Zawartość

Dyskryminacja Romów w dostępie do opieki zdrowotnej

Data: 
2014-01-27

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Uzasadnienie: Do PTPA wpływają szczególnie ostatnio sygnały o utrudnieniach spotykających przedstawicieli mniejszości Romskiej w dostępie do opieki zdrowotnej. Jest to bardzo namacalny znak, iż zakłady opieki zdrowotnej wciąż nie znają przepisów ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, która wprost zakazuje tego typu działań w dostępie właśnie do tych usług. Warto zatem skierować działania badawcze zarówno do grupy Romów, aby zbadać ich doświadczenia i odczucia, jak i do przedstawicieli świata medycznego.

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych