Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Data: 
2016-12-05
Grafika: starsza kobieta i starszy mężczyzna na pomarańczowym tle

Z doniesień prasowych wynikało, że Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Ustroń wniosła do Burmistrza Miasta Ustroń o rozważenie likwidacji Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.

Wniosek poparło 4 radnych, a 1 wstrzymał się od głosu. Radni wskazali we wniosku, że chodzi im o zapewnienie mieszkańcom lepszych warunków bytowych, a także oszczędności dla budżetu miasta Ustroń.

Seniorzy mieliby zostać przeniesieni do odpowiednich placówek w innych gminach.

Data: 
2016-11-28
Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na pomarańczowym tle

26 lutego 2016 r., na podstawie artykułu prasowego: „K. Straż miejska powaliła ojca na ziemię, dziecko stało i patrzyło”, zamieszczonego na portalu internetowym katowice.wyborcza.pl, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy sprawę dotyczącą możliwości przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w K., w związku z interwencjami 9 i 10 lutego 2016 r. przed Miejskim Przedszkolem w K.  (BPK.519.22.2016.BP)

Data: 
2016-11-28
Grafika: domy, kościół i fabryka na pomarańczowym tle

Rzecznik zwróci się do Departamentu Funduszy Europejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego z pytaniem o kwestie Specyfikacji dla przedsięwzięcia „Ochrona zlewni rzeki Prądnik – projekt i realizacja kanalizacji – II etap”, w której to wskazano m.in. zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do około 180 gospodarstw domowych. Wspomnianych przyłączy kanalizacyjnych jednak nie wykonano, ponieważ zakres realizacji indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych kończy się na granicach działek.

Data: 
2016-11-21
grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy sprawę (BPK.816.1.2016) dotyczącą problemów związanych z zakupem nieruchomości przez romską rodzinę w miejscowości Kamionna. Trudności są spowodowane prawdopodobnie uprzedzeniami na tle etnicznym.

Rzecznik wystąpił z prośbą o udzielenie informacji w niniejszej sprawie do Wójta Gminy Limanowa oraz do Wójta Gminy Trzciana. Obecnie Rzecznik Praw Obywatelskich czeka na ich odpowiedź.

Na sprawę zwróciła uwagę już w lipcu br. „Gazeta krakowska” w artykule „Kamionna. Nie chcą Romów. Połowa wsi przeciwko rodzinie”.

Data: 
2016-11-14

Przedstawiciele Rzecznika z Biura Pełnomocnika Terenowego w Katowicach uczestniczą dziś w konferencji XIV Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". Konferencja odbywa się w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Są na niej omawiane kwestie związane z m.in. z obejściem prawa podatkowego przez organy podatkowe przy wykorzystywaniu instytucji prawa cywilnego czy zajęcie przez komornika sądowego wierzytelności z tytułu zwrotu podatku VAT. 

Data: 
2016-11-14
Grafika: domy, kościół i fabryka na pomarańczowym tle

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zajął się sprawą mieszkańca Częstochowy, który dostał mandat od Straży Miejskiej za wyprowadzanie psa w miejscu zabaw dla dzieci. Sprawa trafiła do sądu. Jak się okazało, owym miejscem zabaw był m.in. zapas piachu przygotowany przed zimą do posypywania chodników.

Data: 
2016-11-10
grafika: pomarańczowy symbol chleba i pomidora

Jeden z obywateli poprosił Rzecznika o zwrócenie się do władz państwowych w sprawie  marnotrawienia żywności. Jego zdaniem, brak unormowania tej kwestii przyczynia się do codziennego wyrzucania (m.in. przez supermarkety) przeterminowanego jedzenia do kubłów na śmieci.

Data: 
2016-11-10
Grafika: starsza kobieta i starszy mężczyzna na pomarańczowym tle

Pani Ania jest bardzo zżyta ze swoją siostrą i chce ją częściej odwiedzać. Niestety jej siostra przebywa w Domu Opieki Społecznej, bardzo oddalonym od jej mieszkania. Podjęła więc starania, aby przeniesiono jej siostrę do takiej samej placówki, tyle że położonej bliżej. Sama nie może na co dzień opiekować się swoją schorowaną siostrą.

Data: 
2016-11-07
Grafika: budynek i ludzie

Sprawa skarżącego w pierwszej instancji była rozpoznana w trybie zwykłym, a w drugiej - w trybie uproszczonym bez wymaganego prawem zarządzenia o zmianie trybu postępowania. Rzecznik podjął interwencję

Skarżący zgłosił się do Rzecznika, twierdząc, że w jego sprawie doszło do nieprawidłowości w postępowaniu odwoławczym. Na apelacji - na posiedzeniu niejawnym w ramach postępowania uproszczonego - nie było bowiem ani powoda-skarżącego, ani jego pełnomocnika procesowego. Tymczasem sprawa w pierwszej instancji toczyła się w trybie zwykłym.

Data: 
2016-11-07
Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na pomarańczowym tle

Chodzi o wprowadzenie i stosowanie ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628).

Pierwsze spotkanie warsztatowe przedstawicieli i pracowników naukowych WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prokuratorów Okręgowych, Szkoły Policji w Katowicach, przedstawicieli Komendantów Wojewódzkich Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej oraz pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach odbyło się już na początku lutego 2014 roku. Omówiono wtedy i częściowo oceniono ówczesne funkcjonowanie ustawy.

Strony