Zawartość

Dyskryminacja młodzieży w zakresie dostępu do edukacji seksualnej

Data: 
2015-02-11

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja młodzieży w zakresie dostępu do edukacji seksualnej, ograniczanie dostępu do wiedzy o nowoczesnych formach antykoncepcji.

Cel badawczy:

Sprawdzenie za pomocą badań jakościowych do jakiego rodzaju edukacji seksualnej dostęp ma dziś młodzież: czy jest to edukacja rzetelna, czy może edukacja promująca jeden światopogląd, a dyskryminująca inny, czy edukacją zajmują się wykwalifikowani nauczyciele, z jakich pomocy naukowych (m.in. podręczników) korzystają.
Sprawdzenie za pomocą metod badań ilościowych, jaki odsetek uczniów w Polsce ma dostęp do rzetelnej, nie opartej na uprzedzeniach, nie dyskryminującej ze względu na światopogląd i wyznanie wiedzy z zakresu edukacji seksualnej.

Uzasadnienie:

Młodzież jest dyskryminowana ze względu na światopogląd i płeć. Edukacja seksualna, która jest jej oferowana, to często brak edukacji, to wychowanie kobiet do uległości, to promowanie jednego, katolickiego wzorca antykoncepcji, to brak dostępu do rzetelnej wiedzy o seksualności. RPO powinien zadbać o prawo młodzieży do wiedzy, w tym wiedzy o ciele człowieka, o procesach w nich zachodzących, wiedzy do mówienia o seksualności, wiedzy o metodach zapobiegania niechcianej ciąży. Dotychczasowe badania, prowadzone m.in. przez organizację Ponton, pokazują katastrofalny stan edukacji seksualnej w Polsce. Przyczyną jest zawłaszczanie tej dziedziny wiedzy przez jeden światopogląd, czego konsekwencją jest dyskryminacja młodzieży w tym szczególnie dyskryminacja kobiet, które bez wiedzy o antykoncepcji, bez wiedzy o tym, jak walczyć o prawo do tego, by partner respektował jej potrzeby i oczekiwania, skazana jest na uprzedmiotowienie. Badania pokazują też, że w dostępnej, nierzetelnej edukacji seksualnej, nie ma najczęściej miejsca na powiedzenie o innych orientacjach seksualnych. Pomijanie tego tematu jest dyskryminacją ze względu na orientację i prowadzi do stygmatyzacji osób o innej orientacji w trudnym momencie życia, w czasie kiedy młodzi ludzie odkrywają własną seksualność.

 

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego / Krytyka Polityczna

 

Redakcja: BRPO

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych