Zawartość

Czy TVP INFO naruszyła przepisy o ochronie danych osobowych? RPO podjął sprawę z urzędu

Data: 
2017-01-05
Położenie: 
  • Poznań
    Polska
słowa kluczowe: 

W dniu 3 stycznia 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman, przeciwko Adamowi Z. Rzecznik Praw Obywatelskich z informacji medialnych dowiedział się o sytuacji, jaka miała miejsce podczas retransmisji rozprawy przez stację telewizyjną TVP Info. Z dostępnych informacji wynika, że mimo braku zgody Sądu Okręgowego na bezpośrednią transmisję z rozprawy, niektóre stacje telewizyjne nadawały przekaz z pewnym opóźnieniem. Sąd wyraził bowiem zgodę na rejestrację procesu. Pomimo tego opóźnienia, stacja TVP Info nie wygłuszyła danych osobowych, w tym danych wrażliwych osób, które pojawiły się w odczytywanych podczas rozprawy pełnych wyjaśnieniach oskarżonego.

Tym samym, w ocenie Rzecznika, mogło dojść do naruszenia dóbr osobistych osób, których dane zostały ujawnione, ich prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, chronionych na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Należy dodatkowo zwrócić uwagę na przepisy Prawa prasowego, zgodnie z którymi Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę.

W związku z tą sytuacją, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z prośbą o dodatkowe informacje w sprawie, a także do Prezesa Zarządu TVP S.A. z prośbą o informacje o podjętych działaniach mających na celu usunięcie powstałych szkód, a także zapobieżenie takim zdarzeniom w przyszłości. Dodatkowo należy podkreślić, że osobom, których dane zostały ujawnione, przysługują odpowiednie środki prawne, z których mogą skorzystać w trybie indywidualnym, takie jak chociażby powództwo do sądu cywilnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

Galeria

  • Stary odbiornik telewizyjny
    Telewizja