Godło RP

Dyskryminacja osób transpłciowych w zatrudnieniu

Cel badawczy:

Celem badawczym zaproponowanego tematu jest zmapowanie sytuacji osób transpłciowych w zatrudnieniu za pomocą analizy kwantytatywnej (do tej pory istnieją jedynie zapisy o pojedynczych przypadkach dyskryminacji znane organizacjom specjalizującym się w prawach człowieka, zwłaszcza prawach człowieka osób LGBTI).

 

Uzasadnienie:

Dyskryminacja osób transpłciowych w zatrudnieniu bywała tematem ogólnych badań związanych z dyskryminacją tej grupy społecznej, nigdy jednak nie zostały przeprowadzone szczegółowo. Problem ten jest od bardzo dawna jednym z podstawowych czynników uniemożliwiającym osobom transpłciowym odpowiednie funkcjonowanie na rynku pracy.

 

Fundacja na rzecz osób transpłciowych Trans-Fuzja