WNIOSEK DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH


Formularz wnioskodawcy

* - oznaczenie pola, które należy wypełnić (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
(Dz.U. z 2001 r. Nr 14 poz 147 ze zm.)).

1. Dane wnioskodawcy:

Dane teleadresowe

WniosekKlauzula informacyjna

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, że administratorem danych jest Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) z siedzibą w Warszawie ul. Al. Solidarności 77.
    Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy przez RPO, zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.).
    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
    Podanie danych jest obowiązkowe, ponieważ według art. 10 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.