Treść strony

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku

Data: 
2017-02-08

8 lutego 2017 r. (środa) godziny 11:00 – 15:00 – GDAŃSK

Gdzie? Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57

Co? Udzielanie informacji prawnej na temat kredytów frankowych przez ekspertów przez ekspertów RPO i RF;  

Data: 
2017-01-19
Grafika: sylwetka za kratami

Rzecznik bada działanie organów ścigania i sądu w związku ze sprawą niepełnosprawnej intelektualnie kobiety. Obwiniono ją o kradzież dwóch cukierków ze sklepu o wartości 60 gr. Policja sporządziła wniosek o ukaranie, który skierowano do Sądu Rejonowego w Słupsku. Sąd wyrokiem nakazowym uznał obwinioną za winną popełnienia wykroczenia i wymierzył karę 1 miesiąca ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin. Pani o fakcie ukarania miała dowiedzieć się dopiero w chwili skierowania wyroku do wykonania. BPG.510.101.2016

Data: 
2017-01-18
Grafika: dom na szarym tle

Rzecznik bada sytuację mieszkaniową samotnej matki z dziećmi, która zajęła pustostan w Gdańsku. Gmina złożyła pozew o eksmisję matki z dziećmi.

Data: 
2017-01-12
Grafika - głowa funkcjonariusza w czapce mudnurowej

Rzecznik wyjaśnia okoliczności udziału funkcjonariuszy tzw. sekcji konnej, którzy zabezpieczali Orszak Trzech Króli w dniu 6 stycznia w Szczecinie. Zostali oni przebrani za anioły. Mieli na sobie białe szaty i doczepione skrzydła. Rzecznik zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie z prośbą o wyjaśnienie sprawy. BPG.519.3.2017

Data: 
2016-12-20

Rzecznik bada okoliczności śmierci 12-letniej mieszkanki miejscowości Sumin, powiat starogardzki. Kilka dni przed śmiercią, 4 listopada 2016 r. rodzice wraz z dzieckiem, przyjechali do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku, aby uzyskać pomoc medyczną. Pacjentka nie została przyjęta do szpitala. Śledztwo w przedmiotowej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim. Rzecznik monitoruje sprawę. BPG.519.93.2016

 

Data: 
2016-11-14
Grafika: czapka studencka

Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje zadania dotyczące realizacji zasady równego traktowania m.in. ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość. Rzecznik podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania. W sprawie napaści na studenta Politechniki Gdańskiej pochodzącego z Indii, podjętej z urzędu przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a prowadzonej przez Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku, organy ścigania reagują prawidłowo. BPG.518.5.2016

Data: 
2016-11-09
Grafika: pomarańczowe sylwetki różnych zwierząt

Czy zwierzęta w świecie ludzi mają głos?

W Słupsku - tak.

W dniu 9 listopada 2016 r. odbyła się w tym pięknym i aktywnym społecznie mieście pierwsza konferencja nt. praw zwierząt, pt. „Słupsk – tu zwierzęta mają głos”. Rzecznika Praw Obywatelskich reprezentował Pełnomocnik Terenowy RPO w Gdańsku.

Konferencja została zorganizowana przez Miasto Słupsk oraz Fundację Viva i składała się z pięciu paneli:

Data: 
2016-10-17
Grafika: statek na pomarańczowym tle

Grupa niepełnosprawnych i ich opiekunów, która była za duża o dwie osoby i dlatego nie mogła popłynąć tramwajem wodnym w Gdańsku, odbyła w zamian atrakcyjną wycieczkę nowym szlakiem wodnym. BPG.815.6.2016

W rezultacie działania Rzecznika Praw Obywatelskich, który podjął z urzędu sprawę odmowy przyjęcia na pokład tramwaju wodnego F5 w Gdańsku grupy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, doszło do pomyślnego jej zakończenia.

Data: 
2016-09-23
grafika: na szarym tle pomarańczowy paragraf na wózku inwalidzkim

Według mediów lokalnych, mimo że Aquapark w Sopocie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, to udogodnienia dla nich są tylko w szatni. Do basenów rekreacyjnych osoba z niepełnosprawnością może zostać wniesiona przez osobę bliską lub opiekuna. Aquapark nie ma specjalnego dźwigu ani pochylni, dzięki którym osoba taka mogłaby samodzielnie wejść do basenu.

Data: 
2016-09-22
Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na pomarańczowym tle

Chodzi o pobicie 9 września 2016 r. mieszkańca Słupska przez dwóch mężczyzn, którzy, jak się później okazało, są funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Byli oni po służbie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia umundurowanych policjantów, zatrzymany został jednak tylko pokrzywdzony mieszkaniec Słupska. W sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze – do jego prowadzenia Prokurator Okręgowy w Słupsku wyznaczył Prokuraturę Rejonową w Miastku.

Strony