nadal bank nie zmienia stanowiska, kolejnym krokiem może być postępowanie polubowne (łączące cechy mediacji i koncyliacji – wniosek kosztuje 50 zł). Żeby to zrobić, trzeba złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego. To jedyne tego typu postępowanie, do którego instytucja finansowa musi przystąpić. Celem postępowania jest osiągnięcie ugody, a to oznacza wzajemne ustępstwa obu stron.
 • Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, Rzecznik Finansowy przygotowuje oficjalną opinię z oceną prawną sprawy.
 • Kolejnym etapem jest rozważenie sprawy sądowej. Po złożeniu pozwu, można złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o wydanie tzw. istotnego poglądu w sprawie. To opinia, która co prawda dla sądu nie jest wiążąca, ale sąd powinien odnieść się do przedstawionej argumentacji w uzasadnieniu orzeczenia. W 2016 r. Rzecznik Finansowy wydał ponad 100 istotnych poglądów w sprawach dotyczących kredytów „frankowych”. Co istotne wydawał je nie tylko w sprawach indywidualnych, ale też pozwach grupowych. (Uwaga, istotny pogląd może w sporze sądowym wydać także UOKiK).

Dostosowanie dworca kolejowego w Trzcianie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Rzecznik bada sprawę

Data: 2017-02-20

Chodzi o sprawę dostępu do usług kolejowych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Z ustaleń Rzecznika wynika, że osoby, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się zobligowane są do zgłaszania chęci skorzystania z zainstalowanej na dworcu specjalnej platformy z 48 godzinnym wyprzedzeniem. Taka sytuacja nie zapewnia odpowiedniego poziomu dostępu do usług kolejowych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Biuro Pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach wystąpiło więc z pismem do Urzędu Transportu Kolejowego (BPK.815.4.2016). Urząd ten zapewnił Rzecznika podjął stosowne kroki, zmierzające do poprawy sytuacji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyraziły chęć udzielenia pomocy pasażerom, którzy zechcą skorzystać z platform przyschodowych na stacji w Trzcianie w możliwie najkrótszym czasie ( ok. 30 minut).

Czy każdy ma prawo przysłuchiwać się obradom Komisji Rewizyjnej Rady Miasta? Rzecznik czeka na wyjaśnienia

Data: 2017-02-20

Interesant zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem dotyczącym ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej, a konkretnie prawa wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej.

Wskazał, że na posiedzeniu 12 kwietnia 2016 r. wyłączono jawność obrad Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w M. Mężczyznę, jak i inne osoby nie będące członkami komisji, wyproszono z sali obrad. Obywatel skarży się na naruszenie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w M. (BPK.6060.2.2016).

 

70 lat bez wody i gazu. Rzecznik interweniuje

Data: 2017-02-20

Biuro Rzecznika Terenowego w Katowicach bada trudną sytuację 92-letniej interesantki, która od 70 lat żyje w bardzo prymitywnych warunkach (BPK.7000.60.2016).

W byłym domku dróżnika, użyczonym przez PKP, nie ma podłączenia do bieżącej wody i gazu. Starsza kobieta codziennie musi pokonywać około 200 metrów do studni, z której czerpie wodę. Zimą to szczególnie trudne i niebezpieczne. Rodzina kobiety chce zainwestować w nieruchomość, ta jednak jest własnością Polskich Kolei Państwowych. PKP nie odpowiedziało interesantce, czy może to zrobić.

Biuro Pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach wystąpiło z pismem do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP o wyjaśnienia.

Symboliczna kwota za książeczki mieszkaniowe. Rzecznik bada sprawę.

Data: 2017-02-06

Książeczki mieszkaniowe miały gwarantować dzieciom wnioskodawczyni własne mieszkanie. Wnioskodawczyni miała aż trzy książeczki: dwie mieszkaniowe (wydane przed 24 października 1990 r.) i jedną oszczędnościową. Gromadzenie środków na książeczkach mieszkaniowych łączyło się dla niej z dużymi wyrzeczeniami.

W 1992 r. bank zawiadomił wnioskodawczynię o likwidacji książeczek mieszkaniowych. Podjęła ona decyzję o przekazaniu zgromadzonych wkładów na książeczkach mieszkaniowych na książeczkę oszczędnościową. Nie wypłaciła jednak przekazanej kwoty. Wówczas kwota ta była równa wartości kilkupokojowego mieszkania. W 2002 r. okazało się, że zgromadzone oszczędności straciły wartość, a na rachunku jest symboliczna kwota. Wnioskodawczyni czuje się pokrzywdzona i dlatego poprosiła o interwencję Rzecznika (BPK.7000.71.2016)

Czy każdy może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, nawet jeśli jest na niej rozpoznawana skarga osoby prywatnej? Rzecznika bada sprawę.

Data: 2017-01-27

Interesant napisał do Rzecznika, że nie został wpuszczony na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Skarga na posiedzeniu tej Komisji dotyczy osoby prywatnej, która nie wyraziła zgody na rozpatrywanie skargi w obecności osób niebędących członkami Komisji Rewizyjnej. Dlatego jej przewodniczący wyłączył jawność części obrad Komisji (art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Zdaniem interesanta ograniczenie dostępu do posiedzenia Komisji było zbyt daleką ingerencją w prawo dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej. Jego zdaniem wystarczająca mogła być animizacja danych osoby wnoszącej skargę. Powołał się on na wyrok NSA z dnia 14 marca 2014 r., sygn. akt I OSK 620/12.

Rzecznik analizuje sprawę (BPK.6060.2.2016).

Katowice. Kolejny dzień wspólnej akcji informacyjnej RPO i Rzecznika Finansowego: „Masz kłopot z pożyczką frankową? Dowiedz się, co możesz zrobić”

Data: 2017-01-25

Około 250 osób przyszło w Katowicach zasięgnąć informacji w sprawie tego, czy i co mogą zrobić ze swoimi kredytami „frankowymi” do  Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach.

Ponieważ zainteresowanie akcją jest ogromne, a prawie nikt z przychodzących nie rozpoczął jeszcze żadnych działań, zmieniliśmy formułę spotkań. Rozmowa z ekspertem niewiele bowiem w takiej sytuacji pomoże. Trzeba przede wszystkim dowiedzieć, jak złożyć reklamację  w sprawie kredytu, bowiem to ona rozpoczyna całą procedurę. I dopiero wtedy można skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.

Katowice są kolejnym miastem, w którym – po Wrocławiu i Bydgoszczy - Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Rzecznikiem Finansowym organizują akcję informacyjną. Kolejne spotkania planujemy w Częstochowie, Gdańsku, Kielcach, Lublinie, Słupsku i Szczecinie. Tu też stawiać będziemy na wykłady, po których zainteresowani będą wiedzieli co mogą zrobić i jak zyskać pomoc, zanim podejmą decyzję o tym, czy sprawę kredytu skierować do sądu.

Kredyty „frankowe” spędzają sen z powiek wielu ludziom. Umowy zawierają często klauzule, które są niejasne, niejednoznaczne i nieczytelne dla klientów. Niektóre z tych klauzul można podważać jako niedozwolone. Ale do pomocy potrzeba prawników specjalizujących się w prawie bankowym.

Na wykładzie w westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgromadziło się 200 osób, kolejne dochodziły. Wykład przeprowadził ekspert Rzecznika Finansowego Michał Masłowski, można było zadawać pytania. Po nim, przedstawiciel RF oraz ekspertka z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego RPO Jolanta Florek przyjmowali indywidualne osoby i rozmawiali o tych umowach, zaś pracownicy Biura Terenowego RPO odpowiadali na kolejne pytania zebranych.

Ludzie dzielili się swoimi historiami, wymieniali kontaktami, porównywali swoje umowy i swoją sytuację. Dowiadywali się, na czym polega złożenie reklamacji oraz jak może im pomóc Rzecznik Finansowy.

Celem wspólnej akcji RPO i Rzecznika Finansowego jest właśnie przekazanie tych informacji i zwrócenie uwagi osobom, które jeszcze nie podjęły żadnych działań w sprawie swoich umów kredytowych, że nie czekając na ewentualne rozwiązania systemowe mogą rozważyć podjęcie kroków, które być może poprawią ich sytuację.

Rzecznik Finansowy ma wiedzę ekspercką i uprawnienia do występowania w sprawach finansowych. Rzecznik Praw Obywatelskich, który zajmuje się mnóstwem różnych problemów ludzi, ma sieć punktów przyjęć interesantów w różnych miastach, po to by obywatele mogli uzyskać informację u siebie, na miejscu.

Przychodzących do biura RPO w Katowicach informowaliśmy więc, że eksperci RPO i RF nie zastąpią sądu, nie mogą wystąpić w roli pełnomocników procesowych (ani ich wskazywać). Obie instytucje nie są też uprawnione do zmiany prawa. Ale wspólnie wykorzystując wiedzę i możliwości prawne mogą przekazać informacje, które pomogą ludziom w podejmowaniu decyzji w sprawie umowy z bankiem.

Cel akcji informacyjnej

Celem akcji w Katowicach i kolejnych miastach jest umożliwienie ludziom uzyskania informacji, jakie działania Rzecznika Finansowego w konkretnej sytuacji wchodzą w grę i jak może wyglądać jego pomoc, jeśli zainteresowany zdecyduje się na skierowanie sprawy do sądu. Wyjątkowo w ramach tej akcji eksperci Rzecznika analizują umowy kredytowe i wskazują postanowienia, które  można próbować kwestionować ze względu na naruszenie prawa lub dobrych praktyk - chodzi o tzw. klauzule abuzywne. Dlatego warto przynieść ze sobą np. umowę kredytową.

Raport Rzecznika Finansowego zawiera przykłady takich klauzul.

Ale to sąd za każdym razem zdecyduje, czy przedstawione argumenty są wystarczające.

Po zebraniu informacji o tym, co robić dalej, każdy musi zdecydować sam.  Nawet jeśli ekspert wskaże na możliwości kwestionowania zapisów umów, decyzja o wszczęciu sporu (skomplikowanego i wiążącego się z kosztami) należy wyłącznie do kredytobiorcy.

Jakie możliwości mają kredytobiorcy

Przede wszystkim powinni rozważyć złożenie reklamacji do banku (instytucji finansowej, która udzieliła „frankowego” kredytu hipotecznego). To warunek konieczny, gdyby ktoś szukał potem pomocy Rzecznika Finansowego. W reklamacji trzeba po prostu napisać, jakie są nasze wątpliwości i zastrzeżenia (można się posiłkować raportem RF – ale to nie musi być specjalistyczne pismo). Mnóstwo pytań w czasie wykładu i po nim dotyczyło tego, jak taką reklamację napisać.

Jeśli w wyniku reklamacji bank nie zmienił stanowiska, możemy zwrócić się do Rzecznika Finansowego, by wystąpił w naszej sprawie do banku z postępowaniem interwencyjnym. Wniosek jest bezpłatny. Eksperci RF przygotowują argumentację, która może przekonać instytucję finansową do zmiany stanowiska. Rzecznik Finansowy nie ma jednak możliwości wydania decyzji wiążącej dla podmiotu rynku finansowego.

UWAGA! Dzięki współpracy rzeczników w czasie akcji informacyjnej osoba, która miała już za sobą etap reklamacji, mogła złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego na miejscu, w Katowicach, za pośrednictwem RPO.

Jeśli nadal bank nie zmienia stanowiska, kolejnym krokiem może być postępowanie polubowne (łączące cechy mediacji i koncyliacji – wniosek kosztuje 50 zł). Żeby to zrobić, trzeba złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego. To jedyne tego typu postępowanie, do którego instytucja finansowa musi przystąpić. Celem postępowania jest osiągnięcie ugody, a to oznacza wzajemne ustępstwa obu stron.

Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, Rzecznik Finansowy przygotowuje oficjalną opinię z oceną prawną sprawy.

Kolejnym etapem jest rozważenie sprawy sądowej. Po złożeniu pozwu, można złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o wydanie tzw. istotnego poglądu w sprawie. To opinia, która co prawda dla sądu nie jest wiążąca, ale sąd powinien odnieść się do przedstawionej argumentacji w uzasadnieniu orzeczenia. W 2016 r. Rzecznik Finansowy wydał ponad 100 istotnych poglądów w sprawach dotyczących kredytów „frankowych”. Co istotne wydawał je nie tylko w sprawach indywidualnych, ale też pozwach grupowych (Uwaga, istotny pogląd może w sporze sądowym wydać także UOKiK).

W ramach akcji informacyjnej eksperci nie mogli pomagać w pisaniu pozwu (nie mają takich uprawnień). Mogli natomiast podpowiedzieć, jaką argumentację warto rozważyć w powództwie i na tej postawie można np. z lokalnym rzecznikiem konsumentów lub pełnomocnikiem przygotować treść pozwu.

 

25 stycznia KATOWICE. Co można z robić z kredytem "frankowym"? Informacji udziela ekspert Rzecznika Finansowego

Data: 2017-01-25

25 stycznia 2017 r. (środa) godziny 10:00 – 14:00KATOWICE

Gdzie? Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 122

Co? Udzielanie informacji prawnej na temat kredytów frankowych przez ekspertów przez ekspertów RPO i RF; 

Niebezpieczny odcinek drogi osiedlowej w Siemianowicach Śląskich. Rzecznik interweniuje na prośbę mieszkańców.

Data: 2017-01-17

Mieszkańcy jednego z osiedli w Siemianowicach Śląskich skarżą się na niebezpieczny odcinek drogi osiedlowej, na którym dochodzi do dużej liczby wypadków i kolizji. Postulują oni przywrócenie istniejącego kiedyś ruchu jednokierunkowego. Z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa drogowego wynika skala zagrożenia, a w konkluzji postuluje się przywrócenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Pawiej. Poczynione staranie nie przyniosły jednak zamierzonego skutku i przywrócenia ruchu jednokierunkowego. Sprawa pozostaje w toku, a Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci się do Prezydenta Miasta. BPK.7000.74.2016

Dlaczego skoro nie dostałem indywidualnego numeru identyfikacyjnego, muszę płacić abonament? pyta Rzecznika wnioskodawca

Data: 2017-01-17

Interesariusz otrzymał upomnienie w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wzywające go do zapłaty należności z tytułu abonamentu RTV. Jak podaje, nie otrzymał on indywidualnego numeru identyfikacyjnego i nie opłacał abonamentu RTV, gdyż nie było wiadomo, na jaki numer konta. Podkreśla również, że nie dostarczono mu w sposób skuteczny zawiadomienia o numerze identyfikacyjnym. Sprawa pozostaje w toku, a Rzecznik zwróci się do właściwych organów. BPK.512.2.2017

Zmieniasz umowę telekomunikacyjną przez telefon? Uważaj, z kim zawierasz umowę.

Data: 2017-01-10

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zajmuje się sprawą mieszkanki Piekar Śląskich, która najprawdopodobniej padła ofiarą oszustwa telekomunikacyjnego, polegającego na wprowadzeniu w błąd co do tożsamości podmiotu zawierającego umowę (BPK.7000.61.2016).

W marcu tego roku interesantka otrzymała telefon, w którym przedstawiciel przedsiębiorcy zaproponował korzystną zmianę warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jako osoba starsza, pod wpływem pośpiechu, pani zgodziła się na zmianę. Jak się później okazało, przedsiębiorca ten tylko podawał się za właściwego operatora, doprowadzając do zerwania umowy z bieżącym, właściwym operatorem i przeniósł usługę do siebie. Mimo złożenia przez panią wypowiedzenia, przedsiębiorca ten zażądał uregulowania należności za czas trwania wymuszonej umowy.

Nadużycie, którego ofiarą padła mieszkanka Piekar Śląskich, polega na wprowadzeniu w błąd klienta co do tożsamości podmiotu, z którym klient ma zamiar zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Najwięcej tego typu przypadków jest związanych z nieuczciwymi przedstawicielami handlowymi niewielkich spółek telekomunikacyjnych, które wykorzystują podobieństwo nazw z dużymi, znanymi na rynku przedsiębiorcami.

Pełnomocnik Rzecznika wystosował pismo do przedsiębiorcy z prośbą o informacje dotyczące zawarcia umowy oraz prowadzonej rozmowy telefonicznej z klientką. Czekamy na odpowiedź i planujemy dalsze działania. 

Co dalej z mieszkańcami „mieszkań przejściowych” w Bielsku-Białej? Interweniuje Pełnomocnik Terenowy w Katowicach

Data: 2017-01-02

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach podjął z urzędu sprawę mieszkańców „mieszkań przejściowych” w Bielsku – Białej. 50 osób zamieszkiwało jeden z budynków w tym mieście. W kręgu osób korzystających z tej formy wsparcia znalazły się osoby przebywające  wcześniej w placówkach dla bezdomnych, ośrodku interwencji kryzysowej, domu pomocy społecznej oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na udzielenie schronienia potrzebującym pomocy przez przyznanie im tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, domach dla bezdomnych i „innych miejscach” do tego przeznaczonych pozwalała ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy z społecznej.

