Godło RP

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku

Data: 
2016-04-21

Otwieramy punkt konsultacyjny w Szczecinie: będzie tu można przyjść ze swoją sprawą, skonsultować sprawę prowadzoną już przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, uzyskać informację prawną, poradę w jaki sposób sformułować wniosek do Rzecznika, uzyskać informację na temat kompetencji Rzecznika oraz złożyć pisemny wniosek.

Punkt działa w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 20:00 i następujący po nim wtorek w godz. 9:00 – 14:00.

Adres

Urząd Miasta Szczecin

Data: 
2016-04-18

W jaki sposób skonstruować ofertę kulturalną skierowaną szczególnie do osób z niepelnosprawnościami?

18 kwietna 2016 r. pełnomocnik terenowy RPO w Gdańsku Krzysztof Szerkus i pracownicy Biura Pełnomocnika uczestniczyli w I Ogólnopolskiej Konferencji pt.  „Prosimy dotykać eksponatów” poświęconej dostosowywaniu muzeów do potrzeb osób z dysfunkcjami poznawczymi, która odbyła się w Dworze Artusa w Gdańsku.

Data: 
2016-04-12

Zorganizowana 12 kwietnia konnerencja poświęcona była podsumowaniu badań na temat przemocy seksualnej i monitoringu funkcjonowania nowego trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia. Organizatorami była Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Stowarzyszenie na rzecz Kobiet VICTORIA oraz Stowarzyszenie WAGA, która odbyła się w budynku Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Biura RPO w Gdańsku

Data: 
2016-02-19

Pan Stefan mieszka w Gdańsku z siedmioletnim synem na 8 metrach  kwadratowych. Jest wdowcem i inwalidą na wózku. Po tym,  jak sytuację rodziny opisała prasa, pełnomocnik terenowy  Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Szerkus pojechał na miejsce. Z jego oceny wynika, że właściwe służby zajęły się już pomocą dla rodziny pana Stefana. Jednak warto zastanowić się, dlaczego skuteczne działania były możliwe dopiero po czterech latach od chwili, kiedy pan Stefan poprosił o pomoc.

Bloki mieszkalne z lat 80.

Strony