Godło RP
Zawartość

dopuszczenie leku do obrotu

Data początkowa
np.: 12/2019
Data końcowa
np.: 12/2019
(pozwala na wiele wyborów np. z klawiszem Ctrl)