Zawartość

Dyskryminacja w dostępie do usług ubezpieczeniowych

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja w dostępie do usług ubezpieczeniowych głównie w odniesieniu do osób z wirusem HIV i innymi chorobami, oraz partnerów tej samej płci.

Cel badawczy:

Poznanie barier prawnych i praktycznych utrudniających korzystanie z powszechnie oferowanych usług na rynku ubezpieczeniowym.

Uzasadnienie:

Od kilku lat mnożą się przypadki dyskryminacji przez firmy ubezpieczeniowe osób z wirusem HIV i partnerów jednopłciowych. Ubezpieczyciele w ogólnych warunkach ubezpieczenia, zawierają dyskryminacyjne klauzule, które w ewidentny sposób, bezprawnie, wykluczają osoby z niektórymi schorzeniami z możliwości ubezpieczenia.

Podobnie dzieje się przy ubezpieczeniach członków rodzin w związkach partnerskich osób tej samej płci. Ich oferowane ubezpieczenia nie obejmują. Ograniczenia ubezpieczycieli nie dotyczą natomiast osób różnej płci, także żyjących w związku partnerskim (konkubinacie).

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 

Redakcja: BRPO