Zawartość

Dlaczego PAP usunęła z serwisu depeszę o tym, że prezes NBP krytykuje działania resortu finansów? RPO pyta o to prezesa PAP

Data: 
2018-08-14
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
  • Z mediów[1] Rzecznik Praw Obywatelskich dowiedział się, że kierownictwo Polskiej Agencji Prasowej poleciło usunąć z serwisu agencji depeszę, w której prezes Narodowego Banku Polskiego krytykował projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przygotowany przez Ministerstwo Finansów.
  • W efekcie usunięcia depeszy oraz braku jakichkolwiek wyjaśnień ze strony kierownictwa agencji, jej autor wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę.

Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie zaistniałą sytuacją dotyczącą polityki kadrowej w Polskiej Agencji Prasowej. Niezagwarantowanie dziennikarzom możliwości wykonywania swojej pracy bez nacisków i niepotrzebnej ingerencji budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, przede wszystkim pod kątem możliwości naruszenia zasady wolności prasy i innych środków masowego przekazu (art. 14 Konstytucji RP) oraz konstytucyjnej wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, dotyczących spraw będących przedmiotem publicznego zainteresowania i mających publiczne znaczenie (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP).

Rzecznik przypomnina, iż cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu jest na mocy Konstytucji RP zakazana (art. 54 ust. 2 Konstytucji RP). Jakiekolwiek jej przejawy mogłyby być bardzo groźne z punktu widzenia swobody wypowiedzi, bowiem bezpośrednio przekładałyby się na naruszenie praw odbiorców do uzyskiwania rzetelnej informacji na tematy istotne społecznie.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 908 ze zm.), zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w opisywanej sprawie – napisał Adam Bodnar.

VII.564.50.2018 
 

[1]  PAP usunęła depeszę, jej autor uznaje to za cenzurę i odchodzi z agencji, z dnia 6 sierpnia 2018 roku, dostęp: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/pap-usunela-depesze-jej-autor-uznaje-to-...

 

Galeria

  • Bialo-czerwone opinie
    Zgromadzenia, opinie