Zawartość

Dyskryminacja rodzin z dziećmi w hotelu w Ś.

Data: 
2016-06-15

Pełnomocnik Rzecznika we Wrocławiu zainteresował się praktyką prowadzoną w jednym z hoteli w Ś. Z pobytu w ośrodku nie mogą bowiem korzystać dzieci do 15 roku życia.

W odpowiedzi na pismo RPO Marszałek Województwa ustalił, że wskazany hotel nie jest ujęty w rejestrze podmiotów gospodarczych świadczących usługi turystyczne. W związku z tym wszczął postępowanie administracyjne. Wezwał przedsiębiorcę do usunięcia nazwy „hotel” i oznaczenia kategorii ***+. Właściciel po otrzymaniu zawiadomienia zlikwidował nieprawidłowe oznaczenia.

Z odpowiedzi Burmistrza  wynika z kolei, że: obiekt jest wpisany do Ewidencji Innych Obiektów i spełnia minimalne wymagania co do wyposażenia – zgodnie z ustawą o usługach turystycznych. Burmistrz powołał się jednocześnie na informacje przekazane mu przez właściciela obiektu. Przedsiębiorca podkreślił, że ośrodek specjalizuje się w kuracji osób dorosłych, dlatego brakuje odpowiedniego zaplecza dla rodzin z małymi dziećmi.

Biuro we Wrocławiu skierowało do Burmistrza Ś. kolejne wystąpienie (a z czasem również ponaglanie) z prośbą o ponowne przeanalizowanie kwestii ograniczania przez podmioty prywatne dostępu do usług hotelarskich dla rodzin z małymi dziećmi. Burmistrz uznał, że nie jest właściwym podmiotem do zajęcia stanowiska w sprawie z tej racji, że nie ma uprawnień do prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenie.