Zawartość

Dialog obywatelski na obszarach wiejskich

Data: 
2015-02-11

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dialog obywatelski na obszarach wiejskich.

Cel badawczy:

Diagnoza przyczyn braku instytucji dialogu obywatelskiego.

Uzasadnienie:

W lokalnych zbiorowościach terytorialnych często występuje zjawisko dyskryminacji lub wykluczenia z udziału w życiu publicznym ze względu na brak afiliacji politycznej, nepotyzm lub wyznanie. Ustawa wprowadzająca możliwość rad pożytku publicznego ma charakter fakultatywny i jest traktowana przez lokalne władze jako dodatkowe ciało kontrolujące/zagrażające pozycji wójta lub burmistrza.

Instytut Socjologii UMCS w Lublinie

 

Redakcja: BRPO