Tym „innym miejscem” w Bielsku – Białej był właśnie opisywany budynek. 5 września 2016r. weszła w życie nowelizacja ww. aktu, którą usunięto wyrażenie „inne miejsca”. Zdaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyklucza to udzielenie schronienia w takim lokalu, jak mieszkania przejściowe, bowiem zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy możliwe jest to jedynie w schroniskach, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku – Białej poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, iż odbyły się konsultacje z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Mieszkańcom budynku zaproponowano możliwość (po uprzednim zawarciu kontraktu socjalnego ukierunkowanego na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej) schronienia w schronisku dla bezdomnych  lub  szeroko pojętą pomoc przy samodzielnym poszukiwaniu mieszkania na wolnym rynku.

Powiadomiono również, że część rodzin  już zmieniła miejsce pobytu, a w budynku pozostało jedynie 16 osób. Przebywają one w tym miejscu bez tytułu prawnego, zatem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej postanowił naliczać im odszkodowania za bezumowne zajmowanie pomieszczeń w wysokości czynszu, jaki przysługiwałby, gdyby były one lokalami mieszkalnymi. Do czasu rozwiązania problemu mieszkaniowego tych osób ZGM nie będzie jednak kierował przeciwko nim pozwów o eksmisję.

Z kolei Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielsku – Białej wskazał, że problemów z jakimi borykają się mieszkańcy tego budynku nie byłoby, gdyby nie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.

Zdaniem organu, ograniczenie liczby placówek pomocy społecznej jedynie do noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, było niepotrzebnym zabiegiem ustawodawczym, który przyniósł więcej szkód niż pożytku. W jego opinii, najlepszym rozwiązaniem byłaby ponowna nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, przywracająca kategorię innych miejsc, w których można udzielać schronienia osobom bezdomnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich rozważa zwrócenie się do odpowiednich organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w  tej sprawie.

Konferencja Rad Działalności Pożytku Publicznego z województwa śląskiego „Razem zmieniajmy otoczenie" w Katowicach z udziałem przedstawicielki RPO

Data: 2016-12-20

20 grudnia pełnomocniczka terenowa RPO w Katowicach Aleksandra  Wentkowska wzięła udział w Konferencji Rad Działalności Pożytku Publicznego z województwa śląskiego „Razem zmieniajmy otoczenie", organizowanej przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

W czasie dwóch głównych paneli dyskusyjnych („Rola Rady Pożytku Publicznego w kreowaniu polityk lokalnych -perspektywa administracji samorządowej", i "Rola organizacji pozarządowych w podejmowaniu współpracy z jednostkami administracji publicznej –perspektywa III Sektora") omówiliśmy zasadę współpracy organizacji pozarządowych z sejmikiem województwa.

Wyznaczyliśmy trzy obszary wspólnych działań na Śląsku: człowiek, środowisko, rozwój (gospodarczy i społeczny). Zadania priorytetowe w ramach tych ogólnych trzech obszarów wybierane będą co roku.

W 2018 roku będzie to kreowanie polityki senioralnej i polityki międzypokoleniowej; w ramach środowiska będzie to polityka antysmogowa, a w ramach rozwoju będzie to rozwój relacji społecznych (funkcjonowanie m.in. z cudzoziemcami, ale i pomiędzy sobą).

 

O poszukiwaniu osób zaginionych. Nowa publikacja Biura RPO

Data: 2016-12-20

Problem zaginięć jest przedmiotem ożywionej debaty publicznej, zarówno ze względu na skalę jak i charakter zjawiska. Ludzie giną bez względu na płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie.

Jak wynika ze statystyk KGP, każdego roku w Polsce ginie ok. 17-20 tys. osób, z których nigdy nie odnajduje się ok. 2 tys. Szczególnie niepokojące dane sygnalizują, że od trzech lat liczba zaginięć wzrasta co roku o kolejne 2 tys. Policja stworzyła oraz stale udoskonala system poszukiwania osób zaginionych. Przyjęte procedury bywają jednak niedbale stosowane przez niewystarczająco przeszkolone służby.

Często w sytuacjach zaginięć Policja zwraca się do innych podmiotów, np. Państwowej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, a także działających na zasadzie stowarzyszeń grup ratowniczo-poszukiwawczych o pomoc w prowadzonych akcjach lub operacjach policyjnych. Ich działania i zasady współpracy określa wiele aktów prawnych i procedur.

Mimo to zdarza się, że w trakcie prowadzenia poszukiwań pomiędzy różnymi służbami i grupami pojawiają się problemy i niejasności, na które zwracają uwagę organy kontrolne czy organizacje pozarządowe. Z tego też powodu należy się zastanowić: czy kwestia prawna i logistyczna poszukiwania osób zaginionych w Polsce jest w pełni uporządkowana, a wyznaczone zasady jasne i czytelne dla wszystkich służb?

Dlatego właśnie powstała publikacja „Poszukiwania osób zaginionych. System i metody działania w procedurach służb”. Omówiono w niej obecnie funkcjonujące akty prawne oraz problemy z ich stosowaniem, na które zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, posłowie, czy organizacje pozarządowe, jak np. ITAKA.

Autorką książki jest dr Aleksandra Wentkowska – Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, która prywatnie działa jako ratownik i przewodnik dwóch psów ratowniczych: Hery i Hektora.

Czy Policja powinna podać nr PESEL Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnemu do Spraw Transplantacji "Poltransplant"? Rzecznik wyjaśnia sprawę.

Data: 2016-12-19

W jednym z miast śląskich doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Kontakt z rodziną ofiary tuż po zdarzeniu był niemożliwy, a istniała możliwość szybkiego pobrania narządów ciała osoby zmarłej.  W związku z tym pojawiło się pytanie: czy Policja (może) powinna udzielić nr PESEL dla Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w takim przypadku? Dane osobowe podlegają ochronie przez cały czas posiadania przez osobę fizyczną przymiotu zdolności prawnej, tj. jak już wcześniej wspomniano od chwili urodzenia się osoby fizycznej aż do momentu jej śmierci. Zatem ustawa o ochronie danych osobowych nie znajduje zastosowania do osób zmarłych, a co za tym idzie nie istnieje możliwość zagwarantowania ochrony praw osób zmarłych, a w szczególności domagania się udostępnienia danych tychże osób. Innymi słowy w odniesieniu do udostępniania informacji dotyczących osób zmarłych ustawa o ochronie danych osobowych nie znajduje zastosowania. Należy jednakże podkreślić, iż w odniesieniu do zmarłych w każdym indywidualnym przypadku należy zachować należytą staranność, ze względu na szacunek dla tejże osoby, a także niezwykle trudną sytuację emocjonalną i życiową jej bliskich, a przede wszystkim ze względu na ochronę danych dóbr osobistych najbliższych osoby zmarłej (BPK.501.5.2016).

Konferencja Policja bez barier – lepiej rozumiem, sprawniej pomagam”

Data: 2016-12-15

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się kolejna konferencja „Policja bez barier – lepiej rozumiem, sprawniej pomagam”. W spotkaniu wziął udział pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, a także przedstawiciele śląskiej Policji.

 Główne cele przedsięwzięcia to:

 • propagowanie wśród policjantów oraz przedstawicieli innych służb garnizonu śląskiego założeń kampanii „Pełnosprawne bezpieczeństwo”,
 • podniesienie świadomości oraz uwrażliwienie na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych i osób starszych,
 • podejmowanie działań wpływających na poprawę poczucia bezpieczeństwa seniorów oraz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
 • wymiana doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w tym zakresie

Celem kampanii „Pełnosprawne bezpieczeństwo" jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, jak również podniesienie świadomości społeczeństwa na potrzeby środowiska osób małosprawnych.

Najciekawsze wstąpienie - Hanny Pasterny - poświęcone było złym oraz dobrym praktykom postępowania z osobami z niepełnosprawnościami na co dzien oraz w kontakcie ze służbami mundurowymi. Hanna Pasterny pracuje jako konsultantka ds. osób z niepełnosprawnościami w stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku  W 2011 roku dostała wyróżnienie w konkursie „Człowiek bez barier", a jej największą życiową pasją są podróże, które opisuje w książkach.

W podobnym tonie było utrzymane wystąpienie Macieja Orawskiego (wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, morawski@slaskie.pl) na temat specyfikacji komunikacji z osoba niesłysząca i niedosłysząca. 

Przemyśl. Rzecznik interweniuje w sprawie mowy nienawiści

Data: 2016-12-14

10 grudnia w Przemyślu pod Ukraińskim Domem Narodowym podczas przemarszu zorganizowanego z okazji 98. rocznicy bitwy pod Niżankowicami padły słowa „śmierć Ukraińcom”. Zostało to zarejestrowane przez osoby postronne i umieszczone na portalach społecznościowych.

Dlatego Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach, które zajmuje się także sprawami Podkarpacia, poprosiło (BPK.505.5.2016) Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu o informację, czy i jakie czynności w zostały podjęte w związku z incydentem oraz czy wszczęto postępowanie przygotowawcze.

Czy Miejskiemu Domowi Spokojnej Starości w Ustroniu grozi likwidacja? Rzecznik podejmuje sprawę

Data: 2016-12-05

Z doniesień prasowych wynikało, że Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Ustroń wniosła do Burmistrza Miasta Ustroń o rozważenie likwidacji Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.

Wniosek poparło 4 radnych, a 1 wstrzymał się od głosu. Radni wskazali we wniosku, że chodzi im o zapewnienie mieszkańcom lepszych warunków bytowych, a także oszczędności dla budżetu miasta Ustroń.

Seniorzy mieliby zostać przeniesieni do odpowiednich placówek w innych gminach.

Pensjonariusze Domu Spokojnej Starości w Ustroniu byli zdumieni i oburzeni, bo z warunków lokalowych i dotychczasowej opieki byli zadowoleni. Większość seniorów pochodzi z Ustronia lub są w nim zakorzenieni, i zmiana otoczenia to dla nich dramat. Co więcej, kierownictwo placówki jest przekonane, że z likwidacji MDSS nie będzie żadnej oszczędności. Obliczenia prowadzą do przeciwnego wniosku- z budżetu gminy na ten cel trzeba będzie wydać jeszcze większe sumy pieniędzy. Oprócz mieszkańców MDSS oraz kierownictwa placówki do pomysłu likwidacji nie są przekonaniu również inni radni Gminy.

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo (BPK 7064.19.2016) do Burmistrza Ustronia z zapytaniem o stan sprawy oraz o dalsze plany wobec pensjonariuszy placówki.

Czy straż miejska przekroczyła uprawnienia? Sprawa powalenia na ziemię ojca przedszkolaka

Data: 2016-11-28

26 lutego 2016 r., na podstawie artykułu prasowego: „K. Straż miejska powaliła ojca na ziemię, dziecko stało i patrzyło”, zamieszczonego na portalu internetowym katowice.wyborcza.pl, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy sprawę dotyczącą możliwości przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w K., w związku z interwencjami 9 i 10 lutego 2016 r. przed Miejskim Przedszkolem w K.  (BPK.519.22.2016.BP)

Zgodnie z artykułem pierwsze zdarzenie wiązało się z zatrzymaniem pojazdu przez rodzica w niedozwolonym miejscu. Gdy rodzic próbował wyjąć z samochodu, został z niego wyciągnięty przez strażnika, po czym otrzymał mandat za złe parkowanie oraz brak dokumentów. Następnego dnia miało miejsce drugie zdarzenie, w rezultacie którego doszło do użycia siły przez strażników wobec tej samej osoby na oczach jego dziecka, po tym jak miał im zwrócić uwagę, że przechodzą przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Rzecznik zwrócił się do Prezydenta Miasta K. oraz jednostki prokuratury prowadzącej postępowanie w niniejszej sprawie.

Prezydent Miasta K. poinformował Rzecznika, że w ramach nadzoru, polecił Komendantowi Straży Miejskiej przeprowadzenie szczegółowej analizy czynności służbowych podległych mu funkcjonariuszy. Czynności te nie potwierdziły stawianych zarzutów.

Z kolei Prokurator Prokuratury Rejonowej G.-Z. po przeprowadzeniu stosownego postępowania wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, wobec stwierdzenia, że czyn ten (art. 231§1 k.p.k. tj. przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych) nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego. Na tę decyzję procesową zażalenie złożył pełnomocnik procesowy pokrzywdzonego, w związku z czym akta przedmiotowej sprawy zostały przekazane do Sądu Rejonowego w G.

Sąd po rozpoznaniu środka odwoławczego postanowił uchylić zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę prokuratorowi do dalszego prowadzenia. W wyniku powyższych działań wszczęte zostało postepowanie przygotowawcze, jednakże zakończyło się ono wydaniem postanowienia o umorzeniu śledztwa, które z klei zostało zaskarżone przez pokrzywdzonego i jego pełnomocnika.

Rzecznik dalej prowadzi sprawę i planuje kolejne wystąpienie do Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik prowadzi sprawę przyłączy kanalizacyjnych w Trojanowicach

Data: 2016-11-28

Rzecznik zwróci się do Departamentu Funduszy Europejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego z pytaniem o kwestie Specyfikacji dla przedsięwzięcia „Ochrona zlewni rzeki Prądnik – projekt i realizacja kanalizacji – II etap”, w której to wskazano m.in. zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do około 180 gospodarstw domowych. Wspomnianych przyłączy kanalizacyjnych jednak nie wykonano, ponieważ zakres realizacji indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych kończy się na granicach działek. Ponadto Rzecznik (BPK.7000.18.2014) rozważy również skierowanie do Prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.   

Niestety w sprawie nie ma można wnieść skargi kasacyjnej.

Przypomnijmy, że chodzi o sprawę dotyczącą odmowy wykonania przyłączy od głównego kolektora do pierwszej studzienki od strony domu podczas wykonywania sieci kanalizacyjnej we wsi Trojanowice (niezgodnie z projektem) oraz odmowy wykonania tego przyłącza, a także odmowy zwrotu kosztów, jakie poniesiono za wykonanie tego przyłącza od głównego kolektora do pierwszej studzienki od strony domu.

7 marca 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich pisał do Wójta Gminy Zielonki o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. Zwrócił się on także o zbadanie zasadności podjętej decyzji w sprawie przeprowadzenia wywiadu – kontroli z Urzędu Gminy jak i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach dotyczącej danych osobowych i zdrowotnych do innych celów niż przewiduje ustawa. Wójt Gminy Zielonki 21 marca 2014 r. wyjaśnił, że nie jest możliwe udzielenie krótkiej i merytorycznej odpowiedzi, która w swej treści wyczerpywałaby sprawę i poruszała każdy jej wątek, dlatego przesłał jedynie kserokopie dokumentacji. Dlatego 25 sierpnia 2014 r. Rzecznik ponownie wystąpił z interwencją do Wójta Gminy Zielonki, w odpowiedzi na którą kolejny raz otrzymał uwierzytelnione kopie pism w sprawie.

11 lutego 2015 r. Rzecznik przekazał sprawę według właściwości Prokuraturze Rejonowej Kraków Prądnik Biały, w celu rozważenia możliwości wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie. Rzecznik nie może żądać od organu, któremu sprawę przekazał, informacji o sposobie jej załatwienia, jednak w wyniku prośby interesantki zwrócił się do wyżej wymienionej prokuratury z żądaniem udzielenia informacji w niniejszej sprawie. 14 grudnia 2015 r. Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Kraków – Prądnik Biały w Krakowie wskazał, że sprawa została zarejestrowana w repertorium Pa Prokuratury Rejonowej, celem podjęcia działań pozakarnych dotyczących nieprawidłowości w realizacji budowy sieci kanalizacyjnej przez Gminę Zielonki. Decyzja o przekazaniu sprawy do działu pozakarnego została oparta na oświadczeniu interesantów, złożonym przed prokuratorem w dniu 23 marca 2015 r., w którym to strony oświadczyły, że nie domagają się wszczęcia postępowania karnego. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego sprawa została zaś wykreślona jako pozostawiona bez dalszego biegu o czym strony zostały poinformowane pisemnie.

Romska rodzina ma problem z zakupem nieruchomości. Rzecznik prowadzi sprawę

Data: 2016-11-21

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy sprawę (BPK.816.1.2016) dotyczącą problemów związanych z zakupem nieruchomości przez romską rodzinę w miejscowości Kamionna. Trudności są spowodowane prawdopodobnie uprzedzeniami na tle etnicznym.

Rzecznik wystąpił z prośbą o udzielenie informacji w niniejszej sprawie do Wójta Gminy Limanowa oraz do Wójta Gminy Trzciana. Obecnie Rzecznik Praw Obywatelskich czeka na ich odpowiedź.

Na sprawę zwróciła uwagę już w lipcu br. „Gazeta krakowska” w artykule „Kamionna. Nie chcą Romów. Połowa wsi przeciwko rodzinie”.

„Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika” konferencja z udziałem przedstawicieli RPO.

Data: 2016-11-14

Przedstawiciele Rzecznika z Biura Pełnomocnika Terenowego w Katowicach uczestniczą dziś w konferencji XIV Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". Konferencja odbywa się w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Są na niej omawiane kwestie związane z m.in. z obejściem prawa podatkowego przez organy podatkowe przy wykorzystywaniu instytucji prawa cywilnego czy zajęcie przez komornika sądowego wierzytelności z tytułu zwrotu podatku VAT. 

