Zawartość

„eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi”

Data: 
2015-10-06
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska

Dziedzina działań:

Uczenie się przez całe życie, wykorzystanie technologii informacyjnych w integracji społecznej.  

Geneza przedsięwzięcia:

Projekt „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi” jest efektem uchwalenia przez Radę m.st. Warszawy programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013 – 2020 i jest odpowiedzią na zmiany demograficzne oraz na konkretne potrzeby seniorów. Projekt jest elementem budowania warszawskiego systemu wsparcia osób 60+ w zakresie posługiwania się nowymi technologiami. eSenior to cykl szkoleń, warsztatów, konferencji, konsultacji indywidualnych, które wykorzystując potencjał dialogu międzypokoleniowego, pozwalają na oswojenie osób starszych z nowymi technologiami oraz wzmocnienia więzi z najbliższymi i rówieśnikami.

Opis przedsięwzięcia:

Istotą projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów oraz społeczna integracja osób zagrożonych wykluczeniem poprzez działania Animatorów Integracji Cyfrowej. Podczas trwania projektu utworzony został Punkt Wsparcia Seniora w którym odbywały się spotkania z seniorami dotyczące podnoszenia umiejętności korzystania z komputera i internetu – obsługi przeglądarek internetowych i wyszukiwania informacji, korzystania z portali społecznościowych, dokonywania zakupów przez internet, obsługi poczty elektronicznej. Organizowane były szkolenia dla Animatorów Integracji Cyfrowej, warsztaty tematyczne m.in. „Komunikatory”, Zakupy w sieci”, „Gry i zabawy”, „Kultura i sztuka”, „Nauka w internecie”. Zorganizowany został Warszawski Tydzień Seniora. Uczestnikami projektu byli starsi mieszkańcy Warszawy oraz młodsi – Animatorzy Integracji Cyfrowej. Projekt realizowany był we współpracy z wieloma warszawskimi organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury.

Praktyka wyróżniona wpisem do Złotej Księgi za:

Projekt „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi” zasługuje na zamieszczenie w Złotej Księdze Dobrych Praktyk za zastosowanie metod, które umożliwiły seniorom edukację w sposób kompleksowy i adekwatny do poziomu ich umiejętności, za zaangażowanie w jego realizację wielu instytucji oraz za organizację Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora, w których zapewniono łatwy dostęp do indywidualnych porad dla zainteresowanych, a także za włączenie do projektu osób młodych co umożliwiło zrównoważony dostęp do technologii i integrację społeczną.

Wykonawca:

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa: http://esenior.mwi.pl; http://senioralna.um.warszawa.pl/projekty/esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi-20;

Dane kontaktowe z wykonawcą:

Urząd m.st. Warszawy

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa

tel. 22 443 14 40

e-mail: sekretariat-pps@um.warszawa.pl

 

Galeria

  • Samochody na ulicy w Warszawie
    Kierowcy