Zawartość

Dyskryminacja osób transpłciowych w dostępie do usług adopcyjnych

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja osób transpłciowych w dostępie do usług adopcyjnych

Cel badawczy:

 

Uzasadnienie:

Temat adopcji przez osoby transpłciowe nie został jeszcze zbadany, był ponadto do tej pory nieobecny w działaniach równościowych. W lutym i marcu br. Fundacja Trans-Fuzja doradzała parze małżeńskiej, w której małżonek jest osobą transpłciową, w kwestii adopcji dziecka. Organizacja kontaktowała się również z ośrodkiem adopcyjnym, który zapewnił, że przeszłość tranzycyjna mężczyzny nie będzie miała wpływu na proces. Para odbyła dwa spotkania z ośrodkiem, podczas których przedstawiała warunki, w jakich żyje. Podczas tych spotkań przeprowadzono również wywiady, podczas których przeszłość tranzycyjna została ujawniona. W tej sytuacji również zapewniono, że fakt ten nie będzie miał wpływu na proces adopcyjny. Jednakże kierownictwo ośrodka uznało, że „dziecko nie poradzi sobie z piętnem przeszłości ojca i dla dobra dziecka najlepiej by było zrezygnować z adopcji”.

Fundacja Trans-Fuzja nie wie, w jakiej skali odbywa się zjawisko dyskryminacji oraz czy kwestia ta zależy od ośrodka, jednakże informacje płynące od osób starających się o adopcje są nie tylko niepokojące, lecz także pokazują sytuacje, które nie powinny mieć miejsca.

Fundacja na Rzecz Osób Transpłciowych – Trans-Fuzja

 

Redakcja: BRPO

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych