Zawartość

Dyskryminacja dzieci par jednopłciowych w uzyskaniu obywatelstwa polskiego

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja w prawie dostępu do uzyskania rejestracji w aktach stanu cywilnego oraz uzyskania obywatelstwa polskiego dzieci par jednopłciowych zamieszkujących za granicą

Cel badawczy:

Poznanie barier prawnych i praktycznych (w działaniach urzędów stanu cywilnego i polskich konsulatów) oraz poznanie skali zjawiska.

Uzasadnienie:

Do organizacji LGBT i organizacji zajmujących się prawami człowieka wpływa coraz więcej skarg na działania USC i konsulatów polskich dotyczących problemów z rejestracją dziecka urodzonego w parze jednopłciowej, w której co najmniej jedno z rodziców ma polskie pochodzenie.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 

Redakcja: BRPO

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych