Zawartość

#EKO-Biuro RPO

Data: 
2019-08-07
Położenie: 
 • Warszawa
  Polska
 • Wrocław
  Polska
 • Katowice
  Polska
 • Gdańsk
  Polska
Dbałość o środowisko stanowi ważną część naszej działalności służącej ochronie praw człowieka i praw obywatelskich – powtarza często dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Pogląd ten podzielają pracownicy Biura RPO.
Z tego powodu podjęliśmy kolejne starania, aby miejsce naszej pracy było przyjazne środowisku.
Projekt pod nazwą #EKO BRPO odnosi się do wybranych obszarów funkcjonowania Biura i obejmuje:
 1. Segregację i ograniczanie ilości odpadów;
 2. Źródło i sposoby dystrybucji wody pitnej;
 3. Zieleń i czyste powietrze w BRPO;
 4. Edukację, warsztaty i wydarzenia integracyjne.
W praktyce nasze działania polegać będą m.in. na dbałości o prawidłową segregację odpadów, oszczędną gospodarkę papierem, stopniową eliminację opakowań plastikowych. Szczególną uwagę chcemy poświęcić zieleni w naszym otoczeniu dbając o jakość powietrza i wody.
Ponadto planujemy działania edukacyjne i wydarzenia o charakterze sportowo-rodzinnym, podczas których pracownicy i ich najbliżsi zachęcani będą do zaangażowania w dbałości o środowisko oraz wspólne budowanie otaczającego nas eko-świata.

Galeria

 • Grafika z zielonym tłem, napisem EKO BRPO, nasze biuro, nasze środowisko, nasza odpowiedzialność, segregacja odpadów, woda bez butelek, zielone biuro, edukacja i integracja oraz grafikami kosza na śmieci, kranu z wodą, gałązki i kółka z napisem go team
  Projekt #EKO BRPO