Godło RP

Dyskryminacja kobiet – ofiar przestępstw

Temat:

 

Dyskryminacja kobiet dotkniętych przemocą w korzystaniu ze środków funduszu pomocy dla ofiar przestępstw oraz dyskryminacja w zakresie przestępstwa niealimentacji

 

Cel badawczy:

 

Skala zjawiska i poszukanie rozwiązań, instrumentów prawnych.

 

Uzasadnienie:

 

Nie ma danych w jakim stopniu kobiety, które zostały dotknięte przez przestępstwo przemocy z paragrafu 207 i pokrewnych, korzystają ze środków funduszu pomocy ofiarom przestępstw.
Brak jest też danych o liczbie kobiet dotkniętych przestępstwem nie alimentacji, i jak wiele spraw wpływa z tego zakresu do prokuratury, sądu, ile jest umarzanych, a ile kończy się wyrokami i jakimi.
Należy zauważyć, że zjawisko nie wypełniania obowiązku alimentacyjnego uderza w kobiety i dzieci i nie spotyka się z potępieniem społecznym.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”

 

Redakcja: BRPO