Zawartość

Do MRPiPS ws. ochrony dzieci przed niedożywieniem

Data: 
2016-01-26
słowa kluczowe: 

Niedożywienie dzieci jest jednym z poważniejszych problemów społecznych. Pomoc państwa w dożywianiu dzieci, realizowana od 2014 roku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin, niestety nie trafia do wszystkich potrzebujących. Dożywianiem objętych jest zaledwie około 13 % uczniów między 6. a 18. rokiem życia. Dzieje się tak, mimo że na ten cel przeznaczane są znaczące nakłady finansowe. Powodem ograniczeń w korzystaniu przez dzieci z prawa do bezpłatnego posiłku są niewłaściwe kryteria udzielania pomocy oraz zbyt sformalizowane procedury. Problemem jest także obniżanie standardu wsparcia poprzez zmianę definicji dożywiania, które nie musi już oznaczać pełnowartościowego obiadu, a jedynie posiłek.

Obecnie dożywianie dzieci traktowane jest jako doraźna pomoc socjalna. Zdaniem ekspertów powinno być elementem wspierania rozwoju dziecka. Dlatego lepszym rozwiązaniem byłoby, w ocenie Rzecznika, wprowadzenie programu dożywiania o charakterze powszechnym, dla wszystkich uczących się dzieci. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

  • Kredki i ręka dziecka
    Dzieci, przedszkole, wychowanie