Godło RP

Dostępność postępowań sądów administracyjnych dla osób ubogich z małych miejscowości

Temat:

 

Dostępność udziału w postępowaniach przed sądami administracyjnymi dla osób ubogich, zamieszkałych w miejscowościach innych niż stolice województw.

 

Cel badawczy:

 

Celem powinno być zbadanie czy i w jakim stopniu osoby ubogie, zamieszkałe w miejscowościach innych niż stolice województw, doświadczają barier w zakresie dostępności udziału w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

 

Uzasadnienie:

 

Przeprowadzenie badań pozwoliłoby na uzyskanie informacji, czy takie zjawisko występuje oraz jego projekcji, a następnie podjęcia ewentualnych działań w zależności od wyniku przeprowadzonych badań.

 

Ministerstwo Finansów 

 

Redakcja: BRPO