Czy zakazy wyprowadzania psów są umieszczane zgodnie z prawem? Rzecznik bada sprawę

Data: 2016-11-14

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zajął się sprawą mieszkańca Częstochowy, który dostał mandat od Straży Miejskiej za wyprowadzanie psa w miejscu zabaw dla dzieci. Sprawa trafiła do sądu. Jak się okazało, owym miejscem zabaw był m.in. zapas piachu przygotowany przed zimą do posypywania chodników.

Rada Miasta Częstochowy nałożyła na osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązek powstrzymywania się od wprowadzania ich do budynków użyteczności publicznej, sklepów, lokali gastronomicznych, na place zabaw dla dzieci oraz na teren innych obiektów, w których właściciel bądź użytkownik taki zakaz wprowadził.

Jednak, zdaniem Rzecznika (BPK.511.8.2016), rada gminy nie może stanowić o obowiązkach adresatów aktu prawa miejscowego w sposób dowolny i nieograniczony, co zostało również potwierdzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Sąd uznał, że ustawodawca nie upoważnił rady miasta do formułowania zakazów wprowadzania zwierząt domowych na określone tereny, ale jedynie do ustalenia sposobu postępowania ze zwierzętami domowymi w taki sposób, aby ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom.

Pełnomocnik Rzecznika wystosował pismo do Prezydenta oraz Rady Miasta Częstochowy. Czekamy na odpowiedź i planujemy dalsze działania. 

Czy wyrzucamy żywność, którą można wykorzystać? Rzecznik odpowiada

Data: 2016-11-10

Jeden z obywateli poprosił Rzecznika o zwrócenie się do władz państwowych w sprawie  marnotrawienia żywności. Jego zdaniem, brak unormowania tej kwestii przyczynia się do codziennego wyrzucania (m.in. przez supermarkety) przeterminowanego jedzenia do kubłów na śmieci.

Ze względu na hermetyczne zamknięcie oraz przechowywanie żywności w lodówkach da się ją jeszcze wykorzystać kilka dni po zalecanym terminie spożycia. Mężczyzna uważa, że w kraju istnieje duża grupa niedożywionych dzieci oraz ubogich emerytów, których można byłoby wspomóc przekazując im te produkty, czy też przeznaczyć je dla domów pomocy społecznej lub schronisk dla zwierząt. 

Rzecznik poinformował obywatela, że w Senacie jest rozważany pomysł podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej tego problemu. Sprawa jest monitorowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

„Chcę mieć kontakt z siostrą, która jest w DPS, a to trudne z powodu postawy pracowników”. Rzecznik podejmuje sprawę

Data: 2016-11-10

Pani Ania jest bardzo zżyta ze swoją siostrą i chce ją częściej odwiedzać. Niestety jej siostra przebywa w Domu Opieki Społecznej, bardzo oddalonym od jej mieszkania. Podjęła więc starania, aby przeniesiono jej siostrę do takiej samej placówki, tyle że położonej bliżej. Sama nie może na co dzień opiekować się swoją schorowaną siostrą.

Pani Ania twierdzi, że władze Ośrodka Pomocy Społecznej chcą utrudnić jej kontakt  z siostrą oraz uniemożliwić przeniesienie kobiety do placówki położonej bliżej. Odniosła także wrażenie, że jej krewna jest zaniedbana i nieodpowiednio leczona. Pani Ania została też poinformowana, że siostra nie chce, aby informować o jej stanie zdrowia i chce zostać w obecnym DPSie. Kobieta wielokrotnie, bezskutecznie próbowała umówić się na rozmowę z dyrektorem Domu Opieki Społecznej. Jedyną formą kontaktu pozostawała więc korespondencja.

Pani Ania posiada pełnomocnictwo wydane przez swoją siostrę, upoważniające ją do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie przeniesienia jej do innego domu pomocy społecznej. Siostra kobiety powiedziała jej też, że chce szybko zmienić DPS, aby móc być bliżej rodziny. Przyznała, że dokument, w którym prosiła o nieinformowanie siostry o swoim stanie zdrowia i chęci pozostania w obecnym ośrodku, podpisała pod naciskiem osób trzecich.

Rzecznik Prawo Obywatelskich skierował więc wystąpienie do Domu Opieki Społecznej, w którym przebywa siostra Pani Ani. Dalsze czynności podejmowane będą po otrzymaniu stanowiska DPS. Zwrócił się on też do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Niewłaściwe rozpoznawanie sprawy w sądzie

Data: 2016-11-07

Sprawa skarżącego w pierwszej instancji była rozpoznana w trybie zwykłym, a w drugiej - w trybie uproszczonym bez wymaganego prawem zarządzenia o zmianie trybu postępowania. Rzecznik podjął interwencję

Skarżący zgłosił się do Rzecznika, twierdząc, że w jego sprawie doszło do nieprawidłowości w postępowaniu odwoławczym. Na apelacji - na posiedzeniu niejawnym w ramach postępowania uproszczonego - nie było bowiem ani powoda-skarżącego, ani jego pełnomocnika procesowego. Tymczasem sprawa w pierwszej instancji toczyła się w trybie zwykłym.

Najpierw Rzecznik (BPK.510.41.2015) poprosił Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie o zbadanie w trybie nadzoru akt sprawy. Następnie zapoznał się on z aktami sprawy, które potwierdziły zarzuty skarżącego.

Następnie Rzecznik przedstawił Wiceprezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie swoje stanowisko.

Rzecznik podkreślił, że z uwagi na niewłaściwą zmianę na etapie postępowania odwoławczego trybu postępowania ze zwykłego na uproszczony powód-skarżący został pozbawiony prawa do działania w postępowaniu apelacyjnym.

Niestety Sąd Okręgowy w Krakowie nie podzielił zdania Rzecznika. Dlatego w kolejnym etapie Rzecznik zwrócił się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z prośbą o zbadanie w trybie nadzoru akt sprawy oraz poinformowanie o dokonanych ustaleniach i sposobie jej załatwienia.

Przeprowadzona przez Prezesa Sądu Apelacyjnego analiza akt potwierdziła, że sprawa w Sądzie Rejonowym została rozpoznana w trybie zwykłym, a w postępowaniu odwoławczym - w trybie uproszczonym. Ustalono, że w aktach sprawy brak jest wymaganego prawem zarządzenia o zmianie trybu postępowania.

W związku z tym Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie zwrócił się z pismem do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, wskazując na zaistniałe uchybienie formalne. Prezes Sądu Okręgowego zobowiązany został do zasygnalizowania zaistniałej sytuacji Przewodniczącemu Wydziału II Cywilnego - Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Środki przymusu bezpośredniego „na warsztacie” u Rzecznika

Data: 2016-11-07

Chodzi o wprowadzenie i stosowanie ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628).

Pierwsze spotkanie warsztatowe przedstawicieli i pracowników naukowych WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prokuratorów Okręgowych, Szkoły Policji w Katowicach, przedstawicieli Komendantów Wojewódzkich Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej oraz pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach odbyło się już na początku lutego 2014 roku. Omówiono wtedy i częściowo oceniono ówczesne funkcjonowanie ustawy.

Już w trakcie prac nad projektem ustawy, pojawiło się wiele kontrowersji i postulatów wysuwanych przez środowiska: rządowe, naukowe oraz służb mundurowych. Nie wszystkie z nich zostały wyjaśnione i uwzględnione, wobec czego, przepisy pewnych regulacji rodzą niejednoznaczne i budzące wątpliwości uwagi. Stąd, celem spotkań było przedstawienie obecnej praktyki oraz uwag związanych ze stosowaniem ustawy ze wskazaniem na problemy, z którymi spotykają się funkcjonariusze Policji, jak również Biuro RPO w związku z interpretacją ustawy.

Dzięki współpracy tak wielu jednostek, w tak długim czasie doszło do wymiany wielu cennych informacji. Całość danych na temat środków przymusu bezpośredniego i broni palnej zgromadzona przez ponad dwa lata pracy pozwoliła na skonstruowanie wniosków i dalszą współpracę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzięki działaniom realizowanym m.in. przez Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach jest realna szansa na dostosowanie ustawy do potrzeb społeczeństwa (BPK 519.54.2014). 

Mama i córeczka dostały mieszkanie socjalne. Pozytywne zakończenie sprawy przydziału mieszkania po interwencji Rzecznika

Data: 2016-11-03

Skarżąca i jej czteroletnia córeczka tułały się po ośrodkach interwencji kryzysowej, domach samotnej matki. Skarżąca nie mogła bowiem wyegzekwować wyroku sądowego nakazującego eksmisję jej byłego męża.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął działania i ostatecznie udało się dokonać eksmisji byłego męża skarżącej zajmującego mieszkanie. Dzięki współpracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z Rzecznikiem, skarżąca dostała skierowanie uprawniające ją do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

 

Co z nielegalnymi blokadami na koła? Rzecznik prosi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o interwencję

Data: 2016-10-28

Do Biura Rzecznika wpłynęło wiele skarg, w których poruszony został problem blokowania przez właścicieli (zarządców terenu) lub podmioty działające w ich imieniu kół pojazdów zaparkowanych na tym terenie, znajdującym się poza drogą publiczną. W pismach skarżący wskazywali również na brak reakcji ze strony organów władzy publicznej na przypadki naruszenia prawa.

Powyższa kwestia stanowiła w latach 2013-2014 przedmiot korespondencji pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Komendantem Głównym Policji, który podzielił stanowisko, że unieruchomienie pojazdu poprzez założenie blokady na koła jest w świetle obowiązujących przepisów działaniem bezprawnym. 22 stycznia 2014 r. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji skierowało do Komendantów Wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji oraz Komendantów Szkół Policji pismo, w którym wskazano, że założenie w takim przypadku blokady na koła jest działaniem bezprawnym, które wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 124 k.w., ewentualnie przestępstwa z art. 288 § 1 lub 2 k.k. Daje to policjantom podstawę do interwencji, zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania wobec sprawców przestępstw lub wykroczeń. W praktyce jednak osoby zgłaszające się po pomoc spotykają się z odmową podjęcia interwencji. W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Ministra o podjęcie działań w celu ujednolicenia procedury postępowania przez funkcjonariuszy Policji w takich przypadkach. Rozważenia wymaga również – w ocenie Rzecznika – kwestia doprecyzowania przepisów po to, aby nie było jakichkolwiek wątpliwości, że blokowanie kół pojazdów stanowi czyn zabroniony.

 

„Czy obywatelskość ma płeć?”. Debata w Katowicach z udziałem RPO (26.10.)

Data: 2016-10-26

Czy obywatelskość ma płeć?” to tytuł dyskusji, w której 26 października w Katowicach wziął udział rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar.

Spotkanie odbyło się w Teatrze Korez w Katowicach. Organizatorami spotkania byli: Kongres Kobiet Województwa Śląskiego, Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach, Teatr Korez, Fundacja Przestrzenie Dialogu oraz Gazeta Wyborcza.

W kontekście tematu debaty Adam Bodnar wyjaśnił znaczenie obywatelstwa: to udział we wspólnocie politycznej. Obywatelstwo jest prawem działaniem. Można sięgnąć do art. 33 Konstytucji RP, który przyznaje równe prawa kobietom i mężczyznom i także w tym kontekście można zastanowić się nad pytaniem debaty. Nie można jednak tego utożsamiać z równością wobec prawa.

Temat praw kobiet, zdaniem RPO, został niepotrzebnie sprowadzony do ideologii gender, a tymczasem są to sprawy życia codziennego, przemocy domowej, niealimentacji, dyskryminacji w miejscu pracy, czy praw reprodukcyjnych (choć te wkraczają również w sferę praw mężczyzn). 

Opłata miejscowa w Zakopanem. Rzecznik wnosi o uchylenie uchwały Rady Miasta. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego

Data: 2016-10-25

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi poprosiła Rzecznika o przyłączenie się do sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. Dotyczy ona uchwały Rady Miasta w Zakopanem określającej Zakopane jako miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.

Głównym zarzutem skarżących jest brak podstawy prawnej do podjęcia uchwały przez Radę Miasta z powodu przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza.

Prawo polskie pozwala bowiem pobierać opłatę miejscową tylko w tych miejscowościach, które znajdują się w strefach, gdzie nie zanotowano przekroczenia normatywnych poziomów stężeń niektórych substancji w powietrzu.

Zakopane jest w strefie małopolskiej, gdzie odnotowano takie przekroczenie (nota bene w samym Zakopanem zanotowano przekroczenia normatywnych poziomów stężeń niektórych substancji w powietrzu).

Dokonywanie oceny jakości powietrza w strefach z punktu widzenia opłaty miejscowej ma ten skutek, że to nie dana miejscowość, lecz właśnie strefa, na terenie której jest ona położona, musi spełniać wymogi dotyczące zachowania dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Fundacja w tej sprawie wspiera, jako uczestnik postępowania, skarżącego (osobę indywidualną).

 

Miasto Zakopane wniosło o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny przepisów umożliwiających wprowadzenie opłaty miejscowej.

Dlatego w sprawie III SA/Kr 535/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny.

 

Dworzec PKP utrudnia poruszanie się na wózku, z wózkiem i z bagażem. Rzecznik podejmuje sprawę podjazdów na dworcu kolejowym w Kielcach

Data: 2016-10-24

Na dworcu PKP w Kielcach nie ma wystarczającej liczby podjazdów dla wózków. Sprawę na podstawie publikacji prasowej podjęło do prowadzenia z urzędu Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach (BPK.815.2.2016).

Dworzec PKP, o którym mowa, został niedawno częściowo wyremontowany – zostały zamontowane specjalne podjazdy umożliwiające i ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, opiekunom  z wózkami oraz osobom starszym.

Niestety takie podjazdy zostały zamontowane tylko na krańcach podziemnego tunelu. Osoby, które mają problemy z poruszaniem, nie są w stanie bez pomocy dostać się na perony.

Jak wynika z publikacji, PKP tłumaczy, że budowa zjazdów na zejściach z peronów wymagałaby opracowania dokumentacji projektowej. Wśród planowanych prac modernizacyjnych jest budowa wind w przejściu. Brakuje jednak jeszcze konkretnym harmonogram prac.

Niedopuszczalne jest, aby osoby, które nie mogą się poruszać samodzielnie, były dodatkowo narażone na brak możliwości korzystania z usług komunikacji publicznej. Możliwości te są ograniczane poprzez brak podjazdów czy wind. Mieszkańcy Kielc skarżą się, że codziennie można być świadkiem przykrej sytuacji, w której matka z trudem wciąga na peron wózek z małym dzieckiem albo starszy człowiek ledwo radzi sobie z wniesieniem walizki.

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zwróciło się o udzielenie wyjaśnień do PKP SA z apelem o znalezienie optymalnego rozwiązania dla pasażerów i o  likwidację utrudnień.
 

Blokady samochodowe zakładane przez prywatne firmy. Czy są one legalne? Rzecznik bada sprawę.

Data: 2016-10-24

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach prowadzi sprawę (BPK 501.2.2016) dotyczącą zakładania blokad na samochody przez prywatną firmę X.

Na jednym z osiedli w K. prywatna firma, która miała dbać o ład i porządek na osiedlu (w tym na parkingach), wielokrotnie zakładała blokady na samochody np. klientów firm i sklepów a następnie żądała, by udowodnili, że istotnie mieli do załatwienia w owych firmach swoje sprawy

A jeśli takich dokumentów klient/dostawca nie miał, to za zdjęcie blokady musiał zapłacić 150 zł. Do tego pomimo okazania paragonów czy wymaganych dokumentów pracownicy firmy X odmawiali zdjęcia blokady, a jeśli się udało, trwało to nawet półtorej godziny. Policja interweniowała kilkukrotnie a wpłynęło ponad 200 zgłoszeń dotyczących nielegalnego blokowania aut na tym osiedlu.

Policja, opierając się o opinię Komendy Głównej Policji, twierdzi, że właściciel terenu prywatnego (np. spółdzielnia mieszkaniowa) ma prawo do własnego oznakowania terenu oraz stwierdzenia, kto i na jakich zasadach może parkować, jednak nie ma prawa blokować samochodu.

Przedstawiciele firmy X uważają, że działają legalnie.

Według Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach takie działania są niedopuszczalne, dlatego Rzecznik wyjaśnia sprawę, w tym skontroluje firmę X przez Urząd Kontroli Skarbowej i rozpoczął współpracę z Komendą Wojewódzką Policji.

II Bieg Białej Wstążki w Katowicach współorganizowany przez RPO. Znamy zwycięzców

Data: 2016-10-22


II Bieg Białej Wstążki zakończony. Dystans 2,5 km jako pierwszy pokonał Marek Holda. Na 5 km najlepszy był Mateusz Kajda. Na wózku 5 km pokonał Aleksander Suseł. Najmłodsza uczestniczka zawodów to Ola Belza. Najstarszym biegaczem był Edward Kurek. 

Bieg odbył się 22 października. Organizatorami byli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Hasłem biegu był sprzeciw wobec przemocy wobec osób starszychi. Bieg odbywał się w związku z obchodami Wojewódzkiego Tygodnia Seniora.

