Zawartość

Dyskryminacja kobiet – ofiar przestępstw

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja kobiet dotkniętych przemocą w korzystaniu ze środków funduszu pomocy dla ofiar przestępstw oraz dyskryminacja w zakresie przestępstwa niealimentacji

Cel badawczy:

Skala zjawiska i poszukanie rozwiązań, instrumentów prawnych.

Uzasadnienie:

Nie ma danych w jakim stopniu kobiety, które zostały dotknięte przez przestępstwo przemocy z paragrafu 207 i pokrewnych, korzystają ze środków funduszu pomocy ofiarom przestępstw.
Brak jest też danych o liczbie kobiet dotkniętych przestępstwem nie alimentacji, i jak wiele spraw wpływa z tego zakresu do prokuratury, sądu, ile jest umarzanych, a ile kończy się wyrokami i jakimi.
Należy zauważyć, że zjawisko nie wypełniania obowiązku alimentacyjnego uderza w kobiety i dzieci i nie spotyka się z potępieniem społecznym.

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”

 

Redakcja: BRPO

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych