Zawartość

Debata "Witamy w Europie? Uchodźcy w Polsce i w Niemczech"

Data: 
2015-10-13
słowa kluczowe: 

RPO dr Adam Bodnar uczestniczył w debacie pt. "Witamy w Europie? Uchodźcy w Polsce i w Niemczech", która odbyła się w Warszawie. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Dnia Solidarności z Uchodźcami przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Friedricha Eberta.

Dr Bodnar podkreślił, że władze publiczne w Polsce powinny stworzyć warunki do integracji migrantów ze społeczeństwem, zapewnić możliwość nauki języka polskiego, otworzyć ścieżki edukacji i kariery zawodowej. Wskazał również, że niezbędne jest podjęcie szerokiej akcji informacyjnej na temat uchodźców i ich sytuacji. Podstawą przeciwdziałania nietolerancji powinny być działania edukacyjne, także w szkołach wśród uczniów i nauczycieli. Wszystkie rekomendacje RPO, które mogą posłużyć do opracowania swoistej „mapy drogowej” dla władz publicznych odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie polityki migracyjnej państwa zostały zawarte w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów.

W debacie wzięli również udział: Aydan Özoğuz, Minister Stanu w Kancelarii Federalnej Niemiec oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Migracji, Uchodźców i Integracji, Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Rafał Baczyński-Sielaczek z Instytutu Spraw Publicznych. Dyskusję prowadził Grzegorz Chlasta.