Godło RP

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskch w obszarze równego traktowania w roku 2011 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczpospolitej Polskiej. Biuletyn Rzecznika Praw obywatelskich 2012, nr 2 Źródła

Data: 
2011-01-01