Wojewódzki Tydzień Seniora to cykl konferencji senioralnych do 18 a 22 października w czterech subregionach województwa śląskiego, podczas których dyskutujemy o bezpieczeństwie seniorów.

Uczestniczyć w biegu mógł każdy bez względu na wiek! Aby przebiec dystans 2,5 lub 5km (do wyboru) wystarczyło się zarejestrować: w Biurze Zawodów działającym w Parku Śląskim w Chorzowie 22 października 2016 r. od godziny 8:30 do godziny 10:40 lub za pośrednictwem internetu: http://personalbest.pl/pl/oferta/elektroniczny-pomiar-czasu/kalendarz-im... lub http://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/251

Z kolei Wojewódzki Tydzień Seniora jeszcze dziś 20.10 - Częstochowa, 21.10 - Rybnik, a 22.10, a podsumowanie w Parku Śląskim Bieg Przeciwko Przemocy Wobec Seniorów.

Więcej informacji na temat biegu:

 

 

Czy w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonym przez siostry zakonne, rzeczywiście stosowano przemoc? Rzecznik wyjaśnia sprawę na miejscu.

Data: 2016-10-18

Po lekturze artykułu pt. „Prokurator: podejrzewamy, że u sióstr maltretowano dzieci”, zamieszczonej na portalu informacyjnym gazetagrakowska.pl, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę (BPK.518.3.2016.MKl) dotyczącą aktów przemocy, do jakich w ostatnim czasie miało dochodzić w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonym przez siostry zakonne w B. T.

Rzecznik zapytał najpierw Prokuraturę Okręgową w N.S., na jakim etapie jest śledztwo prowadzone w tej sprawie. Prokuratura poinformowała, że nadzoruje prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Z. śledztwo w sprawie psychicznego i fizycznego znęcania się ze szczególnym okrucieństwem przez pracowników nad wychowankami wyżej wskazanego Domu Pomocy Społecznej, tj. o przestępstwo z art. 207 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 2016 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553). Śledztwo w przedmiotowej sprawie zostało zaś wszczęte w dniu 30 kwietnia 2016 r. i nadal znajduje się w fazie in rem (w sprawie-przyp.red.), przy czym postanowieniem z dnia 18 lipca 2016 r. zostało ono przedłużone do 31 października 2016 r.

27 września 2016 r. do Domu Pomocy Społecznej w B.T. pojechali pracownicy Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, aby zbadać sprawę na miejscu. Rozmawiali oni z siostrami zakonnymi zastępującymi nieobecnego dyrektora, obejrzeli teren placówki oraz niektórych pomieszczeń mieszkalnych: łaźni, sanitariatów, pokoi mieszkańców, świetlic, sali terapii zajęciowej oraz porozmawiali indywidualnie z wszystkimi mieszkańcami, którym stan zdrowia na to pozwalał, a także z losowo wybranymi pracownikami placówki. Po wizycie pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowali zakonnice zastępujące dyrektora placówki o poczynionych przez nich ustaleniach, a następnie wysłuchali ich uwag i wyjaśnień.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w większości pozytywnie wypowiadali się na temat sposobu traktowania ich przez personel – zarówno świecki, jak i zakonny, co zdają się potwierdzać również wnioski powzięte przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich  na podstawie ich własnych obserwacji. Z wyjątkiem jednego przypadku przedstawiciele RPO nie odebrali od mieszkańców uwag krytycznych zarówno w materii traktowania, jak i dyscyplinowania, kontaktów ze światem zewnętrznym czy też warunków bytowych.

Natomiast personel uważał, iż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa mogło zostać złożone przez byłą pracownicę ośrodka, która w ten sposób miała chcieć zemścić się na dyrekcji Domu Pomocy Społecznej.

Zakonnice zastępujące dyrektora wskazały, że nieprawdą jest przedstawiony w artykule inicjującym niniejsze badanie sprawy fakt, iż wcześniej w Domu Pomocy Społecznej nie były zatrudniane osoby świeckie, których zatrudnienie miało doprowadzić do uwidocznienia zjawiska znęcania się nad mieszkańcami. Podkreśliły również, że dotychczas nie było żadnych skarg ani zastrzeżeń w stosunku do personelu placówki. Podjęły one dodatkowe działania mające na celu przeciwdziałanie ewentualnemu wystąpieniu przypadków przemocy. Utworzono zespoły opiekuńcze, koordynowane przez siostry zakonne, z których każda jest osobiście odpowiedzialna za informowanie dyrektora o wystąpieniu ewentualnych negatywnych zachowań personelu w stosunku do mieszkańców.

Poza tym, pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uzyskali także informację, że były dyrektor przestał pełnić swą funkcję na własne życzenie, z powodu medialnej wrzawy wokół placówki. Od maja do sierpnia 2016 r. funkcję tę sprawował dyrektor tymczasowy, a obecny dyrektor został powołany we wrześniu br. Pojawiły się również głosy świadczące o braku systemu wsparcia pracowników Domu Pomocy Społecznej, a także o niewielkiej liczbie szkoleń. Natomiast w trakcie ograniczonego ze względów czasowych oglądu placówki nie odnotowano uwag krytycznych. 

Rzecznik będzie nadal monitorował sprawę.

Czy uda się pomóc starszemu mężczyźnie i jego synowi przebywającym w Zakładzie Karnym? Rzecznik bada warunki odbywania kary przez osadzonych 75+

Data: 2016-10-17

Osadzony 75+ wymagał pomocy podstawowych sprawach. Przede wszystkim chciał uzyskać aparat słuchowy.

Dyrektor ZK, w którym przebywają mężczyzna wraz z synem, poinformował Rzecznika (BPK.517.54.2016), że skazany przebywa obecnie w oddziale III w celi mieszkalnej (izbie chorych) położonej w bezpośrednim sąsiedztwie ambulatorium. Syn skazanego również odbywa karę w tym samym oddziale mieszkalnym dzięki czemu może pomagać w opiece nad schorowanym ojcem.

Skazany jest na bieżąco konsultowany przez psychologa jednostki oraz ma on możliwość każdorazowo zgłaszania się na rozmowy celem uzyskania niezbędnej pomocy. W trakcie tych rozmów osadzony jest wspierany pod kątem przedstawienia oraz wpojenia mu wartości rodziny a także korzyści wynikających z udzielania pomocy i opieki innym osobom, w tym członkom rodziny.

Ponadto jednostka w ramach programu resocjalizacji zorganizowała w miesiącu sierpniu kurs „Opiekun Osób Starszych i Niepełnosprawnych”, który ukończyło pięciu osadzonych. Skazani ci zostali przeszkoleni z postępowania w przypadku choroby - higiena chorego, zabiegów pielęgnacyjnych, postępowania w przypadku schorzeń poszczególnych układów człowieka, starości jako etapu rozwoju. Wszyscy, którzy ukończyli kurs są zatrudnieni w tutejszej jednostce i przebywają w oddziałach, gdzie odbywają karę osadzeni starsi i niepełnosprawni m.in. w oddziale gdzie przebywa osadzony. Są oni wykorzystywani do codziennej pomocy w opiece nad tymi skazanymi.

Ponadto z odpowiedzi syna osadzonego wynika, że wystąpił ono przydzielenie aparatu słuchowego do Zakładu. Jest on obecnie zatrudniony i pobiera z tego tytułu wynagrodzenie.

Rzecznik zakończył prowadzenie sprawy.

Dyskryminacja rodziny romskiej

Data: 2016-10-13

Mieszkańcy wsi Kamionna nie chcą, aby w ich wsi zamieszkała rodzina romska. Limanowscy Romowie odebrali to jako dyskryminację na tle etnicznym. Rzecznik podjął kolejną sprawę po publikacji prasowej w Gazecie Krakowskiej.

Odmowa udzielenia ślubu osobie, która nie jest już ubezwłasnowolniona. Rzecznik wyjaśnia przyczyny

Data: 2016-10-12

Chodziło o odmowę udzielenia ślubu przez Naczelnika Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach. O sprawie pisał fakt24.pl w artykule z 1 października pt. „Kierownik USC nie chce dać ślubu. Kuriozalny powód.”

Z artykułu wynika, że Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach miał wątpliwości, czy małżeństwo może zostać zawarte, ponieważ przyszła panna młoda była w przeszłości ubezwłasnowolniona, dlatego też zwrócił się o rozstrzygnięcie w tej sprawie do sądu. Problem jednak w tym, że w lipcu 2016r. Sąd Okręgowy w Kielcach orzekł zniesienie ubezwłasnowolnienia w stosunku do tej osoby, co oznacza, że odzyskała ona pełnię praw, a więc pełną zdolność do czynności prawnych. Naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach wystąpił jednak do sądu o dodatkowe potwierdzenie, że jej stan zdrowia nie może stanowić okoliczności wyłączającej zawarcie małżeństwa.    

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, w szczególności zaś o podanie powodów odmowy udzielenia ślubu wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, uzasadniającej podjętą przez niego decyzję.

 

Podjazdy w budynkach powinny umożliwiać bezpieczny zjazd wózkiem inwalidzkim

Data: 2016-10-04

W jednym z budynków na osiedlu w Zawierciu nie ma podjazdu do bezpiecznego zjazd wózkiem inwalidzkim. Zainstalowane są jedynie szyny na schodach prowadzących do klatki schodowej. Kąt ich nachylenia oraz rozstawienie uniemożliwiają korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. Pisała o tym lokalna prasa. Rzecznik podjął sprawę.

W budynku mieszka kilka starszych osób, w tym małżeństwo państwa G., przy czym 83 letni mieszkaniec porusza się wyłącznie na wózku i co drugi dzień dowożony jest na dializy. Jego jedynym opiekunem jest żona (80 l). Państwo G. uzyskali informację, że przebudowa podjazdu jest możliwa wyłącznie w razie uzyskania dotacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a Spółdzielnia pokrywa jedynie 20 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej. Wniosek złożony w 2015 r. nie został zrealizowany z uwagi na wyczerpanie środków finansowych, konieczne jest złożenie kolejnego wniosku w 2016 r.

W związku ze skierowanym zapytaniem Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej zapewnił, że do końca roku sporządzony zostanie projekt przebudowy podjazdu, a koszty pokryje Spółdzielnia. Poinformował również, że porozumiał się w PCPR odnośnie przeznaczenia środków PFRON na budowę odpowiedniego podjazdu w ramach likwidacji barier architektonicznych i technicznych. Z wyjaśnień przekazanych przez Dyrektora PCPR wynika natomiast, że z uwagi na bardzo niski limit środków nie jest w stanie zagwarantować, iż przekaże wymaganą kwotę, albowiem priorytet mają wnioski składane przez osoby uczące się i aktywne zawodowo. W związku z tymi wyjaśnieniami  Rzecznik powziął wątpliwości, czy przyjęte kryterium nie nosi cech dyskryminacji ze względu na wiek. W odpowiedzi na ten zarzut, Dyrektor PCPR wyjaśnił, że kryterium wieku w roku 2015 stanowiło zaledwie 10% wagi w ogólnej ocenie wniosków o dofinansowanie likwidacji barter architektonicznych. Ustalając zasady rozpatrywania wniosków należy mieć na uwadze, że wsparcie winno być kierowane w pierwszej kolejności w stronę osób niepełnosprawnych mających największe ograniczenia funkcjonalne przy jednoczesnym określeniu wymiernych efektów zgodnie z duchem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zasady celowości i efektywności również w zakresie dysponowania środkami publicznymi. Przyjęte kryteria zostały ponadto skonsultowane z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor poinformował ponadto, że wniosek będący przedmiotem postępowania Rzecznika został wypełniony i zaktualizowany z pomocą pracowników PCPR, a z uwagi na zwiększenie przez Radę Powiatu Zawierciańskiego limitu środków PFRON na realizację zadania likwidacji barier architektonicznych zwiększona została liczba osób niepełnosprawnych, których wnioski będą realizowane w 2016 roku. Wśród wniosków, które będą realizowane w 2016r. znajduje się wniosek starszego mieszkańca.

Z informacji przekazanej przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” wynika natomiast, że w dniu 2.11.2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zawarła umowę na wykonanie projektu technicznego podjazdu do budynku, w którym zamieszkują państwo G. wraz z kosztorysem inwestorskim z terminem wykonania na koniec roku 2015 r. Spółdzielnia zadeklarowała również, że pokryje koszty związane z wykonaniem ww. projektu. Pismem z dnia 6 października 2016 r. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” w Zawierciu poinformował o zakończeniu realizacji inwestycji – budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Paderewskiego 2 w Zawierciu.

 

Obłożnie chory czekał godzinę na mrozie, aż pogotowie dostarczy płachty, na której miał zostać wniesiony do karetki. Doprowadziło to do pogorszenia stanu zdrowia. Po trzech dniach mężczyzna zmarł. Rzecznik bada sprawę

Data: 2016-10-03

Sprawa została podjęta z urzędu na podstawie publikacji prasowej w internetowym wydaniu „Faktu” (www.fakt.pl/slask) 20 stycznia 2016 r. pt. „Czekał na mrozie na przyjazd karetki. Zmarł”. Na początku stycznia 2016 r. pacjent został przetransportowany ze Szpitala Miejskiego w S. Śl. do domu lecz z powodu braku specjalnej płachty w karetce, nie mógł zostać wniesiony do mieszkania.

Jak ustalił Rzecznik, że transport pacjenta wykonywała firma zewnętrzna. Pacjent w ogrzewanej karetce przebywał ok. godziny, a oczekiwanie wynikało z konieczności wezwania drugiego zespołu do pokonania nieprzewidzianych barier architektonicznych, co wymagało zastosowania specjalnych noszy pachtowych (obsługiwanych przez 4 sanitariuszy). Sprzętu takiego nie było w pierwszej karetce. Dyrektor NZOZ M-M. w K. zapewnił, że transport został zrealizowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i szacunkiem dla chorego. Oświadczył, że ambulanse wykorzystywane do transportu sanitarnego bez opieki medycznej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia pojazdów tego rodzaju (nosze zasadnicze, apteczka, źródło tlenu itd.). Większość ambulansów (lecz nie wszystkie) jest wyposażona w nosze pachtowe do których obsługi potrzeba większej ilości sanitariuszy.

20 lipca 2016 r. RPO skierował wystąpienie do p.o. Prezesa NFZ o dokładniejsze uregulowanie kwestii dotyczących wyposażenia medycznego środka transportu w określonych w Zarządzeniu Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne (zmienionego Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 18/2010DSM z dnia 7 kwietnia 2010 r.). Zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w zarządzenia, pkt 5 wskazano wymagania dotyczące wyposażenia medycznego środka transportu zgodnie z polską normą PN-EN 1789:2008 „pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe”. Pozycja 5.1. określa, wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta. Zgodnie z pozycją 5.1.5. tabeli załącznika, dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego oraz wodnego zespołu ratownictwa medycznego ilość minimalna to 1 płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia.Zwrócono uwagę, że normatywy w/w Zarządzenia Prezesa NFZ, nie określają wprost tego rodzaju wyposażenia, służącego do przemieszczania pacjenta (płachta) dla ambulansu przewozowego w transporcie sanitarnym (nie objętych pozycją „ratownictwo medyczne”).

Dlaczego mój lek na nadciśnienie sprzedawany jest w opakowaniu z napisami po bułgarsku?

Data: 2016-09-26

Rzecznik wyjaśnił sprawę w Ministerstwie Zdrowia: w aptekach zabrakło tego lekarstwa i – żeby pacjenci nie mieli przerwy w leczeniu – Polska sprowadziła pewną partię leku z opakowaniem bułgarskim

20 tys. opakowań leku na nadciśnienie Isoptin SR 120 mg z Bułgarii i żadnej informacji w języku polskim – Rzecznik wyjaśnił (BPK.7013.1.2016) sprawę po internetowej publikacji „Gazety Wyborczej” „Pacjent leczący nadciśnienie musi znać…bułgarski. Dlaczego?”.

Już w lutym i kwietniu Rzecznik pytał Ministerstwo Zdrowia, dlaczego Minister Zdrowia zgodził się na sprowadzenie tego leku z Bułgarii. Departament Polityki Lekowej i Farmacji nie odpowiedział, więc Rzecznik 10 sierpnia 2016 r. napisał też do Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia.

23 września 2016 r. Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia poinformował Rzecznika, że produkt leczniczy Isoptin SR 120 mg sprowadzony z Bułgarii został dopuszczony do obrotu na czas określony w związku z informacją od producenta oraz potwierdzoną przez lekarzy i pacjentów, że zabrakło zabrakło tego leku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby pacjenci mogli dalej się leczyć, Minister Zdrowia doprowadził do czasowego dopuszczenia takiej ilości leku, która pozwoli zabezpieczyć potrzeby rynku. Zgodnie bowiem z przepisem art. 4 ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. „Minister właściwy do spraw zdrowia (…) może w przypadku klęski żywiołowej bądź też innego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi (…) dopuścić do obrotu na czas określony produkty lecznicze nieposiadające pozwolenia”.

