Zawartość

Dostępność postępowań sądów administracyjnych dla osób ubogich z małych miejscowości

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dostępność udziału w postępowaniach przed sądami administracyjnymi dla osób ubogich, zamieszkałych w miejscowościach innych niż stolice województw.

Cel badawczy:

Celem powinno być zbadanie czy i w jakim stopniu osoby ubogie, zamieszkałe w miejscowościach innych niż stolice województw, doświadczają barier w zakresie dostępności udziału w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie zgłoszenia badania:

Przeprowadzenie badań pozwoliłoby na uzyskanie informacji, czy takie zjawisko występuje oraz jego projekcji, a następnie podjęcia ewentualnych działań w zależności od wyniku przeprowadzonych badań.

Ministerstwo Finansów 

Redakcja: BRPO

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych