Zawartość

Dyskryminacja ze względu na narodowość na rynku pracy

Data: 
2015-03-03

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja ze względu na narodowość na rynku pracy (nawiązanie stosunku pracy z jednostkami samorządowymi lub budżetowanymi samorządowo).

Cel badawczy:

Odpowiedź na pytania:
czy samorządy dyskryminują imigratów/ki bez polskiego obywatelstwa w nawiązaniu stosunku pracy?
czy ogłoszenia o pracę (w instytucjach kultury, oświacie i innych), w których wymaganiem numer jeden jest polskie obywatelstwo, to dyskryminacja?

Uzasadnienie:

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek przeprowadzało w Gdyni interwencję związaną z wymaganiem, w ogłoszeniu o pracę przez instytucję publiczną, obywatelstwa polskiego. Wykazaliśmy, że ani ustawa o samorządzie ani inne dokumenty nie nakazują posiadania obywatelstwa, jedynie udokumentowanej znajomości języka polskiego. Nasza interwencja zakończyła się sukcesem i treść ogłoszenia została zmieniona, po czym w tym samym tygodniu ukazało się inne ogłoszenie, które znów wymagało obywatelstwa polskiego. Takie badanie byłoby bardzo ważne, ponieważ samorząd:
a)zatrudnia bardzo wielu pracowników (w Gdyni 34% osób aktywnych zawodowo zatrudnionych jest w sektorze publicznym),
b) modeluje relacje pracownik - pracodawca, i jeśli samorząd narusza ustawę o równym traktowaniu, i zaniża standardy, to trudno oczekiwać, by prywatni pracodawcy je szanowali.

Zakładamy, że analogiczna sytuacja występuje w całej Polsce.

 

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk

 

Redakcja BRPO