Zawartość

Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. Czy jest realna szansa na dostosowanie ustawy do potrzeb społeczeństwa?

Data: 
2017-10-19

BPK 519.54.2014

Rzecznik Praw Obywatelskich pisze w sprawie ustawy od wielu lat, do wielu instytucji.

Zastosowanie wobec jednostki środków przymusu bezpośredniego i broni palnej to poważna ingerencja w prawa i wolności obywatelskie. Wymaga ono zagwarantowania, że kontrola zasadności i legalności ich stosowania będzie skuteczna.

Nieproporcjonalne stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy może być przecież nieludzkim lub poniżającym traktowaniem. Wynika to z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Rzecznik zapytał więc Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy ocenił już zasadność i skuteczność rozwiązań z ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej i czy przedstawił tę ocenę Sejmowi i Senatowi RP.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnił, że ta ocena jeszcze trwa.

Nad rekomendacjami do tej oceny pracuje zespół do spraw analizy przypadków naruszenia prawa przez funkcjonariuszy Policji. Analizuje on przypadki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Dotyczy to głównie zdarzeń, w których doszło do śmierci osoby albo nastąpiło jej zranienie lub wystąpiły inne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby. Zdaniem MSWiA te działania wskażą, gdzie i jak należy zmienić przepisy.

Galeria

  • Błyskawica

    Tortury
  • Mem ze zdjęciem ręki w kajdanach i znakiem odtwarzania dźwięku

    Nagranie audio panelu "Czy można w Polsce całkowicie wyeliminować tortury"