Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Działania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Data: 
2017-01-25

25 stycznia 2017 r. (środa) godziny 10:00 – 14:00KATOWICE

Gdzie? Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 122

Co? Udzielanie informacji prawnej na temat kredytów frankowych przez ekspertów przez ekspertów RPO i RF; 

Data: 
2017-01-17
Grafika: na szarym tle samochód

Mieszkańcy jednego z osiedli w Siemianowicach Śląskich skarżą się na niebezpieczny odcinek drogi osiedlowej, na którym dochodzi do dużej liczby wypadków i kolizji. Postulują oni przywrócenie istniejącego kiedyś ruchu jednokierunkowego. Z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa drogowego wynika skala zagrożenia, a w konkluzji postuluje się przywrócenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Pawiej. Poczynione staranie nie przyniosły jednak zamierzonego skutku i przywrócenia ruchu jednokierunkowego. Sprawa pozostaje w toku, a Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci się do Prezydenta Miasta.

Data: 
2017-01-17
Grafika: radio i telewizor

Interesariusz otrzymał upomnienie w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wzywające go do zapłaty należności z tytułu abonamentu RTV. Jak podaje, nie otrzymał on indywidualnego numeru identyfikacyjnego i nie opłacał abonamentu RTV, gdyż nie było wiadomo, na jaki numer konta. Podkreśla również, że nie dostarczono mu w sposób skuteczny zawiadomienia o numerze identyfikacyjnym. Sprawa pozostaje w toku, a Rzecznik zwróci się do właściwych organów. BPK.512.2.2017

Data: 
2017-01-10
grafika: symbol słuchawki i koperty

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zajmuje się sprawą mieszkanki Piekar Śląskich, która najprawdopodobniej padła ofiarą oszustwa telekomunikacyjnego, polegającego na wprowadzeniu w błąd co do tożsamości podmiotu zawierającego umowę (BPK.7000.61.2016).

Data: 
2017-01-02
Grafika: dom na szarym tle

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach podjął z urzędu sprawę mieszkańców „mieszkań przejściowych” w Bielsku – Białej. 50 osób zamieszkiwało jeden z budynków w tym mieście. W kręgu osób korzystających z tej formy wsparcia znalazły się osoby przebywające  wcześniej w placówkach dla bezdomnych, ośrodku interwencji kryzysowej, domu pomocy społecznej oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Data: 
2016-12-20
Grafika: symbole opinii (dymki)

20 grudnia pełnomocniczka terenowa RPO w Katowicach Aleksandra  Wentkowska wzięła udział w Konferencji Rad Działalności Pożytku Publicznego z województwa śląskiego „Razem zmieniajmy otoczenie", organizowanej przez Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Data: 
2016-12-20
zdjęcie: na okładce książki siedzi owczarek niemiecki w tle widać ponton ratowniczy

Problem zaginięć jest przedmiotem ożywionej debaty publicznej, zarówno ze względu na skalę jak i charakter zjawiska. Ludzie giną bez względu na płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie.

Data: 
2016-12-19
Szara grafika - symbol kobiecej sylwetki

W jednym z miast śląskich doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Kontakt z rodziną ofiary tuż po zdarzeniu był niemożliwy, a istniała możliwość szybkiego pobrania narządów ciała osoby zmarłej.  W związku z tym pojawiło się pytanie: czy Policja (może) powinna udzielić nr PESEL dla Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w takim przypadku? Dane osobowe podlegają ochronie przez cały czas posiadania przez osobę fizyczną przymiotu zdolności prawnej, tj. jak już wcześniej wspomniano od chwili urodzenia się osoby fizycznej aż do momentu jej śmierci.

Data: 
2016-12-15

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się kolejna konferencja „Policja bez barier – lepiej rozumiem, sprawniej pomagam”. W spotkaniu wziął udział pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, a także przedstawiciele śląskiej Policji.

 Główne cele przedsięwzięcia to:

Data: 
2016-12-14
Grafika: sylwetki ludzi na tle konturu Polski, pomarańczowe tło

10 grudnia w Przemyślu pod Ukraińskim Domem Narodowym podczas przemarszu zorganizowanego z okazji 98. rocznicy bitwy pod Niżankowicami padły słowa „śmierć Ukraińcom”. Zostało to zarejestrowane przez osoby postronne i umieszczone na portalach społecznościowych.

Dlatego Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach, które zajmuje się także sprawami Podkarpacia, poprosiło (BPK.505.5.2016) Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu o informację, czy i jakie czynności w zostały podjęte w związku z incydentem oraz czy wszczęto postępowanie przygotowawcze.

Strony