Jednocześnie Departament Polityki Lekowej i Farmacji zaznaczył, że podmiot, który otrzymał zgodę umożliwiającą wprowadzenie produktu do obrotu na terytorium RP, poprosił wszystkich klientów hurtowych, którzy zakupili produkt leczniczy Isoptin SR 120 mg w opakowaniu w języku bułgarskim o poinformowanie odbiorców o dostępności ulotki dla pacjenta w języku polskim pod adresem: http://www.abbott.pl/pl/dzialy/established-farmaceuticals.
 

Problem osób wynajmujących mieszkania od szpitala

Data: 2016-09-07

Jesteśmy w dramatycznej sytuacji – piszą mieszkańcy budynku, którego właściciel – Publiczny Szpital Kliniczny - od 3 lat próbuje zmusić ich do opuszczenia lokali, za które płacą. Straszy przy tym odcięciem wody i prądu. Rzecznik interweniuje (BPK.7214.3.2016).

Budynek był wcześniej hotelem dla pielęgniarek i lekarzy. Następnie został on przeznaczony dla osób prywatnych pod wynajem lokali mieszkalnych. Przez cały okres przebywania w lokalach nie została zawarta z mieszkańcami umowa pisemna.

Możliwość zamieszkania opierała się jedynie na umowie ustnej, którą szpital w swoim piśmie nazwał umową podobną do hotelowej. Co więcej, szpital zezwalał mieszkańcom na remonty w lokalach, tym samym dając nadzieję na przyszłą możliwość wykupu.

Działania podejmowane przez właściciela nieruchomości (szpital) były stopniowe. Początkowo podniesiono lokatorom czynsz, a już w następnym miesiącu wezwano ich do opuszczenia lokali. Szpital uzasadnia swoją decyzję wysokim kosztem utrzymania oraz brakiem funduszy na przeprowadzenie niezbędnych remontów. Podnoszony jest także argument, że tego typu działalność nie jest głównym celem statutowym szpitala, w przeciwieństwie do ratowania zdrowia i życia – na co przeznaczane są finanse szpitalne.

Pełnomocnik Terenowy RPO wystosował pismo do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego celem udzielenia informacji w zakresie działań podejmowanych w tej materii. Zasugerował także możliwość podjęcia innych działań, niżeli wyłączenie nieruchomości z użytku. Pismo zostało także przekazane do wiadomości Urzędu Miasta oraz Rektora Uniwersytetu. Obecnie Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO oczekuje na odpowiedź.

Kara za nielegalny pobór energii

Data: 2016-09-05

2590,77 zł z odsetkami od 2012 roku za nielegalny pobór energii – tyle musi zapłacić mieszkaniec B. Rzecznik nie może wnieść w jego sprawie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, bo według przepisów jest ona niedopuszczalna.

Czy jednak odbiorca energii, który nie ma realnego wpływu na zabezpieczenie układu pomiarowo-rozliczeniowego przed uszkodzeniem, musi być karany finansowo w każdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia takiego układu? – zastanawia się Rzecznik.

Minister Gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki poinformował Rzecznika, że aktualnie obowiązujące przepisy w dostatecznym stopniu równoważą zarówno interesy odbiorców, jak i dostawców energii i paliw.

Działania podejmowane dotychczas przez Rzecznika Praw Obywatelskich, aby szkodliwe dla obywateli przepisy zostały zmienione, były bezskuteczne.

Rzecznik nie może samodzielnie proponować zmiany obowiązujących przepisów prawa w omawianym zakresie. Natomiast przysługujące Rzecznikowi środki polegające na formułowaniu wniosków i uwag co do obowiązującego prawa w tej sprawie nie dały oczekiwanego rezultatu (BPK.510.67.2015).

Aplikacja na komórki „Jestem Blisko” a ochrona danych osobowych

Data: 2016-09-05

Czy Aplikacja „Jestem Blisko”, która alarmowałaby osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, że gdzieś w pobliżu chory człowiek potrzebuje pomocy, w sposób właściwy chroni dane osobowe?

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zajął się sprawą po pytaniu obywatela.

Aplikacja jest przeznaczona jest na telefony komórkowe. Założenie jest takie, że w przypadku wystąpienia zagrożenia życia – nagłego zatrzymania krążenia – dawałby sygnał osobie z odpowiednimi kwalifikacjami, iż w odległości do kilometra wystąpiła taka sytuacja. Chory miałby większą szansę na pomoc zanim dojedzie do niego karetka pogotowia. Jednakże każdy podmiot, z którym konsultowany był projekt, wskazywał na ten sam problem – jakkolwiek szlachetna nie byłaby idea, aplikacja wyraźnie narusza prawo do ochrony danych osobowych.

Pełnomocnik Terenowy RPO także dostrzegł ów problem i zwrócił się z pytaniami do specjalistów w MSWiA i w resorcie zdrowia: wystosował pismo zarówno do Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i do Dyrektora Departamentu do Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia.

Niestety obie odpowiedzi jedynie potwierdziły wątpliwości Pełnomocnika Terenowego RPO - wysyłanie sygnałów przez dyspozytora w inny sposób niż określony ustawowo (ustawa z dnia 22 listopada 2013 roku o systemie powiadamiania ratunkowego – Dz.U. 2013 poz. 1635 z późn. zm.) jest w obecnym systemie prawnym niemożliwe.

Po otrzymaniu wyżej opisanych odpowiedzi, Interesant został powiadomiony o efekcie działań BPT RPO. (BPK.520.2.2015 MP)

Rzecznik sprawdza, czy funkcjonariusze policji dopełnili swoich obowiązków w sprawie założenia Niebieskiej Karty

Data: 2016-08-16

Pani Bożena dwukrotnie starała się o założenie mężowi (z którym była w trakcie rozwodu) Niebieskiej Karty. Uzasadniała, że małżonek znęca się nad nią psychicznie. Policja nie przyjęła wniosków wyjaśniając, że nie odnotowano interwencji domowych, potwierdzających złą sytuację w rodzinie Pani Bożeny.

Po upływie trzech miesięcy od czasu wizyty w Komendzie Policji w Katowicach kobieta dowiedziała się, że procedura „Niebieskiej Karty” została wszczęta wobec niej. Mąż złożył w Prokuraturze Rejonowej w Katowicach ustne zawiadomienie o przestępstwie znęcania się nad nim i dziećmi. Wraz z dziećmi wyprowadził się z domu.

Pełnomocnik Rzecznika w Katowicach postanowił zgłębić problem po publikacji materiału prasowego.

Zapoznał się z treścią skargi, jaką Pani K. skierowała do Komendanta Policji w Katowicach. Kobieta wskazała na nieprawidłowości, do jakich jej zdaniem doszło, kiedy starała się podjęcie działań wobec męża. Poinformowała też o jego osobistych kontaktach z policją, co mogło - według niej - mieć wpływ na postępowanie policjantów w sprawie.

Pełnomocnik zwrócił się do Komendanta Głównego Policji w Katowicach z prośbą o przedstawienie szczegółów dotyczących opisanej sytuacji.

Komendant wyjaśnił, że fakt złożenia przez męża pani Bożeny zawiadomienia w prokuraturze stanowił uzasadnione podejrzenie, że w rodzinie państwa M. dochodzi do przemocy. W takim przypadku funkcjonariusz miał obowiązek wdrożyć procedurę „Niebieskiej Karty”. Ponadto w toku przedmiotowego postępowania nie potwierdzono, aby funkcjonariusze policji związani z tą sprawą  utrzymywali jakiekolwiek prywatne stosunki z mężem skarżącej lub dokonywali dla niego jakichkolwiek ustaleń.

Pełnomocnik przyjął wyjaśnienia Komendanta Policji w Katowicach za wystarczające i zakończył badanie sprawy.

Rzecznik interesuje się sytuacją starszego mężczyzny

Data: 2016-08-10

Z informacji prasowych wynikało, że mieszkaniec B. żyje w bardzo trudnych warunkach lokalowych i utrzymuje się z niskiego świadczenia emerytalnego. Pełnomocnik Rzecznika w Katowicach postanowił wyjaśniał sytuację samotnego, 83-letniego mężczyzny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w B.

Okazało się, że pracownik socjalny systematycznie sprawdza, w jaki sposób funkcjonuje starszy człowiek. Jest też w stałym kontakcie z wolontariuszami pomagającymi mężczyźnie. Starszy mężczyzna jest osobą samodzielną ruchowo, utrzymuje porządek w mieszkaniu, opiekuje się zwierzętami. Pobiera świadczenie emerytalne i dodatek pielęgnacyjny.

Ośrodek zaproponował mieszkańcowi gminy wsparcie w formie: pobytu i posiłków w Dziennym Domu Pomocy, usług opiekuńczych, umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej, pomocy finansowej. Pan J. zgodził się na otrzymywanie posiłków i ich dostawę do swojego domu. Nie ponosi w związku z tym żadnych opłat. Urząd przyznał mu też specjalny zasiłek celowy w wysokości 150 zł na zakup drewna. Ponadto miejscowi społecznicy i przedsiębiorcy zaangażowali się w pomoc dla Pana J. - wstawili nowe okna i zamontowali piec do ogrzewania mieszkania.

W artykule podano też, że w  mieszkaniu mężczyzny została odcięta energia elektryczna. Jak się okazało energię ponownie podłączono – dzięki interwencji miejscowej fundacji na rzecz zwierząt. Fundacja dostarcza również żywność dla podopiecznych Pana J.
 

 

Dlaczego Poczta Polska żąda ode mnie zapłaty zaległego abonamentu po wyrejestrowaniu odbiornika?

Data: 2016-08-09

Pyta o to mieszkaniec Górnego  Śląska. Bezskutecznie pisał on do Poczty Polskiej SA z prośbą o wyjaśnienie sprawy i wskazanie podstawy prawnej żądania opłat pomimo, że jego rodzina nie ma odbiornika.

Rzecznik ustalił (BPW.7220.9.2015), że Poczta przekazała w tej sprawie do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy w celu wyegzekwowania należności. Po interwencji Rzecznika Poczta potwierdziła, że skarżący faktycznie wyrejestrował odbiorniki i przyznała, że postępowanie egzekucyjne było bezzasadne. Dlatego Poczta Polska poprosiła Naczelnika Urzędu Skarbowego o umorzenie postępowania egzekucyjnego i zobowiązała się do zwrotu wyegzekwowanych należności.

Kasacja w sprawie niesolidnego kontrahenta

Data: 2016-08-08

Pokrzywdzona spółka kwestionuje umorzenie postępowania karnego.

Według spółki przez zachowanie kontrahenta handlowego straciła ona kilkadziesiąt tysięcy złotych, a kontrahent, zawierając umowę, nie zamierzał jej zapłacić ze względu na złą kondycję finansową swojej firmy. Rzecznik skierował do Sądu Najwyższego kasację w tej sprawie. Zdaniem Rzecznika, sąd umarzając dochodzenie, w uzasadnieniu odniósł się do innego postępowania przygotowawczego.

Uzasadnienie sądu nie zawiera w ogóle odniesienia do zarzutów z zażalenia pełnomocnika pokrzywdzonej spółki. Twierdzi ona, że sąd nierzetelnie przeprowadził postępowanie dowodowe. (BPK.511.99.2015)

Interwencja Policji w szpitalu. Użycie broni palnej. Śmierć pacjenta.

Data: 2016-08-02

Policja została wezwana do agresywnego pacjenta szpitala w R. Ś. Mężczyzna stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa innych pacjentów. Miał też przy sobie noże, którymi zaatakował funkcjonariuszy. W odpowiedzi na atak policjanci użyli gazu łzawiącego i pałki policyjnej. Nie zapobiegło to dalszym agresywnym zachowaniom pacjenta. W rezultacie mężczyzna został postrzelony i w wyniku obrażeń zmarł na stole operacyjnym.

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach podjął się przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie tej interwencji.

Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji prowadziła Prokuratura Rejonowa w G., następnie Prokuratura Okręgowa w G., która umorzyła śledztwo. Uzasadniono, że czyn policjantów nie zawierał znamion czynu zabronionego, a policjanci nie przekroczyli swoich uprawnień. Decyzja ta została zaskarżona przez pełnomocnika pokrzywdzonych, czyli członków rodziny zmarłego. Sąd Rejonowy w R. Ś. nie uwzględnił zażalenia i utrzymał w mocy decyzję prokuratora.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Pełnomocnik RPO w Katowicach zakończył wyjaśnianie tej sprawy.

Pełnomocnik Terenowy RPO wyjaśnia procedurę postępowania wobec pacjentki z podejrzeniem choroby zakaźnej

Data: 2016-07-29

7 lipca 2016 roku Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zwrócił się z wystąpieniem do Wojewody Małopolskiego w celu wyjaśnienia sytuacji opisanej w artykule pt. „Procedury zawiodły. Chora na malarię była wożona od szpitala do szpitala” opublikowanego w dniu 27 czerwca 2016 roku na portalu Onet.pl.

Sprawa, w związku z którą podjęto wystąpienie miała miejsce w Krakowie w połowie czerwca tego roku. Kobieta z podejrzeniem choroby zakaźnej wezwała karetkę, ponieważ miała bardzo wysoką gorączkę. Pomimo informacji, że niedawno wróciła z Konga oraz konsultacji dyspozytora z lekarzem ze szpitala, w którym znajduje się oddział chorób zakaźnych, karetka wraz z chorą została wysłana na SOR. Co istotne, w szpitalu do którego przekierował chorą dyspozytor nie ma specjalisty od chorób zakaźnych.

Po przyjęciu na oddział ratunkowy kobieta czekała w kolejce wraz z innymi pacjentami. Do tego momentu nie podjęto żadnych działań przewidzianych w ustawie z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym w związku z pacjentami, u których podejrzewa się chorobę zakaźną. Dopiero po zbadaniu kobiety przez lekarza uruchomione zostały specjalne procedury (udostępnienie specjalnej komory BIO-BAG, kombinezonów dla chorej i dla ratowników, czy  też namiotu dekontaminacyjnego).

W związku z tą sprawą Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach w piśmie do Wojewody Małopolskiego prosił o udzielenie wyjaśnienie, w szczególności z uwagi na konieczność właściwego zabezpieczenia medycznego i bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańcom Krakowa oraz uczestnikom Światowych Dni Młodzieży. Obecnie Biuro oczekuje na odpowiedź Wojewody.

Mam już 75 lat, a ścigają mnie za niepłacenie za abonament RTV

Data: 2016-07-27

Jestem osobą starszą, w 2008 roku powiedziałem na poczcie, że chcę wyrejestrować odbiornik radiowo-telewizyjny. Myślałem, że to wystarczy. Jednak poczta domaga się pieniędzy za 8 lat zaległego abonamentu. Czy Rzecznik może mi pomóc? – pyta mieszkaniec Górnego Śląska.

W 2016 roku Poczta Polska przysłała mężczyźnie upomnienie i zażądała, aby uregulował opłaty za 8 lat wstecz. Mężczyzna próbował bezskutecznie negocjować z pocztą. Jego zdaniem, jako osoba powyżej 75 roku życia mógł on wyrejestrować odbiornik według ówczesnych przepisów. I tak też zrobił, tyle że ustnie, jednak pracownica poczty nie wyprowadziła go z błędu. Nie powiedziała, że trzeba to zrobić na odpowiednim formularzu.

Rzecznik postanowił przyjrzeć się sprawie. Rzecznik musi wyjaśnić w Poczcie Polskiej wszystkie okoliczności i dowiedzieć się więcej o postępowaniu egzekucyjnym wobec mieszkańca Górnego Śląska. Był on przecież dwukrotnie informowany o możliwości i trybie umorzenia zaległości.

Liczba spraw dotyczących egzekucji abonamentu radiowo – telewizyjnego stale rośnie. W każdej z nich Rzecznik, opisuje swoje dotychczasowe działania na rzecz abonentów i ocenia, czy może pomóc indywidualnie.

Rzecznik bada nieprawidłowości w szpitalach odmawiających przyjęcia rannego mężczyzny

Data: 2016-07-22

21 listopada 2015r. w godzinach wieczornych dyspozytor pogotowia ratunkowego w Zabrzu odebrał zgłoszenie o mężczyźnie z wbitym w brzuch nożem. Do rannego została wysłana karetka. Jak się okazało mężczyzna dokonał samookaleczenia, konieczne było przeprowadzenie interwencji chirurgicznej, zatem dyspozytor sięgnął do wojewódzkiego „Wykazu Oddziałów Pierwszego Wyboru” - listy placówek medycznych, do których karetki mają zawozić pacjentów, w zależności od tego na jaką dolegliwość on cierpi.

