Godło RP

Dyskryminacja kobiet, powracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym

Temat:

 

Dyskryminacja kobiet, powracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym w zakresie awansu oraz podwyższenia wynagrodzenia.

 

Cel badawczy:

 

Celem powinno być zbadanie czy i w jakim stopniu Polki doświadczają barier w zakresie możliwości uzyskania awansu oraz zmiany wynagrodzenia po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

 

Uzasadnienie:

 

Przeprowadzenie badań pozwoliłoby na uzyskanie obrazu sytuacji kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym w zakresie awansu oraz podwyższenia wynagrodzenia, a następnie podjęcia ewentualnych działań w zależności od wyniku przeprowadzonych badań.

 

Ministerstwo Finansów 

 

Redakcja: BRPO