Zawartość

Dyskryminacja ojców podczas przyznawania opieki nad dziećmi w polskich sądach rodzinnych

Data: 
2014-02-13

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Uzyskanie informacji w zakresie dyskryminacji ojców, w procesie przyznawania przez sądy rodzinne opieki nad dziećmi, w przeprowadzonych sprawach rozwodowych.


Uzasadnienie:
Według badań GUS, tylko 4 % ojców uzyskuje prawo opieki nad dziećmi po rozwodzie natomiast w 96% takie prawo otrzymują matki. Tak wielka dysproporcja w przyznawaniu opieki nad dziećmi na korzyść matek może świadczyć o tym, iż sądy kierują się stereotypami, które niekoniecznie są korzystne dla dziecka. Zazwyczaj ojcowie w walce o wykonywanie władzy rodzicielskiej są skazani na niepowodzenie.


Posłanka Parlamentu Europejskiego

 

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych