Zawartość

IX Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne w Trzcińcu o młodzieży w placówkach resocjalizacyjnych

Data: 
2019-11-22
  • Tegoroczne sympozjum poświęcone było problemom suicydalnym i opiece psychiatrycznej młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych.
  • Do udziału zaproszona została jako jedna z panelistek dr Justyna Jóźwiak – przedstawicielka KMPT z BRPO.

22 listopada 2019 r. odbyło się IX Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne w Trzcińcu. - Ważna jest odpowiedzialność państwa za zdrowie dzieci umieszczonych w placówkach – mówiła Justyna Jóźwiak. - Niestety z doświadczenia KMPT wynika, że istnieje wiele przeszkód w drodze do zapewnienie właściwej opieki psychiatrycznej nieletnim umieszonym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Należą do nich m.in. trudny dostęp do lekarzy psychiatrów, długie oczekiwanie na decyzję sądu w przypadku złożenia przez dyrektora MOW wniosku o zmianę środka z wychowawczego na leczniczy, długie terminy oczekiwania na umieszczenie w szpitalu po wydaniu postanowienia sądu o zastosowaniu środka leczniczego, umieszczenie w szpitalu oddalonym od miejsca zamieszkania/pobytu nieletniego nawet o kilkaset kilometrów, brak wyspecjalizowanych podmiotów leczniczych dla dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, brak sprofilowanych placówek resocjalizacyjnych typu młodzieżowy ośrodek wychowawczy, etc.

Marta Paluch z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie omówiła badania ankietowe przeprowadzone przez ORE, które dotyczyły profilaktyki problemów zdrowia psychicznego w MOW.  Podkreśliła, że dyrektorzy MOW sygnalizowali, że zwiększa się liczba wychowanków z problemami psychicznymi poddawanych stałej farmakoterapii. Padł także postulat przygotowania kadry do pracy z młodzieżą borykającą się z tego typu problemami. Marta Paluch zadeklarowała, że ORE opracuje szkolenia dla kadry MOW ukierunkowane na tą populację podopiecznych. Kolejnym prelegentem był ks. prof. Zbigniew Formella (UPS Rzym), który wygłosił referat „Samobójstwa i zachowania ryzykowne młodzieży: analiza w świetle teorii bio-psycho-ekologicznej”.

 W drugiej części konferencji Agnieszka Wiśniewska podzieliła się swoim doświadczeniem i opowiedziała o problemach suicydalnych młodzieży z perspektywy lekarza psychiatry. Z kolei Sebastian Dec (AWF Poznań) dokonał analizy czynników instytucjonalnych zwiększających ryzyko samobójstw wśród młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych. Na koniec Małgorzata Wojsznarowicz (psycholog w MOW w Trzcińcu) opowiedziała o czynnikach chroniących zdrowie psychiczne wychowanków w MOW.  

Galeria

  • Logo krajowego mechanizmu prewencji
    Logo KMPT