Zawartość

Badanie ilości odmów renty z tytułu niezdolności do pracy osobom które były niepełnosprawne przed podjęciem zatrudnienia

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Badanie ilości odmów renty z tytułu niezdolności do pracy osobom które były niepełnosprawne przed podjęciem zatrudnienia

Cel badawczy:

Celem badania jest ustalenie liczby osób uprawnionych do renty uczniowskiej lub socjalnej ,które po podjęciu zatrudnienia, przepracowaniu kilku lub kilkunastu lat i pogorszeniu stanu zdrowia otrzymują z ZUS-u odmowę renty z tytułu niezdolności do pracy.
Ustalenie ile osób decyduje się na odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i apelację. Jaki jest wskaźnik wygranych spraw w wyniku apelacji (ile dla ZUS, a ile dla jego przeciwników procesowych).

Uzasadnienie:

Osoby niepełnosprawne pobierające rentę uczniowską lub socjalną (czyli całkowicie niezdolne do pracy przed podjęciem zatrudnienia), które podejmą zatrudnienie, po przepracowaniu kilku lub kilkunastu lat otrzymują odmowę renty z tytułu niezdolności do pracy. ZUS uzasadnia to tym ,że niezdolność do pracy nie powstała w trakcie zatrudnienia (warunek sine qua non otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy). ZUS nie przyjmuje argumentów o pogorszeniu stanu zdrowia w ramach posiadanego już orzeczenia (często potwierdzające największą niezdolność do pracy, zamykające możliwości orzecznicze). Część osoby niepełnosprawne rezygnują z walki o rentę. Część osób, mając w perspektywie powrót do niskiej renty uczniowskiej lub socjalnej, nieuwzględniającej przepracowanych lat i często wysokich składek, decyduje się na walkę przed sądami. Inni rezygnują po niekorzystnym orzeczeniu przed sądem I instancji lub apelacji ZUS. Interesujące jest to, ile osób niepełnosprawnych w stosunku do liczby ubiegających się o rentę, w końcu ją otrzymuje. Badania takie pomogłyby w ustaleniu, czy problemy z uzyskaniem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy skutkują brakiem aktywności zawodowej i mają wpływ na rezygnację z podejmowania zatrudnienia.

Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych One.pl

 

Redakcja: BRPO