Zawartość

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych w dostępie do opieki zdrowotnej

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet niepełnosprawnych, w dostępie do opieki zdrowotnej.

Cel badawczy:

Zbadanie w jakim stopniu utrudnione jest korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby z niepełnosprawnościami, a szczególnie niepełnosprawne kobiety.

Uzasadnienie:

Stwierdzenie stanu faktycznego dostępności świadczeń zdrowotnych uwzględniając:

  • utrudnienia w rejestracji (zamiast rejestracji telefonicznej lub poprzez pocztę elektroniczną obowiązek przynoszenia skierowań)
  • niemożność skorzystania z usług medycznych finansowanych ze środków publicznych ze względu na usytuowanie ich w obiektach z barierami architektonicznymi.
  • niedostosowanie urządzeń (rentgen, rezonans, tomograf, fotel stomatologiczny, ginekologiczny) do potrzeb osób z dużą niepełnosprawnością fizyczną (ruchową) oraz brak gwarantowanej pomocy w korzystaniu z tych i innych urządzeń przez te osoby. Szczególne ograniczenia spotykają kobiety niepełnosprawne – ginekologia, położnictwo
  • nieprzygotowanie szpitali na obecność osób niepełnosprawnych (brak łóżek z regulacją wysokości, brak podnośników, zbyt wąskie drzwi do toalet, brak możliwości kąpieli.
  • trudności osób głuchych czy z dysfunkcją mowy – ze względu na brak możliwości komunikacji – brak tłumaczy.

 

Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych One.pl

 

Redakcja BRPO

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych