Zawartość

Dyskryminacja kobiet, powracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja kobiet, powracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym w zakresie awansu oraz podwyższenia wynagrodzenia.

Cel badawczy:

Celem powinno być zbadanie czy i w jakim stopniu Polki doświadczają barier w zakresie możliwości uzyskania awansu oraz zmiany wynagrodzenia po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Uzasadnienie:

Przeprowadzenie badań pozwoliłoby na uzyskanie obrazu sytuacji kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym w zakresie awansu oraz podwyższenia wynagrodzenia, a następnie podjęcia ewentualnych działań w zależności od wyniku przeprowadzonych badań.

Ministerstwo Finansów 

 

Redakcja: BRPO