Zawartość

Czy możemy upublicznić raport Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu?

Data: 
2017-12-11
Grafika: Klucz z liter OPCAT

Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), zatwierdził na posiedzeniu plenarnym  raport z wizytacji w Polsce, przeprowadzonej w dniach 11-22 maja 2017 r.

Informacje zebrane przez Komitet w związku z wizytacjami, jego sprawozdanie oraz konsultacje z zainteresowaną stroną mają charakter poufny. W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o złożenie wniosku o upublicznienie raportu.

Upublicznienie raportu ma wartość symboliczną. Pokazuje wolę państwa w prowadzeniu dialogu, w celu wzmocnienia ochrony przed torturami. Poprzez jego dostępność i możliwość oceny postępów motywuje też władze do skutecznych działań. W  ocenie RPO, publikacja sprawozdania CPT ma również wartość edukacyjną.

Niemal wszystkie wizytowane państwa zdecydowały się na opublikowanie sprawozdań Komitetu. 

Galeria

  • Błyskawica
    Tortury