Godło RP

Dyskryminacja w dostępie do usług ubezpieczeniowych

Przesłanki: niepełnosprawność, orientacja seksualna, stan zdrowia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa

Temat:

 

Dyskryminacja w dostępie do usług ubezpieczeniowych głównie w odniesieniu do osób z wirusem HIV i innymi chorobami, oraz partnerów tej samej płci.

 

Cel badawczy:

 

Poznanie barier prawnych i praktycznych utrudniających korzystanie z powszechnie oferowanych usług na rynku ubezpieczeniowym.

 

Uzasadnienie:

 

Od kilku lat mnożą się przypadki dyskryminacji przez firmy ubezpieczeniowe osób z wirusem HIV i partnerów jednopłciowych. Ubezpieczyciele w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zawierają dyskryminacyjne klauzule, które w ewidentny sposób, bezprawnie, wykluczają osoby z niektórymi schorzeniami z możliwości ubezpieczenia.
Podobnie dzieje się przy ubezpieczeniach członków rodzin w związkach partnerskich osób tej samej płci. Ich oferowane ubezpieczenia nie obejmują. Ograniczenia ubezpieczycieli nie dotyczą natomiast osób różnej płci, także żyjących w związku partnerskim (konkubinacie).

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 

Redakcja: BRPO