Zawartość

Dyskryminacja osób nieheteroseksualnych w sporcie zawodowym.

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja osób nieheteroseksualnych w sporcie zawodowym.

Cel badawczy:

Wykazanie iż problem istnieje i przedstawienie badań Ministerstwu Sportu i przede wszystkim zarządom związków sportowych, które wypierają fakt istnienia problemu.

Uzasadnienie:

Tematyka wykluczenia w sporcie ze względu na orientację seksualną nie została jeszcze przez nikogo zbadana. Tajemnicą poliszynela jest fakt, iż sport jest przesiąknięty wszelkimi formami dyskryminacji, a w tematyce dyskryminacji ze względu na orientację seksualną nie robi się zupełnie nic. Związki sportowe nie reagują nawet na akty homofobiczne. W Polsce nie ma sportowca ani sportsmenki jawnie deklarującego/ej swoją nieheteroseksualność.

Stowarzyszenie Krakowski Klub Sportowy Krakersy

 

Redakcja: BRPO