Zawartość

Dyskryminacja osób z uzależnieniem behawioralnym. Propozycja badania antydysktryminacyjnegi

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja osób z uzależnieniem behawioralnym

Cel badawczy:

Zbadanie równego traktowania osób z uzależnieniem behawioralnym i osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, w instytucjach udzielających wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Zbadanie równego traktowania uzależnień behawioralnych vs uzależnienia od alkoholu, narkotyków w orzecznictwie sądów.

Uzasadnienie propozycji badania:

Osoby z uzależnieniami behawioralnymi nie są postrzegane np. w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593), jako te które wymagają pomocy, podobnej do tej jaką mają osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków. Ważnym działaniem dla wsparcia osób z uzależnieniem behawioralnym jest Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego środki mogą być wykorzystywane m.in. na szkolenia terapeutów uzależnień. Niestety jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2012 roku i parlamentarnych prób przesunięcia środków z Funduszu na inne cele, nadal nie jest rozumiany ekonomiczny i społeczny efekt powyższych uzależnień.

AP

Redakcja BRPO