Zgodnie z tym spisem przypadki wymagające interwencji chirurgicznej w Zabrzu powinny być w pierwszej kolejności kierowane do Szpitala Specjalistycznego, gdzie działa Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej, którym kieruje wojewódzki konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej. Jednakże dyspozytor poinformowawszy lekarza dyżurnego, że do szpitala jest wieziony mężczyzna znajdujący się w stanie ciężkim i wymagający szybkiej interwencji chirurgicznej, usłyszał odmowę, bowiem lekarz dyżurny był sam, a blok operacyjny pozostawał nieczynny. W związku z zaistniałą sytuacją karetka została skierowana przez dyspozytora do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko. Tam również odmówiono przyjęcia pacjenta, tłumacząc, że lekarze są w trakcie operacji, a na oddziale chirurgicznym nie ma już wolnych miejsc. Po skontaktowaniu się dyspozytora pogotowia ratunkowego ze służbami wojewody i poinformowaniu ich o problemie z szybkim udzieleniem pomocy pacjentowi, zapadła decyzja, aby mężczyznę przetransportować do Szpitala Miejskiego w Zabrzu – Biskupicach. Także tam ranny mężczyzna nie uzyskał pomocy, ponieważ chirurdzy operowali, a na izbie przyjęć dyżur pełnił lekarz ortopeda. Dyspozytor zaczął sprawdzać szpitale w miastach ościennych. Tym, który w końcu zgodził się przyjąć mężczyznę z tkwiącym w brzuchu nożem, był Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu. Pomiędzy odebraniem przez dyspozytora pogotowia informacji o rannym mężczyźnie, a zgodą na udzielenie pomocy przez ostatni ze szpitali, minęła ponad godzina.

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach, po zapoznaniu się z - opublikowanym 20 stycznia 2016 r. w internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej” - artykułem na temat zaistniałej sytuacji, zwrócił się do Pani Ewy Momot – Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach z uprzejmą prośbą, by w związku ze wszczętą w ww. placówkach procedurą kontrolną, po zakończeniu postępowania udzielono informacji o stanie sprawy, wynikach przeprowadzonej kontroli oraz poczynionych w jej trakcie ustaleniach.

W odpowiedzi ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymano informację, że kontrolą objęto cztery placówki: Szpital Specjalistyczny, Szpital Miejski, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. S. Szyszko (wszystkie znajdują się w Zabrzu) oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu. Niestety w trzech z nich stwierdzono uchybienia.

Jedyną instytucją, której dokonana ocena była pozytywna, jest Szpital Miejski w Zabrzu. Prawidłowo realizował on umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne dla świadczeń w zakresie izby przyjęć oraz chirurgii ogólnej – hospitalizacji. Wykazano, że pacjentowi nie odmówiono tam pomocy, nie podjęto jednak pilnej interwencji chirurgicznej, ponieważ w tym czasie na bloku operacyjnym trwała inna operacja i przeprowadzenie drugiego zabiegu nie było możliwe.

W pozostałych placówkach negatywnie oceniono pod względem legalności, rzetelności i celowości realizację umowy o udzielenie poszczególnych świadczeń zdrowotnych.

W Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu na Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej dyżur łączony (z izbą przyjęć) pełnił jeden lekarz, a dyżurna pielęgniarka nie była obecna, pozostawała jedynie „pod telefonem”. Ponadto dla dwóch oddziałów, które mogą przyjmować przypadki wymagające interwencji chirurgicznej i opieki anestezjologicznej, dyżur pełnili jeden lekarz anestezjolog i jedna pielęgniarka anestezjologiczna. Wykazano również liczne uchybienia w zakresie całodobowej dostępności do badań wykonywanych w pracowni rentgenodiagnostyki oraz w pracowni hemodynamiki, a także brak możliwości wykonania badań endoskopowych. Wskazano naruszenie m.in. art. 44 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Odmowa przyjęcia pacjenta była nieuzasadniona. W zaleceniach pokontrolnych zawarto nakaz usunięcia nieprawidłowości i realizowanie umowy o udzielenie poszczególnych świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 15 ustawy o działalności leczniczej, art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz art. 44 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Na szpital nałożono karę umowną.

Drugą placówką, w której wykazano uchybienia, był Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. S. Szyszko w Zabrzu – udowodniono, że w tamtejszej izbie przyjęć faktycznie nie była zapewniona opieka lekarska. Stwierdzono, iż nie można takim zapewnieniem opieki określić rozmowy telefonicznej lekarza specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego z lekarzem chirurgiem przebywającym na bloku operacyjnym. W placówce tej, mimo że do dyżuru łączonego (oddziału chirurgii z izbą przyjęć) wyznaczono kilkunastu lekarzy, żaden z nich nie podjął czynności zmierzających do oceny stanu rannego mężczyzny oraz podjęciu decyzji o odmowie lub przyjęciu pacjenta. W zaleceniach pokontrolnych zawarto m.in. wytyczne dotyczące zapewnienia w izbie przyjęć całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia oraz realizacji umowy o udzielenie poszczególnych świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na szpital ten nałożono także karę umowną.

Trzecia placówka, w której wykazano uchybienia to Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu. Lekarz pełniący tam dyżur stwierdził, iż mężczyznę z wbitym w brzuch nożem, lepiej byłoby przewieźć do Szpitala Specjalistycznego nr 1 w tymże mieście, ponieważ jest tam zespół operacyjny gotowy do natychmiastowego wykonania zabiegu - zatem kontrolowana placówka nie była formalnie przygotowana do przyjęcia pacjenta, gdyż wg stwierdzenia lekarza dyżurnego nie było możliwości niezwłocznego zorganizowania gotowego zespołu operacyjnego w tym szpitalu. Zalecenia pokontrolne zawierają wytyczne dotyczące m.in. realizacji umowy o udzielenie poszczególnych świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaniechana praktyki proponowania przyjęcia na oddział chirurgiczny w innym szpitalu pacjenta w stanie zagrożenia życia. Na ten szpital także nałożono karę umowną.

Sprawa została zakończona: zarzuty potwierdziły się.

Nie chcą mnie leczyć, bo jestem za stary?

Data: 2016-07-22

Pacjent Centrum Onkologii w Gliwicach dowiedział się, że nie będzie leczony, bo jest „za stary”. Sprawę opisał Dziennik Zachodni, więc Pełnomocnik Terenowy RPO  w Katowicach poprosił szpital o wyjaśnienia (BPK.812.1.2015).

Szpital przyznał, że określenie, którego użył w piśmie do pacjenta lekarz, że „chory z uwagi na wiek i stan ogólny” „nie kwalifikuje się do leczenia onkologicznego”, był bardzo niefortunny.  Prawdziwą przyczyną dyskwalifikacji chorego z leczenia było to, że w jego przypadku chemioterapia lub radioterapia niosłyby za sobą większe ryzyko skutków niepożądanych niż potencjalny zysk z takiego leczenia.

Interwencja RPO sprawiła, że chory został skierowany na zaleconą poradę specjalistyczną, którą uzyskał w miejscy zamieszkania i tam obecnie jest leczony.

Plan działań edukacyjnych w ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści

Data: 2016-07-22

22 lipca 2016 roku w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach miało miejsce spotkanie w ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści (ŚPPN). W wydarzeniu wzięli udział: pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans Katarzyna Błaszczyk-Domańska, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka młodszy inspektor Krzysztof Kazek, pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania Dorota Wójtowicz, nauczyciel - konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Anna Dzięgiel, nauczyciel - konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Tomasz Wojtasik oraz gospodarz spotkania pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach dr Aleksandra Wentkowska, którą wspomagał specjalista w Biurze Rzecznika w Katowicach Michał Kosobudzki.

Spotkanie było kontynuacją rozmów podjętych ze Śląskim Kuratorem Oświaty. Działania ŚPPN w obszarze edukacji skierowane będą do dwóch grup: nauczycieli oraz uczniów. W pierwszym etapie przeprowadzona zostanie analiza stanu wiedzy na temat nienawiści zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów. W dalszej kolejności zebrane zostaną dotychczasowe działania poszczególnych placówek, by można było stworzyć zbiór dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania nienawiści w placówkach edukacyjnych. Innowacją w planowanych działaniach jest skierowanie oferty w szczególności do przedszkoli. W dalszych etapach działań przewidziano ogłoszenie konkursu na logo ŚPPN, stworzenie Platformy Liderów - uczniów wybieranych z poszczególnych placówek, którzy koordynowaliby działania na poziomie lokalnym.

I.  Oferta edukacyjna skierowana do nauczycieli z obszaru problematyki „nienawiści” (mowa nienawiści, przestępstwa z nienawiści, incydenty, przemoc w rodzinie, hejt w cyberprzestrzeni itp.) opracowana na podstawie potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli.

1.    Spotkania informacyjne – możliwość wymiany informacji, podzielenia się opiniami, zgłoszenie potrzeb lub tematyki wartej rozpatrzenia lub opracowania.

2.    Szkolenia – wykłady i zajęcia praktyczne dla nauczycieli, organizowane według zgłaszanych potrzeb i zainteresowań.

3.    Baza organizacji – stworzenie listy organizacji, które merytorycznie mogą zostać zaangażowane w działania edukacyjno-informacyjne, a także w same działania według potrzeb.

4.    Bank dobrych praktyk - wykorzystanie przez nauczycieli sprawdzonych rozwiązań w sytuacjach interwencyjnych – kryzysowych oraz działaniach profilaktycznych.

Partnerzy : Biuro Terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich, Śląska Policja, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki, Śląski Kurator Oświaty, ROME METIS, organizacje społeczne.

II. Oferta edukacyjna skierowana do uczniów szkół wszystkich szczebli.

1.    Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce „nienawiści” (także - na wniosek nauczyciela - z udziałem merytorycznych przedstawicieli organizacji społecznych lub przedstawicieli instytucji).

2.    Promocja prowadzonych działań przeciw nienawiści w szkołach – konkurs, mający wyłonić najciekawsze działania pro człowiecze prowadzone w szkołach (szkoły zgłaszają swoje dotychczasowe działania, kapituła konkursu co roku
wybiera najlepsze jej zdaniem pomysły i realizacje, a następnie promuje wprowadzone rozwiązania i nagradza zwycięzców).

3.    Promocja działań przeciw nienawiści – konkurs w szkołach na logo Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści.

4.    Utworzenie Forum Młodych Liderów Przeciw Nienawiści – przedstawiciele dzieci i młodzieży szkół różnych szczebli z całego województwa inicjują działania pro człowiecze, uczestniczą w specjalnych posiedzeniach Platformy, przedstawiają swoje pomysły i rozwiązania oraz opiniują działania planowane do wprowadzenia w szkołach.

Następnie planowane jest przeprowadzenie cyklu spotkań w ramach ŚPPN z nauczycielami oraz uczniami, które zakończy konferencja podsumowująca podjęte działania i przedstawiająca zakres poczynionych postępów w zakresie działań ukierunkowanych na walkę z przestępstwami z nienawiści.

Śląska Platforma Przeciw Nienawiści skierowana jest do organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się zwalczaniem przejawów dyskryminacji i mowy nienawiści na terenie województwa śląskiego. Jej celem jest wymiana pomysłów i dobrych praktyk oraz stworzenie planu działań i skoordynowanie dotychczasowych inicjatyw mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw motywowanych nienawiścią. 

Wizyta przedstawicieli niemieckiego Centrum Edukacji Społecznej Hameln-Pyrmont gGmbH

Data: 2016-07-20

20 lipca w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckiego Centrum Edukacji Społecznej Hameln-Pyrmont gGmbH (Sozialpädagogisches Zentrum Hameln-Pyrmont gGmbH), którzy przebywają w Polsce w ramach rozwoju dobrych praktyk. Celem ich wizyty jest poznanie systemu działania bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz przeniesienie go na grunt niemiecki. Organizatorem spotkania była Fundacja Lex Civis z Chorzowa, z którą Biuro RPO prowadzi stałą współpracę.

Centrum Edukacji Społecznej Hameln-Pyrmont gGmbH realizuje cele charytatywne o charakterze non-profit, jest organizacją neutralną politycznie i religijnie. Centrum kieruje się ideą sprawiedliwości społecznej rozumianej, jako prawo każdego do równych szans dla realizacji swego życia w godności. Reprezentuje interesy w szczególności osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i psychicznymi, wykluczonych oraz w kryzysie emocjonalnym.

Dlaczego od czasu powodzi w 2014 r. brzegi Białej nie są zabezpieczone?

Data: 2016-07-19

Pełnomocnik terenowy RPO w Katowicach podjął z urzędu na podstawie publikacji w internetowym wydaniu „Gazety Krakowskiej” (www.gazetakrakowska.pl) z dnia 5 kwietnia 2016 r. „Już dwa lata żyją nad urwiskiem”.  Z artykułu wynikało, że od czasu wielkiej powodzi w roku 2014, nie zostały umocnione brzegi rzeki Białej we wsi Kąclowa (gmina Grybów). Urwiska na brzegach rzeki zagrażają życiu i mieniu mieszkańców. Pomimo deklaracji Wojewody Małopolskiego od tego czasu nie uregulowano brzegów rzeki.

RPO wystąpił (BPK.7000.26.2016) o wyjaśnienia do Urzędu Gminy w Grybowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW) oraz Wojewody Małopolskiego.

Wójt Gminy Grybów, poinformował, że wielokrotnie zwracał się do RZGW w Krakowie o pilne wykonanie regulacji odcinka rzeki Biała. Wydał już też decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia „Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Biała w km 77+350-77+750 w m. Kąclowa, gm. Grybów, pow. nowosądecki, woj. małopolskie”.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie tłumaczy jednak, że na tę inwestycję trzeba ok. 4,3 mln zł i dlatego realizacja inwestycji nastąpi nie wcześniej niż w 2017 r.

dr Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik terenowy RPO w Katowicach, skontaktowała się z władzami samorządowymi terenów, których dotyczy  problem, Stwierdzili oni, że sprawa jest na dobrej drodze i po prostu musza czekać na inwestycję.

Dlaczego nie mogę prowadzić zawodów piłkarskich dla seniorów sam będąc seniorem?

Data: 2016-07-11

Do Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich  w Katowicach zwrócił się arbiter piłkarski, który prowadził zawody piłkarskie na szczeblu centralnym, a następnie na tym samym szczeblu pozostawał obserwatorem. Mężczyźnie po ukończeniu 65. roku życia uniemożliwiono prowadzenie zawodów seniorskich oraz ograniczono uprawnienia do wykonywania czynności obserwatora. Interesant uważa, że ze strony Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej doszło do dyskryminacji ze względu na wiek. Jednocześnie podkreśla, iż jego stan zdrowia oraz fakt zaliczania z pozytywnym wynikiem wszystkich wymaganych testów sprawnościowych, pozwala mu na wykonywanie dotychczasowych obowiązków.

Po wystąpieniu RPO Zarząd PZPN rozważa zmianę przepisów.

W sprawie zwróciliśmy się bowiem do Prezesa Częstochowskiego Okręgowego Zawiązku Piłki Nożnej o wyjaśnienia.

Dowiedzieliśmy się, iż nasz interesariusz w rundzie jesiennej 2015 roku  jest obserwatorem zawodów szczebla okręgowego  oraz zgodnie z uchwałą Okręgowego Kolegium Sędziów może uzyskać licencję sędziego zawodów i sędziego asystenta na rozgrywki młodzieżowe. Według PZPN to Uchwała nr IX/ 188 z dn. 18 sierpnia 2011 r. Zarządu PZPN określa wiek, kiedy uprawnienia do pełnienia funkcji obserwatora wygasają, i to zgodnie z jej postanowieniami nasz interesariusz nie został wpisany na listę obserwatorów Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Dokument ten podkreśla także, iż jego postanowienia spełniają Wymogi Konwencji Sędziów UEFA, jednakże niektóre z krajów europejskich wycofały obecnie limity wieku sędziów piłkarskich, chcąc uniknąć zarzutu dyskryminacji.

Pełnomocnik Terenowy RPO napisał do Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej o wyjaśnienia i uzasadnienia  kryterium wieku 65 lat jako górnej granicy, po której przekroczeniu uprawnienia obserwatora wygasają, w sytuacji, w której sprawność danego arbitra pozwala na zaliczenie wszystkich koniecznych testów.

Ze strony Dyrektora Departamentu Prawnego PZPN nadeszła odpowiedź, iż interesariusz jest obserwatorem zawodów seniorów szczebla okręgowego i na tym poziomie jako czynny sędzia prowadzi mecze drużyn młodzieżowych.

Odstępstwem od limitu wieku jest pozostawanie jednocześnie obserwatorem Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) – takie osoby mogą być obserwatorami meczów ligowych rozgrywanych w Polsce, także po ukończeniu 65. roku życia. Mężczyzna nie mieści się jednak w tej kategorii osób, ponieważ nie był on nigdy arbitrem w najwyższej klasie rozgrywkowej ani arbitrem międzynarodowym.

Dyrektor napisał również, iż materia z uczynieniem odstępstwa od limitu wieku 65 lat dla obserwatorów powoływanych przez Kolegia Sędziów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej nie pozostaje w kompetencji decyzyjnej PZPN, lecz podmiotów regionalnych, odpowiadających za przebieg rozgrywek III ligi i niższych klas rozgrywkowych.

