Godło RP

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych w dostępie do opieki zdrowotnej

Temat:

 

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet niepełnosprawnych, w dostępie do opieki zdrowotnej.

 

Cel badawczy:

 

Zbadanie w jakim stopniu utrudnione jest korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby z niepełnosprawnościami, a szczególnie niepełnosprawne kobiety.

 

Uzasadnienie:

 

Stwierdzenie stanu faktycznego dostępności świadczeń zdrowotnych uwzględniając:

  •  utrudnienia w rejestracji (zamiast rejestracji telefonicznej lub poprzez pocztę elektroniczną obowiązek przynoszenia skierowań)
  • niemożność skorzystania z usług medycznych finansowanych ze środków publicznych ze względu na usytuowanie ich w obiektach z barierami architektonicznymi.
  • niedostosowanie urządzeń (rentgen, rezonans, tomograf, fotel stomatologiczny, ginekologiczny) do potrzeb osób z dużą niepełnosprawnością fizyczną (ruchową) oraz brak gwarantowanej pomocy w korzystaniu z tych i innych urządzeń przez te osoby. Szczególne ograniczenia spotykają kobiety niepełnosprawne – ginekologia, położnictwo
  • nieprzygotowanie szpitali na obecność osób niepełnosprawnych (brak łóżek z regulacją wysokości, brak podnośników, zbyt wąskie drzwi do toalet, brak możliwości kąpieli.
  • trudności osób głuchych czy z dysfunkcją mowy – ze względu na brak możliwości komunikacji – brak tłumaczy.

 

Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych One.pl

 

Redakcja BRPO