Zawartość

Co z dostępem osób bezdomnych do opieki zdrowotnej? – ministerstwo odpowiada RPO

Data: 
2016-08-22

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z marca 2016 r., resort zdrowia przyznał, że osoby bezdomne oraz nieuzyskujące odpowiedniego dochodu mogą mieć utrudniony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wskazał, że w niektórych przypadkach procedura, na podstawie której osoby o niskich dochodach mogą korzystać z takich świadczeń, może okazać się zbyt sformalizowana. Zaznaczył jednak, że obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Z uwagi na złożoność zjawiska bezdomności problem ten należy rozpatrywać kompleksowo, gdyż sama zmiana przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez wsparcia i zaangażowania wyspecjalizowanych instytucji, nie spowoduje polepszenia opieki zdrowotnej dla osób bezdomnych – podkreślił przedstawiciel resortu zdrowia.

Galeria

  • termometr
    Służba zdrowia