Zawartość

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Demonstrujące ludzie
2021-04-07

Pan Kamil został obwiniony o to, że w październiku 2020 r. dwa razy jednego dnia nie zastosował się do obowiązku zakrycia ust i nosa. Ponadto brał też wtedy udział w zgromadzeniu pod biurem poselskim, gdzie miał także wykrzykiwać słowa „powszechnie uznawane za nieprzyzwoite”. Za te cztery wykroczenia sąd wyrokiem nakazowym ukarał go 500 zł grzywny.

Według RPO, który wniósł kasację do SN na korzyść obywatela, nie było podstaw ustawowych do ukarania go za pierwsze trzy czyny; sprawę czwartego należy zbadać ponownie.

Zalesione pagórki
2021-03-16

W jednej z miejscowości na Podbeskidziu stoi dom ze sklepem podzielony tak, że nie wiadomo, kto jest właścicielem poszczególnych mieszkań i lokali. Sąd rozplątując zagmatwane stosunki własnościowe pomylił się: podzielił współwłasność nie zauważając, że niektórzy ze współwłaścicieli zdążyli już swoje udziały w domu sprzedać. Problem może naprostować tylko skarga nadzwyczajna, którą RPO kieruje do Sądu Najwyższego.

Dzieci i rodzice na wycieczce
2021-03-01

Obywatelka Ukrainy owdowiała w 2018 r. – mąż był obywatelem polskim. Do końca lutego 2021 r. utrzymywala się z dwójką dzieci z renty rodzinne, bo w tym czasie trwało postępowanie o zezwolenie na pracę. Poprosiła o pomoc Pełnomocnika RPO w Katowicach.

Pogodny dwulatek w czapeczce bawiący się w jesiennych liściach
2021-02-22

Kobieta matka złożyła wniosek do ZUS dwa wnioski o zasiłek: w październiku i w grudniu. Pieniądze dostała dopiero w połowie lutego.

Strome schody w górę
2021-01-26

Osoba z niepełnosprawnością ruchową, poruszająca się wózku inwalidzkim  poskarżyła się RPO na niedostosowanie mieszkania do potrzeb. Miasto nie chciało przeprowadzić adaptacji łazienki i prysznica a okna były tam tak wysoko, że nie dało się samodzielnie ich otwierać.

Pięść na ciemnym tle
2020-09-15

Jak podały media, młody mężczyzna z Ukrainy został pobity w Krakowie. Wcześniej był zwyzywany, bo ma długie włosy, mówił po rosyjsku, a na szyi zawiesił gwiazdę Dawida.

Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Zdrowie"
2020-05-07

Po informacjach od Grupy Działamy z Żor RPO pyta wojewódzki Sanepid w Katowicach o sytuację w kopalniach.

RPO prosi Sanepid o informacje o sytuacji epidemiologicznej w podmiotach górniczych oraz gminach górniczych.

Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Seniorzy"
2020-04-29
  • Jak wyglądało testowanie na obecność koronawirusa w  Śląskim Centrum Rehabilitacji „Ad Finem” w Czernichowie, które zostało zamknięte 14 kwietnia przez Państwową Inspekcję Sanitarną? Przeprowadzenie tam testów było pilne z uwagi na niebezpieczeństwo zarażenia 180 pensjonariuszy i 40 członków personelu
  • Wojewoda śląski opisuje w piśmie do RPO przebieg akcji
  • Można w ten sposób na przykładzie zobaczyć, jak wygląda organizacja pomocy i badanie osób podejrzanych o kontakt z zakażonymi
Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Osoby z niepełnosprawnisciami"
2020-04-15
  • Specustawa z 2 marca rozwiązała problem ważności kończących się orzeczeń o prawie do renty.
  • Nie mówi jednak słowem o tych, których ZUS nie zdołał zbadać, bo wszystkie komisje lekarskie zostały odwołane
  • Osoby te mogą nie mieć z czego żyć – ale skoro przepisy szczególne ich pominęły, to mają chyba prawo do rozpatrzenia sprawy w ogólnym termonie (i ew. do pociągnięcia ZUS do odpowiedzialności za zwłoke?)
Senior w parku, słońce i mgła
2020-02-25
  • 85-letniego pana Ireneusza zaproszono na "bezpłatne leczenie" do prywatnej placówki w Katowicach. Poddano go tam "leczeniu polem magnetycznym”, za co obciążono kwotą 2,8 tys. zł
  • Ponadto miało dojść do zawarcia umowy na drogi abonament medyczny, której pan Ireneusz nie mógł skutecznie wypowiedzieć
  • RPO podjął interwencję u Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta oraz w  Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Spółka prowadząca instytut, gdzie "leczono” 85-latka, została ukarana ponadmilionową karą przez UOKiK - za niedozwolone wzorce umów i naruszanie interesów konsumentów

Strony