Zawartość

Dyskryminacja ludzi wyznających wiarę katolicką i obywateli nie zgadzających się z polityką rządu w Polsce

Data: 
2015-03-03

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja ludzi wyznających wiarę katolicką i obywateli nie zgadzających się z polityką Rządu w Polsce.
Dyskryminacja osób heteroseksualnych przez lobby homoseksualne i wszelkie instytucje promujące te zachowania.
Łamanie prawa obywatela do wolnych wyborów przez władze wykonawczą i sądowniczą.

Cel badawczy:

Zbadanie wpływu wymienionych w tematach działań na zdrowie obywateli, na budżet kraju bieżący i w perspektywie np. 20-50 lat oraz zbadanie wpływu wszystkich działań na trwałość instytucji Państwa i niepodległość.

Uzasadnienie:

Należy dostrzec takie działania jak: podpisanie Konwencji o zapobieganiu przemocy, dopuszczanie do szkół i przedszkoli organizacji typu Ponton, emitowanie tendencyjnych  programów informacyjnych, publicystycznych i politycznych w telewizji publicznej (dobór zapraszanych gości, stronniczość redaktorów, podział rynku medialnego - dotacje, reklamy, przyznawanie koncesji np. na multipleksie), a także finansowanie aborcji prenatalnej i metody in vitro, dopuszczanie środków trujących do wolnego obiegu (pigułka dzień po), zmuszanie pielęgniarek, lekarzy i aptekarzy do łamania klauzuli sumienia. Niezauważanie tych problemów i wielu innych dyskryminujących ludzi wyznających wiarę katolicką, heteroseksualnych w Polsce może doprowadzić do zniszczenia Państwa Polskiego i spowodowanie zniknięcia fizycznego z map.

 

J.B.

 

Redakcja BRPO