Zawartość

Dyskryminacja ze względu na wiek

Data: 
2014-01-22

Temat badania: Brakuje kompleksowego badania dotyczącego dyskryminacji ze względu na wiek. W szczególności dotyczy to osób starszych. Badanie powinno objąć samych zainteresowanych, czyli osoby starsze, jak też instytucje publiczne, pracodawców oraz reprezentatywną próbę obywateli.


Cel badawczy: Odpowiedź na pytanie, jaka jest skala dyskryminacji osób starszych w Polsce i jakich obszarów życia publicznego, społecznego i gospodarczego ta dyskryminacja przede wszystkim dotyczy.


Uzasadnienie: Dlatego, że takich badań nie ma, a byłyby niezwykle przydatne z uwagi na szereg działań planowanych przez samego Rzecznika, jak też instytucje publiczne i organizacje pozarządowe dotyczące aktywizacji osób starszych i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych