WNIOSEK DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH


Instrukcja do wniosku elektronicznego.


1. Wybór wniosku

Dostępne są dwie wersje formularza.
Formularz dla wnioskodawcy - dla osoby piszącej do Rzecznika Praw Obywatelskich we własnym imieniu.
Formularz dla wnioskodawcy piszącego w czyimś imieniu - dla osoby piszącej do Rzecznika Praw Obywatelskich w czyimś imieniu.


2. Wypełnienie wniosku

Wypełnienie wniosku polega na wpisaniu danych w pola formularza. Niektóre z pól oznaczone są jako "wymagane" np. imię, nazwisko, ulica i itd. Podanie tych danych jest niezbędne by po rozpatrzeniu sprawy Rzecznik Prawy Obywatelskich mógł wysłać odpowiedź do osoby składającej wniosek.
W pole "treść wniosku" można wpisać (wkleić) nieograniczoną ilość tekstu.
W przypadku niewypełnienia wymaganych pól pojawi się informacja
"UWAGA !!! Błąd: Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól." oznacza to, że wniosek nie został wysłany.


3. Dołączanie załączników

Kliknięcie przycisku "Dodaj załączniki" spowoduje otworzenie nowego okna przeglądarki internetowej.
By dodać plik należy kliknąć przycisk "przeglądaj" i po wybraniu pliku, kliknąć przycisk "Dodaj do listy". Należy poczekać, aż wybrany plik pokaże się na "Liście załączników".
W zależności od prędkości łącza , wielkości przesyłanego pliku i obciążenia serwera czas przesyłania załączników może być różny i może wynieść parę minut.
Kolejny plik dodajemy do listy w ten sam sposób czyli należy kliknąć przycisk "przeglądaj". Do wniosku można dołączyć dowolną liczbę załączników, ale wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 5 MB.
Załączniki powinny być plikami utworzonymi w popularnych formatach jakich jak JPG, GIF, TIFF, DOC, TXT, PDF. Przesłanie pliku w innym formacie spowoduje wydłużenie czasu rozpatrzenia sprawy.
Jeśli lista załączników jest kompletna to akceptujemy ją klikając przycisk "Zaakceptuj pliki na liście".
UWAGA ! Tylko pliki widoczne na liście zostaną dołączone do wniosku.
Po kliknięciu przycisku "Zaakceptuj pliki na liście" okno przeglądarki internetowej, w którym dodawane były załączniki, zostanie zamknięte, a lista dodanych plików pojawi się na formularzu.


4. Wysłanie wprowadzonych danych

Po upewnieniu się, że wprowadzone dane są prawidłowe, a załączniki dodane należy kliknąć przycisk "Wyślij wniosek". Spowoduje to przesłanie danych oraz wygenerowanie potwierdzenia złożenia wniosku. Dane, które pokażą się na ekranie można wydrukować, przy pomocy przycisku "Wydruk potwierdzenia", celem zachowania kopi wniosku wysłanego do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Uwaga ! Jeśli do wniosku dodano załączniki to na potwierdzeniu zostanie umieszczona informacja zawierająca tylko nazwy. Treść załączników nie zostanie wydrukowana.