Godło RP

Dialog obywatelski na obszarach wiejskich

Przesłanki: Pochodzenie etniczne, religia, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna 

Temat:

 

Dialog obywatelski na obszarach wiejskich.

 

Cel badawczy:

 

Diagnoza przyczyn braku instytucji dialogu obywatelskiego.

 

Uzasadnienie:

 

W lokalnych zbiorowościach terytorialnych często występuje zjawisko dyskryminacji lub wykluczenia z udziału w życiu publicznym ze względu na brak afiliacji politycznej, nepotyzm lub wyznanie. Ustawa wprowadzająca możliwość rad pożytku publicznego ma charakter fakultatywny i jest traktowana przez lokalne władze jako dodatkowe ciało kontrolujące/zagrażające pozycji wójta lub burmistrza.

 

Instytut Socjologii UMCS w Lublinie

 

Redakcja: BRPO