Godło RP

Dyskryminacja Świadków Jehowy

Temat badania: Dyskryminacja Świadków Jehowy, społeczny ostracyzm, brak tolerancji, pomijanie w dostępie do mediów publicznych

 

Cel badawczy: zaistnienie tej grupy w świadomości społecznej na równych prawach z innymi mniejszościami wyznaniowymi, obalenie stereotypów na ten temat.

 

Uzasadnienie: Świadkowie Jehowy są podobno drugim, po Kościele Rzymskokatolickim pod względem liczebności, związkiem wyznaniowym w Polsce, o dużej dynamice przyrostu. Ich działania prozelityczne budzą najczęściej niechęć lub wrogość środowiska. Brak jednak konkretnych analiz skali tego zjawiska, szczególnie opartych o wiedzę uzyskaną od samych zainteresowanych.

 

Fundacja Centrum Badań Ormiańskich