Zawartość

Dyskryminacja uchodźców w dostępie do mieszkań z zasobów lokalowych miast i gmin

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja uchodźców w dostępie do mieszkań z zasobów lokalowych dzielnic m.st. Warszawy i ew. innych gmin w których zamieszkuje duża liczba uchodźców (z zastrzeżeniem, że doświadczenie SIP dotyczy przede wszystkim Warszawy).

Cel badawczy:

Sprawdzenie, czy w przypadku uchodźców ubiegających się o przyznanie mieszkań z zasobów lokalowych na zasadach ogólnych (nie dot. tzw. konkursu WCPR) stosowane są te same standardy i procedury, co wobec obywateli i czy nie dochodzi do nierównego traktowania.

Uzasadnienie:

Uchodźcy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie mieszkaniowe i zagrożona bezdomnością. Z badań UNHCR wynika, że tylko 20% uchodźców w Polsce ma zapewniony stabilny i bezpieczny dach nad głową (za: http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/pdf/co-robimy/promowanie-integracji/bezdomnosc-uchodzcow-w-polsce-2012.html; zob. też K. Wysieńska, „Czyj jest ten kawałek podłogi? Wyniki badań dyskryminacji uchodźców w dostępie do mieszkań” oraz „Niewidzialni i niepoliczalni – rodzaje i skala bezdomności uchodźców i osób „w procedurze”, [w] red. W. Klaus, „Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców”, SIP, Warszawa 2014, s.335-386: http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-dom.pdf).
Zdajemy sobie sprawę, że trudny dostęp do mieszkań z zasobów lokalowych gmin to problem ogólnospołeczny w Polsce. Nie domagamy się zatem żadnego szczególnego traktowania uchodźców w tej kwestii, a jedynie zapewnienia, by przy ubieganiu się o mieszkania z zasobów lokalowych, byli traktowani tak samo jak obywatele polscy. Tymczasem, z naszych codziennych obserwacji wynika m.in., że:

  • wymaga się od nich dołączania dokumentów, których nie wymaga się od innych,
  • przeciąga się w nieskończoność przedłożenie sprawy do zaopiniowania przez Komisję Mieszkaniową,
  • Komisja Mieszkaniowa negatywne opiniuje wnioski uchodźców mimo spełnienia przez nich wszystkich „twardych” kryteriów, itd.

Dlatego ważne wydaje nam się przeprowadzenie takiego badania.


Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

 

Redakcja: BRPO

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych