Godło RP

Klauzula „ważnego interesu służby”, a ochrona przed dyskryminacją ze względu na płeć w Policji

Temat:

 

Klauzula „ważnego interesu służby”, a ochrona przed dyskryminacją ze względu na płeć w odniesieniu do funkcjonariuszek służby policyjnej

 

Cel badawczy:

 

Poznanie praktyki stosowania klauzuli „ważnego interesu służby” uregulowanej w ustawie o Policji w stosunku do policjantek, które zaszły w ciążę i są odsuwane od wykonywania zadań lub wręcz zwalniane pracy.

 

Uzasadnienia:

 

Do organizacji praw człowieka i antydyskryminacyjnych wpływają skargi od policjantek, które zostały zwolnione z pracy na podstawie przepisu o „ważnym interesie służby co w naszym przekonaniu jest jaskrawym pogwałceniem zasady równości płci i ochrony macierzyństwa.

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 

Redakcja: BRPO