Nasz interesariusz obecnie nie może być obserwatorem zawodów III ligi opolsko-śląskiej i IV ligi, które są organizowane przez Śląski Związek Piłki Nożnej. Jest natomiast obserwatorem zawodów szczebla okręgowego, jakie organizuje Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

Pełnomocnik Terenowy RPO zwrócił się z prośbą do władz PZPN o rozważenie zmiany przepisów, których weryfikacja zgodnie ze Statutem  zależna jest od Zarządu Związku, ponieważ to w gestii tego organu należy ustalanie limitów wiekowych arbitrów piłkarskich. Jako główny argument podaliśmy, iż w obecnym stanie rozwoju medycyny oraz przy propagowaniu zdrowego stylu życia, wzrosły ludzkie możliwości – kondycja fizyczna i intelektualna. Została już przesunięta granica wieku uprawniająca do przejścia na emeryturę, ale obserwuje się także mentalne zmiany w społeczeństwie dotyczące wykonywania danych zawodów oraz zaangażowania w działania różnych organizacji, mającego jedynie pobudki hobbystyczne.

Naszym zdaniem klauzula wiekowa nie bierze pod uwagę indywidualnych predyspozycji arbitra, a także prowadzi do wzbudzenia w osobach, które nie mieszczą się w ustalonych limitach, poczucia „odstawienia na boczny tor”.

Dodatkowo wskazaliśmy, że doświadczenie życiowe takich osób,  może okazać się bardzo cenne, gdyż pewnych zdarzeń, do których może dojść na boisku podczas rozgrywanych zawodów, nie da się przewidzieć w ramach  programów szkolenia sędziów. Zatem o predyspozycji arbitra powinno każdorazowo decydować zaliczenie wymaganych testów sprawnościowych i psychofizycznych.

W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, iż Dyrektor Departamentu Prawnego Związku zwrócił się do Kolegium Sędziów PZPN o przeanalizowanie wystąpienia RPO oraz skonsultowanie tego zagadnienia z międzynarodowymi organizacjami piłkarskimi, jeżeli okaże się to celowe. 

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach z wizytą w Zakładzie Karnym dla kobiet w Lublińcu, gdzie przebywają sprawczynie przestępstw spowodowanych przemocą domową

Data: 2016-07-07

7 lipca pełnomocniczka terenowa RPO w Katowicach dr Aleksandra Wentkowska odwiedziła Zakład Karny. Spotkałam się z dyrektorką  ZK ppłk Jolantą Figlak oraz osadzonymi.

W zakładzie karnym przebywają kobiety, które na skutek doznawanej przemocy dokonywały m.in. aktów przestępczych, by wyzwolić się z niszczącego związku.

Celem wizyty było zapoznanie się z warunkami przebywania osadzonych, a w szczególności z programami resocjalizacyjnymi, które zakład realizuje. Z wielu ciekawych programów na uwagę zasługują:

 • Program resocjalizacyjny sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej skierowany do grup skazanych stosujących przemoc względem rodziny, odbywających karę pozbawienia wolności w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy „Rodzina to jest siła”
 • Program resocjalizacyjny w zakresie przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom „Seniorki” sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Lublińcu realizowany na terenie Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”
 • program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie profilaktyki przemocy domowej pod nazwą: „Zmiana na Dobre”. Ten ostatni program ma charakter grupy wsparcia z elementami edukacji na temat zjawiska przemocy domowej. Trwa druga edycja programu.

W warunkach izolacji możliwe jest stworzenie grup wsparcia dla osób z podobnym problemem. Daje to możliwość kontaktu z osobami, które doświadczyły podobnych przeżyć. Taki rodzaj wsparcia umożliwia ofiarom odzyskanie szacunku dla samych siebie i zrozumienie, iż doznawane krzywdy nie były ich winą. Założeniem programu jest również umożliwienie osadzonym nabycia podstawowej wiedzy na temat charakterystyki oraz konsekwencji doświadczania przemocy. Zwiększenie poziomu wiedzy a także identyfikacja z osobami z grupy może przyczynić się do lepszego radzenia sobie z konsekwencjami przemocy a także z radzeniem sobie w tych sytuacjach w przyszłości.

Celem nadrzędnym programu jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz poprzez dzielenie się wzajemnym wsparciem modyfikacja zachowań związanych z radzeniem sobie z konsekwencjami przemocy.

Odbiorcami programu są kobiety - ofiary przemocy domowej rekrutowane poprzez konsultacje indywidualne przez psychologa działu penitencjarnego.

Śląska Platforma Przeciw Nienawiści - co robimy dalej

Data: 2016-07-05

5 lipca odbyło się spotkanie pełnomocnika terenowego RPO w Katowicach, pełnomocnika KWP w Katowicach ds Ochrony Praw Człowiek mł. ins. Krzysztofa Kazka oraz pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego ds. Organizacji Pozarządowych- Katarzyny Błaszyk-Domańskiej z wicekuratorem śląskim J. Szczotką. Chodziło o omówienie założeń dalszej współpracy w ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści.

Kurator zadeklarował wsparcie merytoryczne i organizacyjne podejmowanych w ramach Platformy działań. Najbliższe wyzwania, przed którymi stoi Platforma, to zaproszenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Zalogowani” oraz współtworzenie Banku Dobrych Praktyk i Praktyków.

Liczymy także, że szkoły w ramach konkursu „Działanie na szkolne równanie” zechcą się pochwalić, co dotychczas udało im się zrealizować w ramach przeciwdziałania nienawiści i wszelkim przejawom dyskryminacji.

Śląska Platforma Przeciw Nienawiści skierowana jest do organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się zwalczaniem przejawów dyskryminacji i mowy nienawiści na terenie województwa śląskiego. Jego celem jest wymiana pomysłów i dobrych praktyk oraz stworzenie planu działań i skoordynowanie dotychczasowych inicjatyw mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw motywowanych nienawiścią. Chcemy skupić się na praktycznych działaniach zwalczających problemy w województwie śląskim, którymi są na przykład dyskryminacja mniejszości romskiej, problemy środowiska LGBTQIA czy nienawiść między kibicami różnych klubów piłkarskich.Inicjatorami Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści są: Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w Katowicach.

Rzecznik sprawdza, czy osoba z niepełnosprawnością ma zapewnione wsparcie

Data: 2016-06-22

Pełnomocnik RPO w Katowicach zwrócił się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  L. z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących sytuacji pana Piotra.

Mężczyzna porusza się na wózku inwalidzkim. Dom, w którym na co dzień mieszka, nie jest przystosowany do potrzeb osoby z niepełnosprawnością: nie ma tam też łazienki i ubikacji.

Pan Piotr porusza się samodzielnie, tzn. korzysta z wózka elektrycznego i nowych protez, ma wykonane podjazdy, co umożliwia mu opuszczenie z domu.

Dyrektor ośrodka wyjaśnił, że pan Piotr jest pod opieką palcówki od 2009 roku. Ma zapewnioną pomoc w praniu, sprzątaniu, zakupach, dostarczeniu opału itp. Nie jest zainteresowany ofertą Środowiskowego Domu Samopomocy ani pobytem w Domu Pomocy Społecznej. Pan Piotr otrzymuje rentę, która przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Korzysta więc ze specjalnego zasiłku celowego.

Chce również dostosować budynek gospodarczy do swoich potrzeb. Nie prosi jednak o wsparcie ośrodka pomocy w tej sprawie. Pomagają mu sąsiedzi i dalsza rodzina, którzy organizują zbiórkę pieniędzy na ten cel.

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach o sytuacji pana Piotra dowiedział się z reportażu „Pogodziłem się z losem, bo przecież nogi nie odrosną. Ale potrzebuję pomocy” przygotowanym przez Telewizję TVN (23 października 2015 r.).

Dom Pomocy Społecznej w K. pod nadzorem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 2016-06-16

Pełnomocnik RPO w Katowicach podjął postępowanie, mające na celu wyjaśnienie okoliczności, w jakich mogło dochodzić do przemocy i zachowań naruszających godność osób starszych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w K. Biuro w Katowicach zwróciło się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K. z prośbą o przeprowadzenie kontroli w placówce.

Rzecznik Praw Obywatelskich został  poinformowany, że osoby przebywające w ośrodku są pod stałym nadzorem medycznym, a decyzję o ich leczeniu podejmuje wyłącznie lekarz. Podawana w mediach informacja o pobiciu jednej z mieszkanek placówki nie została potwierdzona. Osoba ta dokonała samouszkodzenia w wyniku dużego pobudzenia psychoruchowego (co zostało opisane w dokumentacji medycznej DPS).

Pełnomocnik RPO w Katowicach zdecydował o zakończeniu swoich działań, ponieważ przeprowadzona kontrola nie potwierdziła zarzutów wobec personelu Domu Pomocy Społecznej w K. 

Wyrzucili ich z mieszkania. Dlaczego?” – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich

Data: 2016-06-15

Z informacji zamieszczonych w internetowym serwisie TVN Uwaga („Wyrzucili ich z mieszkania. Dlaczego?”, 15 października 2015 r.) wynikało, że mogło dojść do nieprawidłowości w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego oraz w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej w G.

Sprawa dotyczyła państwa K., którzy, jak wynikało z przestawionych w artykule informacji, są osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach postanowił sprawdzić, czy zastosowane wobec nich działania przebiegały zgodnie z prawem.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w B. wyjaśnił, że dłużnicy zostali powiadomieni o terminie eksmisji i wezwani do dobrowolnego opuszczenia lokalu. Nie zastosowali się jednak do tego polecenia. Dlatego poinformowano ich o terminie przymusowego opuszczenia lokalu. Wierzyciel zapewnił eksmitowanym pomieszczenie tymczasowe, do którego zostali przeniesieni.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w G. poinformował, że państwo K. zostali umieszczeni w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Zapewniono im pomoc i wsparcie, tzn.: otrzymali samodzielny pokój z dostępem do łazienki, ciepły posiłek i bony żywnościowe, dofinansowanie do zakupu odzieży i obuwia zimowego. Przyznano im też zasiłek okresowy i podjęto działania o zapewnienie bezpłatnej opieki zdrowotnej dla pana K. Ponadto przystąpiono do sporządzania wniosku rentowego i o dowód osobisty. Dyrektor OPS wyjaśnił także, dlaczego wcześniej państwo K. nie byli objęci pomocą placówki mimo, że pracownik urzędu wielokrotnie podejmował z rodziną próby kontaktu. Okazało się też, że brakowało stosownej dokumentacji w tej sprawie. Dlatego dyrekcja zobowiązała się do uzupełnienia informacji.

Rzecznik nie stwierdził naruszeń w przeprowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Uznał też, że rodzina Państwa K. otrzymuje należną pomoc i wsparcie. Dlatego na tym etapie zakończył sprawę.

Przeciwdziałanie agresji i mowie nienawiści wobec migrantów

Data: 2016-06-14

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach po zapoznaniu się z materiałami w mediach skierował pytanie do wojewodów oraz wojewódzkich komendantów policji z terenów: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Z informacji medialnych wynikało, że mogło dojść do znieważenia grupy osób ze względu na ich przynależność narodową lub wyznaniową.  

W odpowiedzi Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poinformował, że w związku z protestami przeciwko obecności migrantów w Polsce na terenie województwa małopolskiego w kilku przypadkach doszło do naruszenia porządku publicznego. Prowadzone są postępowania przygotowawcze m.in. w sprawach o publiczne nawoływanie do nienawiści i naruszenie nietykalności cielesnej. Komenda Powiatowa w Z. wszczęła postępowanie o wykroczenie przeciwko organizatorowi zgromadzenia, które, jak się okazało, było nielegalne.

Manifestacje antyimigracyjne odnotowano również na terenie województwa śląskiego. W czterech przypadkach Policja stwierdziła naruszenie porządku publicznego i skierowała zawiadomienia do prokuratury.

Katowice: procedura w przypadku nagłego zgonu na ulicy

Data: 2016-06-02

Po interwencji Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu Miasto Katowice wyjaśnia, jak zamierza postępować, gdy ktoś umrze na ulicy, a pogotowie przysyła tylko zespół ratowniczy, nie ma więc lekarza, który mógłby formalnie stwierdzić zgon.

Sprawa (BPK.519.4.2016) podjęta została z urzędu w dniu 12 stycznia 2016  roku a dotyczyła śmierci  mężczyzny przed bazyliką w Katowicach. Pogotowie i policja odjechały, a zwłoki zostały. Pełnomocnik Terenowy RPO napisał do Prezydenta Miasta Katowice, by rozważyć powołania tzw. powiatowego koronera.

W odpowiedzi Prezydent Miasta Katowice poinformował RPO, że Miasto Katowice nie ma wyznaczonej osoby/placówki do pełnienia usług polegających na stwierdzaniu zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta w sytuacjach, gdy nie ma lekarza zobowiązanego do stwierdzenia zgonu. Miasto stara się jednak ustalić właściwe sposobu postępowania oraz oceny podstawy do wydatkowania środków publicznych z tego tytułu, mając na uwadze obowiązujące przepisy.

Dbając o wartości humanitarne oraz mając na uwadze konieczność rozwiązania sprawy, w budżecie na 2016 r. ujęto środki z przeznaczeniem na zakup usług polegających na stwierdzaniu (w szczególnych przypadkach) zgonu osób m.in. bezdomnych nie objętych podstawową opieką medyczną, zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych Katowic. 

Punkt Przyjęć Interesantów wraca do Kielc - porozumienie RPO i marszałka województwa świętokrzyskiego

Data: 2016-05-30

Wznowienie działalności Punktu Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Kielcach było głównym tematem spotkania rzecznika Adama Bodnara z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem. Do kwietnia 2014 r. taki punkt istniał w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, jednak później jego działalność została zawieszona.

Teraz dyżury pracowników Biura RPO będą odbywały się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego przy Alei IX Wieków Kielc 3 w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 11.00- 15.00.

Będzie tu można zgłosić swoją sprawę, uzyskać poradę, w jaki sposób sformułować wniosek do Rzecznika, a także złożyć pisemny wniosek. Zainteresowani będą mogli także skonsultować sprawę prowadzoną już przez Biuro RPO, uzyskać informację prawną lub dowiedzieć się więcej na temat kompetencji Rzecznika.

Pierwszy dyżur odbył się wyjątkowo w poniedziałek 30 maja.

- Bardzo się cieszę, że możemy ten punkt dziś w Kielcach otwierać. Tworzymy je w strategicznych miejscach Polski, gdyż chcemy aby Biuro Rzecznika była maksymalnie aktywne w terenie, przybliżając fizycznie możliwość składania skarg. Są one przekazywane następnie czy to do naszych Biur Terenowych RPO w Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu czy też do Warszawy – mówił Adam Bodnar podczas spotkania.

Obecnie Punkty Przyjęć Interesantów RPO działają jeszcze w Bydgoszczy, Częstochowie, Lublinie i Szczecinie. Natomiast w Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu funkcjonują Biura Terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich. Szczegóły dotyczące przyjęć interesantów są dostępne pod adresem: https://rpo.gov.pl/pl/content/kontakt

Podczas wizyty w Kielcach rzecznik wziął udział w konferencji „Ustawa inwigilacyjna a prawa obywatelskie” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego. Wystąpienie RPO poświęcone było pozyskiwaniu danych bilingowych i danych internetowych przez Policję i służby specjalne w kontekście prawa do prywatności. O ustawie inwigilacyjnej w odniesieniu do tajemnicy adwokackiej i dziennikarskiej mówiła natomiast Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - główny koordynator ds. strategicznych postępowań sądowych w Biurze RPO.

Dr Bodnar spotkał się także z uczniami jednego z kieleckich liceów i przeprowadził lekcję w ramach Tygodnia Konstytucyjnego #MojaKonstytucja.
 

Czy pies ratowniczy może pracować w lesie? - Minister Środowiska odpowiada

Data: 2016-05-25

Przepisy dotyczące psów ratowniczych zostaną przeanalizowane podczas najbliższych prac nad nowelizacją ustawy o lasach czy zmianami w ustawie o ochronie przyrody – informuje Minister Środowiska.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do niego w sprawie pracy oraz treningów psów ratowniczych wykorzystywanych m.in. w poszukiwaniach osób zaginionych: przepisy nie pozwalają bowiem na pracę i trening tych psów: art. 166 kk, pozwalające na pracę luzem jedynie psa myśliwskiego w świetle powyższych wywodów pozostaje w sprzeczności z działaniami grup poszukiwawczo - ratowniczych, których najwyższym celem jest ratowanie życia i zdrowia zaginionej osoby.  Przepis ten należałoby zmienić.

Minister Środowiska w odpowiedzi wskazał, iż istnieją wyjątki od powyższego zakazu, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.

Kolejnym wyjątkiem jest możliwość szkolenia psów ratowniczych na terenach parków narodowych. Zdaniem Ministra Środowiska w przypadku, w którym istnieje zagrożenie życia ludzkiego, działania grup poszukiwawczych z psami ratowniczymi mogą być realizowane zarówno w lasach, jak i na terenie parków narodowych bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń dotyczących odstępstw od obowiązujących zakazów. Wynika to z przepisu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.), który stanowi, że nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

W konkluzji, Minister Środowiska zaznaczył, iż przepisy zostaną zostaną przeanalizowane podczas najbliższych prac nad nowelizacją ustawy o lasach czy zmianami w ustawie o ochronie przyrody.

Ta koperta ratuje życie! – akcja dla seniorów na Śląsku

Data: 2016-05-06

W ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści realizowana jest akcja Koperta Życia na Śląsku. Jej inicjatorami są m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Szczegóły akcji

Celem kampanii jest przede wszystkim pomoc osobom starszym czy schorowanym, które ze względu na swój stan zdrowia nie zawsze są w stanie udzielić pełnej informacji służbom ratowniczym.

