Zawartość

Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy, przemoc

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy. Przemoc wobec kobiet, przemoc seksualna, molestowanie seksualne.

Cel badawczy:

Zbadanie, skali problemu molestowania seksualnego w miejscu pracy i dlaczego Polki nie zgłaszają takich faktów do sądu.

Uzasadnienie:

W polskich statystykach problemu molestowania seksualnego praktycznie nie ma. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2012 roku wpłynęło tylko 11 skarg na molestowanie seksualne. W ubiegłym roku w sądach w całej Polsce – jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości – toczyło się 20 spraw o molestowanie w miejscu pracy. W sumie w ciągu sześciu lat (2007-2012) rozpoczęły się 152 takie procesy. Rekordowy był rok 2011 – wniesiono aż 65 spraw. Temat jest praktycznie niezbadany, brakuje także wyspecjalizowanych placówek mogących pomóc kobietom molestowanym w miejscu pracy. Pracodawcy praktycznie nie prowadzą szkoleń z tego obszaru - to temat wstydliwy i lekceważony. Także Państwowa Inspekcja Pracy nie zwraca szczególnej uwagi na ten problem. Tymczasem badania CBOS z 2007 roku pokazują, że co dziesiąta kobieta pracująca, w wieku do 34 lat przyznaje, że była obiektem nieakceptowanego zachowania o podłożu seksualnym w miejscu pracy. Natomiast raport Światowej Organizacji Pracy pokazuje, że od 40 do 90% kobiet doświadcza w ciągu swojego życia zawodowego molestowania seksualnego. Nigdy też w Polsce nie było kampanii edukacyjnej poświęconej tej problematyce.

Fundacja Feminoteka

 

Redakcja: BRPO