Taka specjalna, plastikowa koperta, którą należy umieścić w widocznym miejscu w lodówce, powinna zawierać informacje o chorobie, przyjmowanych lekarstwach czy uczuleniach. Ważne jest też, aby podać dane osoby, którą powinno się zawiadomić np. o przewiezieniu pacjenta do szpitala. 

Karta informacyjna będzie do pobrania na stronach partnerów akcji:

 • Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Marszałka Województwa Śląskiego,
 • Wojewody Śląskiego,
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Rekomendujemy Państwu przyłączenie się do akcji poprzez reklamowanie inicjatywy oraz kolportaż materiałów w gminach, co w zdecydowany sposób ułatwi pracę służb ratowniczych. Wykorzystanie informacji zawartych w Kopercie Życia pozwoli na postawienie jak najszybszej diagnozy, zastosowanie trafnego leczenia, co niejednokrotnie uratuje komuś życie. Zachęcamy też osoby starsze, jak i ich bliskich do stworzenia takiej koperty. 

Dlatego warto mieć kopertę życia

Pomysł wyposażania w Koperty Życia osób starszych, samotnych oraz przewlekle chorych – wzorowany na tzw. pudełku życia z Wejherowa – narodził się w gminie Gogolin. Jego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2014 roku. Obecnie jest wprowadzany także przez kolejne samorządy w Polsce. Ma służyć sprawniejszej pomocy w przypadku m.in. zasłabnięcia osoby starszej, ma pomóc schorowanym czy samotnym. Szacuje się, że dzięki takiemu zabiegowi uratowano już w całej Polsce co najmniej kilkaset osób.

Osoba na wózku bez szansy na podróż koleją

Data: 2016-04-12

O sytuacji pasażerów z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej Rzecznik dowiedział się z artykułu prasowego („Niepełnosprawnych pasażerów prowadzą przez tory”, 10 stycznia 2014 r.). Niezwłocznie podjął interwencję.

Z informacji prasowej wynika, że osoby poruszające się np. na wózku inwalidzkim mają problem z dotarciem na perony bielskiej stacji kolejowej. Możliwość skorzystania z przejścia służbowego przez tory jest dla nich niewygodna i  niebezpieczna.

Pełnomocnik Rzecznika w Katowicach zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, PKP Nieruchomości Oddział Katowice i centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. Uzgodnienia między tymi podmiotami co do sposobu rozwiązania problemu trwały ok. dwa lata.

Ostatecznie Dyrektor Biura Infrastruktury Pasażerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, poinformował, że zostaną zaprojektowane i zamontowane cztery windy z przejścia podziemnego w stacji Bielsko-Biała Główna.

Kłopoty z adwokatem – czy da się coś zrobić?

Data: 2016-04-04

Do Okręgowej Rady Adwokackiej w Cz. wpłynęła skarga pana J. na niedopełnienie obowiązków przez adwokata. Kierownik Referatu Skarg i Wniosków Rady po przeprowadzeniu analizy odpowiedział, że brak jest wystarczających dowodów świadczących o przewinieniu adwokata. Jednak zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudził tryb rozpatrzenia pisma pana J.: sprawą zajmował się referat skarg (na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego). Powinien Rzecznik Dyscyplinarny.

W piśmie do Rzecznika Dyscyplinarnego Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach wskazał, że taki sposób rozpatrzenia zażalenia pozbawia obywatela prawa do wniesienia odwołania. Poprosił również o zapoznanie się z zawiadomieniem o przewinieniu dyscyplinarnym oraz poinformowanie o ustalaniach i sposobie zakończenia sprawy.

Problemem zajął się Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego. Odmówił on jednak wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego wobec adwokata ze względu na brak dostatecznych danych świadczących przeciwko niemu.

Postanowienie jest prawomocne, pokrzywdzony nie skorzystał z prawa do wniesienia odwołania.

Sprawa podwójnej kary za uszkodzenie komuś samochodu

Data: 2016-03-30

Pan X uszkodził komuś samochód a potem okazało się, że ma zapłacić odszkodowanie  dwukrotnie – dwóm różnym osobom. Zgłosił się z tym problemem do Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach.

Okazało się, że sąd rejonowy wydał wyrok na podstawie wniosku prokuratora bez przeprowadzenia rozprawy. Nie ustalił, kto jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem.  W efekcie orzekł, że rekompensatę za szkodę powinna otrzymać osoba, która nie była właścicielem pojazdu. Tymczasem ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie prawnemu właścicielowi samochodu i zażądał zwrotu tej kwoty od sprawcy szkody (roszczenie regresowe).

Ponieważ zdaniem Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach sąd rejonowy wydał rozstrzygnięcie z uchybieniem prawa, Rzecznik wniósł do Sądu Najwyższego kasację od wyroku sądu rejonowego.  Sąd Najwyższy uwzględnił stanowisko RPO – uchylił postanowienie sądu rejonowego i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.

Rozwiedzeni małżonkowie eksmitowani do jednego pokoju. Pełnomocnik RPO w Katowicach pomaga

Data: 2016-03-25

Mieszkaniec Śląska i jego była żona otrzymali nakaz opuszczenia swojego mieszkania. Lokal zamieszkiwali wspólnie, stosując się do postanowień sądu w ten sposób, że każdy z nich zajmował osobny pokój. Urząd Miasta zaproponował im miejsce w lokalu o powierzchni 17,40 m2. Mężczyzna zgłosił sprawę do Rzecznika. Podkreślił, że nie kwestionuje obowiązku opuszczenia zajmowanego dotychczas lokum, ale nie zgadza się, aby mieszkać z byłą żoną w jednym pokoju.

Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach zwróciło się do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z prośbą o rozważenie przyznania eksmitowanym dwóch odrębnych lokali socjalnych. Sprawa eksmisji została tymczasowo wstrzymana.

RPO i sprawa procedur w sprawie przestępstw seksualnych. Dlaczego prawo nie działa?

Data: 2016-03-08

Od złożenia zawiadomienia o gwałcie do przesłuchania ofiary mija bardzo dużo czasu: dwa a nawet  trzy miesiące. Tak w praktyce działają przepisy, które wprowadzono po to, by przesłuchiwać osoby pokrzywdzone w takich sprawach ze szczególnym poszanowaniem ich praw – wynika z badań RPO.

Chodzi o realizację art. 185c  kodeksu postępowania karnego, na mocy którego prawodawca w sposób szczególny uregulował tryb przesłuchania świadka pokrzywdzonego przestępstwami zgwałcenia i wymuszenie czynności seksualnej (art. 197 k.k.), seksualnego wykorzystania niepoczytalności lub bezradności (art. 198 k.k.) oraz seksualnego wykorzystania zależności (art. 199 k.k.). 

Wyrywkowe badania RPO budzą zaniepokojenie. Zdarza się, że od momentu zawiadomienia do czasu posiedzenia sądowego minęło przeszło 90 dni, w innej 60, czy przeszło 50 dni. 

Przesłuchanie pokrzywdzonych przestępstwami o charakterze seksualnym w charakterze świadka sąd ma przeprowadzać na posiedzeniu, w którym mają prawo wziąć udział prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego. To unormowanie jest wyrazem dbałości o stan psychiczny świadka pokrzywdzonego. Przesłuchanie powinno być przeprowadzone w taki sposób, by ograniczyć do minimum wtórną wiktymizację.

Intencja prawodawcy była oczywista i słuszna, ale może ona zostać zrealizowana jedynie wówczas, gdy przesłuchanie pokrzywdzonego nastąpi niezwłocznie po złożenie przezeń zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich powodem, obecnego stanu rzeczy może być niewystarczająca komunikacja sądów z prokuraturami, nieprawidłowości w organizacji pracy sądów, ewentualnie to, że podejmujący decvzje o terminie przesłuchań nie rozumieją wagi przesłuchania ofiary gwałtu.

2 marca Prokurator Generalny podzielił w odpowiedzi Rzecznikowi Praw Obywatelskich zaniepokojenie przykładami nieprawidłowego procedowania.
Ponieważ zgadza się, że takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, stara się im zapobiec:

 • Problematyka związana z właściwym stosowaniem trybów przesłuchania pokrzywdzonych i świadków została m.in. zaakcentowana w wydanych 18 grudnia 2015 r. „Wytycznych Prokuratora Generalnego dotyczących zasad postępowania w sprawach o przestępstwo zgwałcenia”, sygn. PG VII G 021/58/15 oraz „Wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 22 lutego 2016 r. dotyczących zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, sygn. PG VII G 021.6.2016.
 • Wobec prośby Rzecznika o przekazanie danych statystycznych z obszaru wszystkich prokuratur apelacyjnych dotyczących okresu, który w praktyce upływa od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do przesłuchania, Prokurator Generalny zwrócił się do podległych jednostek organizacyjnych zebranie informacji dla RPO.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska ws. ujednolicenia systemu poszukiwań osób zaginionych

Data: 2016-02-25

Przepisy nie pozwalają na sprawne przeprowadzanie szkoleń i działań zespołów poszukiwawczych z psami ratowniczymi.

Psy szkolone są bez kagańca, a od pewnego stopnia zaawansowania, również bez użycia linki treningowej. Pies ratowniczy przeszukuje sektory odbiegając od przewodnika na duże odległości. Tymczasem przepisy kodeksu wykroczeń zakazują przebywania psów luzem na terenach leśnych, z wyjątkiem psów myśliwskich.

Ustawowe uregulowanie kwestii szkolenia psów wykorzystywanych do celów ratowniczych, a także w poszukiwaniach osób zaginionych, usunęłoby istniejące obecnie wątpliwości. Rzecznik postuluje także określenie w ustawie statusu psa pracującego (w tym ratowniczego, patrolowo-tropiącego), co miałoby znaczenie np. w sytuacji czynnej napaści wobec psa, a ponadto zagwarantowanie w przepisach należytej opieki dla psa po zakończeniu służby.

Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postuluje ujednolicenie zasad rejestracji oraz finansowania i współpracy grup poszukiwawczo-ratowniczych, a także zasad certyfikacji psów ratowniczych. W wystąpieniu do Ministra Środowiska sygnalizuje natomiast kwestie dotyczące szkoleń i statusu psów ratowniczych. Postulowane zmiany przepisów powinny usprawnić działania poszukiwawczo-ratownicze.

System certyfikacji zespołów ratowniczych pracujących z psami, decydujący o dopuszczeniu do udziału w akcjach ratowniczych, różni się w zależności od organizacji. Ze względu na zasadę jednolitego i spójnego dowodzenia podczas akcji poszukiwawczych wskazane byłoby ujednolicenie zasad dopuszczania psów ratowniczych do poszczególnych stopni egzaminów.

Rozwój umiejętności w ochotniczych organizacjach ratowniczych należałoby oprzeć na ścisłej współpracy ze służbami państwowymi powołanymi do niesienia pomocy. Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie zasad jednolitej certyfikacji oraz prowadzenie spisu wszystkich grup poszukiwawczo-ratowniczych powinno być Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast Państwowa Straż Pożarna przeprowadzałby egzaminy dla organizacji mundurowych i cywilnych.

System poszukiwania osób zaginionych powinien opierać się na kilku sposobach finansowania: centralnego np. poprzez MSWiA oraz pozyskiwania funduszy z programów operacyjnych lub grantów. Grupy poszukiwawczo ratownicze powinny współpracować z samorządem terytorialnym (włączenie powiatowych centrów zarządzania kryzysowego w działania poszukiwawcze na otwartym terenie).

 

Minister Zdrowia o nieprecyzyjnych przepisach dotyczących stwierdzania zgonu

Data: 2016-01-25

Rzecznik Praw Obywatelskich kilkukrotnie apelował o rozważenie ustanowienia instytucji koronera. 

Wnosił o podjęcie działań legislacyjnych, które prowadziłyby do nowelizacji ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r.w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.   Zmiany te miałyby zapewnić sprawne działanie służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w zakresie stwierdzenia zgonu oraz pieczy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi. 

Minister Zdrowia w piśmie z dnia 13 czerwca 2014 r. zapewnił o pracach nad nowelizacją ustaw, która jednak nie doszła do skutku. Natomiast Minister Sprawiedliwości w piśmie z dnia 10 marca 2015 r. uznał, że nie widzi potrzeby wprowadzania instytucji koronera. W kolejnym wystąpieniu do Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 roku, Rzecznik Praw Obywatelskich na skutek niepokojących doniesień prasowych ponownie zaapelował o przeprowadzenie niezbędnych zmian.

W odpowiedzi z dnia 19 stycznia 2016 roku Minister Zdrowia stwierdził, że brzmienie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz jej aktów wykonawczych budzą  wątpliwości interpretacyjne oraz wymagają doprecyzowania. Wskazują na to jednostki samorządu terytorialnego występując m.in. do ministra właściwego do spraw zdrowia z postulatem uregulowania kwestii spornych oraz uzupełnienia o rozwiązania merytoryczne odnośnie do niektórych przepisów. Dlatego też Główny Inspektor Sanitarny został upoważniony przez Ministra Zdrowia do opracowania projektu nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Minister Zdrowia poinformował, że z dniem 29 października 2015 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. Urz. Min. Zdrów, poz. 68). Głównym zadaniem powołanego Zespołu będzie opracowanie projektu nowej ustawy i jego przedstawienie do akceptacji Ministra Zdrowia do dnia 31 marca 2016 r. Zdaniem Ministra projektowana regulacja kompleksowo unormuje kwestię stwierdzania zgonu, związanej z tym faktem organizacji systemu ochrony zdrowia, a także zasady finansowania osób wykonujących te czynności.

Dr Aleksandra Wentkowska, Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach:

Kolejne kontrowersyjne informacje prasowe oraz pojawiające się w praktyce ratowniczej problemy skłaniają do postawienia pytania o kompleksowość obowiązujących regulacji prawnych oraz pilnego przyjęcia rozwiązań funkcjonujących w innych państwach w postaci instytucji koronera lub lekarza orzecznika. Instytucja ta nie wypełni wszystkich braków w regulacjach związanych ze stwierdzeniem zgonu, ale może przynajmniej ukierunkować, uściślić i zgrupować odpowiedzialność za orzeczenie o zgonie w zakresie kompetencji jednej osoby (instytucji). Wobec tego już w kilku miejscowościach starostowie zdecydowali o powierzeniu lekarzom zadań koronera w oparciu o środki samorządowe. Takie osoby zostały dotychczas wyznaczone przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w 11 samorządach na Podkarpaciu. Nowa procedura doskonale się również sprawdza w Łodzi, Opolu czy Będzinie. W Piotrkowie Trybunalskim Urząd Miasta ma podpisane umowy z pięcioma lekarzami, do których kontakty otrzymała Policja i Straż Miejska.
 

Marsz antyimigracyjny w Rzeszowie - dlaczego?

Data: Od 2015-11-18 do 2016-06-17

RPO podjął postępowanie z urzędu w sprawie przebiegu marszu antyimigracyjnego przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, który odbył się 26 września 2015 r.

Pełnomocnik Rzecznika w Katowicach zwrócił się do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z wnioskiem o poinformowanie, czy podczas tej (lub innych na terenie województwa) manifestacji, odnotowano zdarzenia o wymowie ksenofobicznej lub rasistowskiej, w których doszło do naruszenia prawa.

Komendant przekazał, że na terenie województwa podkarpackiego odbyło się 5 demonstracji o charakterze antyimigracyjnym (wrzesień i październik br.), jednak nie stwierdzono nieprawidłowości, które można zaliczyć do kategorii czynów zabronionych. Zapewnił też Rzecznika, że przedmiotowe zagadnienie pozostaje w szczególnym zainteresowaniu Policji.

 

Śląska Platforma Przeciw Nienawiści

Data: 2015-10-28

Działalność Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści zainaugurowano 28 października br. w Katowicach. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się zwalczaniem przejawów dyskryminacji i mowy nienawiści na terenie województwa śląskiego. Jego celem jest wymiana pomysłów i dobrych praktyk oraz stworzenie planu działań i skoordynowanie dotychczasowych inicjatyw mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw motywowanych nienawiścią.

W ramach platformy planowane jest m.in. stworzenie interaktywnej mapy województwa śląskiego, na której zostaną wskazane instytucje i organizacje zajmujące się zwalczaniem mowy nienawiści. Jak zauważyła dr Aleksandra Wentkowska, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, chodzi o to, by na przykład nauczyciel, który chce przeprowadzić lekcję na temat szacunku do osób starszych lub z niepełnosprawnościami mógł zobaczyć na mapie, do jakiej organizacji może się zgłosić i poprosić o pomoc.

„Chcemy skupić się na praktycznych działaniach zwalczających problemy w województwie śląskim, którymi są na przykład dyskryminacja mniejszości romskiej, problemy środowiska LGBTQIA czy nienawiść między kibicami różnych klubów piłkarskich” – dodała dr Wentkowska.

Inicjatorami Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści są: Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w Katowicach, Pełnomocnik Marszałka Województwa do spraw organizacji pozarządowych.

W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli również Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty oraz funkcjonariusze policji, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych.